Türkiye’de Bilişim Mevzuatı

Bu sayfada, Türkiye'de bilişim alanında gerçekleştirilen tüm düzenlemelerin (Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vd.) kategorilenmiş olarak ve günlük güncellenen kütüphanesini bulabilirsiniz. Mevzuatın kodifikasyonu yapılmış hali için mevzuatın ismine, Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayınız

Yayın Başlangıç Tarihi: 15.05.2017
Son Güncelleme : 12.01.2018
Listelenen Mevzuat Adedi: 522
Derleyen: Mustafa AFYONLUOĞLU

Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Bakanlar Kurulu Kararı
Yüksek Planlama Kurulu K.
Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Tebliğ
Mevzuat Değişikliği
TBMM, HSK, BTYK, BTK, AB, KB, SB, SGK Genelge
Anayasa Mahkemesi Kararı
Başbakanlık Genelgesi
Milletlerarası Andlaşma, Sözleşme
Bilişim Alanının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat
Özel Hukuk Mevzuatı
Kamu Hukuku Mevzuatı
E-Devlet
Siber Güvenlik
Ulusal Stratejiler
Kişisel Veriler
Kapasite Geliştirme
Diğer Kurul Kararları
Bilişim Alanının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat

BÖLÜM 1BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5369 SAYILI EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN536925.06.200525856
BKK Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (2006/10038)2006/10038 BKK28.02.200626094
2 Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.06.200626213
DEvrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.200726499
K5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN574612.03.2008
-Mükerrer
26814
K5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU580910.11.2008
-Mükerrer
27050
2Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği 20.07.200826942
DElektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.03.200927157
DElektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.201328554
2Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik 16.05.200927230
2Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği 28.05.200927241
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.03.201027512
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.201127959
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.201128063
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.201128116
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.07.201228353
2İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28.05.200927241
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik  27.06.200927271
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik (MÜLGA) 17.10.200626322
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği 15.01.201027463
2Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik 03.02.201027482
DElektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 27.12.201228510
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2010/569)2010/56929.06.201027626
2Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği  28.7.201027655
DElektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.201328683
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 12.09.201027697
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.04.201127906
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.201328584
2Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ 15.10.201027730
DElektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.03.201127883
DElektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmnasına Dair Tebliğ 06.08.201429080
2Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 23.10.201027738
DKamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.201830299
2İnternet Alan Adları Yönetmeliği 07.11.201027752
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1247)2011/124713.01.201127814
2Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 21.04.201127912
DElektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.201529497
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1880)2011/188004.07.2011
-Mükerrer
27984
2Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik 14.12.201128142
2Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  30.12.201128158
2İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği 17.02.201228207
D İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.11.201529548
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ 17.03.201228236
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.01.201428889
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 05.06.201228314
DElektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.10.201529512
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ 06.09.201228403
2Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.201228409
2İnternet Alan Adları Tebliği 21.08.201328742
2İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği 21.08.201328742
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ 12.07.201429058
DElektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.02.201729990
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/7517)2015/751724.04.201529336
2 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 15.07.201529417
2Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik 13.07.201629769
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.10.201730224
2Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği 04.01.201830291
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Özel Hukuk Mevzuatı

BÖLÜM 2BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK MEVZUATI Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU200419.06.19322128
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun457813.06.200024078
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun509221.02.200425380
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun535801.06.2005
-Mükerrer
25832
K2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (MÜLGA: Bkz Kanun No:6362)249930.7.198117416
DSermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun379413.5.199221227
D1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname51313.9.199321697
DSermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname55827.6.199522326
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 558 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/451995/5824.11.199522473
DSermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun448718.12.199923910
K4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU469126.06.200124454
297/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2003/428.08..200325213
K5035 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ( 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlunda bazı vergi istisnaları getirilmiştir.)503525.12.200325334
K5073 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Madde 10: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş, bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.)507322.01.200425360
K5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU 530017.02.200525730
2Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 12.11.201128110
DElektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.201328532
DElektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.201529316
2 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği 12.04.201328616
K5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU541101.11.2005
-Mükerrer
25983
D Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun547214.03.200626108
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 105.Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar (E.No:2006/20)2006/2510.01.200726399
2 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  01.11.200726687
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar2005/13915.12.200726731
2 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24.10.200726680
D Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.200826803
2Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) 06.02.200826779
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar (E.No:2008/66) 13.11.200827053
K6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU609804.02.201127836
K6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610004.02.201127836
DYargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun664411.04.201529323
2Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği 03.04.201228253
K6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU610214.2.201127846
K6103 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUN610314.2.201127846
2Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması kapsamında, Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan karşılanması hakkında - bilişim şirketlerine yönelik de destekler)2012/425.06.201228334
K6335 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU İLE TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN633530.06.201228339
2Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 28.8.201228395
2Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 29.8.201228396
DAnonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.6.201328692
DAnonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.2.201529281
2Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 29.8.201228396
DTicaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.2.201529281
K6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN611203.03.201127863
K6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU636230.12.201228513
2Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61) 30.5.200927243
DBilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.12.201027788
DBilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1.4.201127892
K4822 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN482206.03.200325048
K6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN650228.11.201328835
2 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.06.200325137
DMesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9.10.200726668
K5147 SAYILI ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN514730.04.200425448
2Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 30.12.200425686
D Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.201529240
D Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.201529545
2Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (MÜLGA) 06.03.201127866
2 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.201429188
2 Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.201529253
K7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU720119.02.195910139
D11/2/1959 Tarihli ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun322015.06.198518785
DTebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun482927.03.200325061
D Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun609919.01.201127820
2Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 25.01.201228184
2 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.03.201529311
2Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanmasi Hakkinda Tebliğ 06.12.201629910
BKK4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2017/1082119.10.201730215
2İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) 2017/327.12.201730283
2SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) 05.01.201830292
2SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) 05.01.201830292
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kamu Hukuku Mevzuatı

BÖLÜM 3 BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN KAMU HUKUKU MEVZUATI  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 213 12.01.1961 10705
K 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 492 17.07.1964 11756
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340) 30.09.2004 25599
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) 03.03.2005 25744
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair 340 ve 346 Sıra No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) Sıra No: 357 02.03.2006 26096
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361) 11.07.2006 26225
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367) 01.02.2007 26421
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373) 28.06.2007 26566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376) 18.10.2007 26674
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) (Elektronik Fatura) 05.03.2010 27512
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)   28.06.2012 28337
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) 19.01.2011 27820
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)   27.07.2016 29783
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) 27.05.2011 27946
2 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) 13.12.2011 28141
D  Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2)   24.12.2013 28861
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) 20.1.2012 28179
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444)   17.01.2015 29239
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) 18.02.2012 28208
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415) 26.06.2012 28335
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420) 07.12.2012 28490
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) (Elektronik Fatura) 14.12.2012 28497
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)   04.04.2015 29316
MB Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 58 (Elektronik Fatura) 58 08.02.2013 (MEB)
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (Elektronik Fatura) 21.02.2013 28566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) 15.06.2013 28678
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)   07.08.2014 29081
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)   03.06.2015 29375
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)   05.08.2016 29792
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) (Elektronik Fatura) 30.12.2013 28867 Mükerrer
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (Elektronik Defter, Elektronik Fatura) 20.06.2015 29392
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)   25.12.2015 29573
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)   15.12.2016 29919
2 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.2010 27579
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği 21.11.2003 25296
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.09.2010 27695
K 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU 488 11.07.1964 11751
2  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:60)   29.09.2016 29842
K 4962 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.) 4962 30.07.2003 25192
K 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4982 24.10.2003 25269
D Bilgi Edinme Hakki Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun 5432 22.11.2005 26001
BG "Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/12 24.01.2004 25356
2 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2004/7189 27.04.2004 25445
D  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2005/9585 10.11.2005 25989
BG "Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor" konulu Başbakanlık Genelgesi 2005/3 15.02.2005 25728
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA) 01.04.2006 26126
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği   18.02.2014 28917
2  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 07.06.2006 26191
2 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ 17.10.2008 27027
K 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 24.12.2003 25326
D Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5436 24.12.2005 26033
D Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5628 04.05.2007 26512
D  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6761 24.11.2016 29898
2 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 18.06.2011 27968
D Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar   19.02.2016 29629
K 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 6493 27.06.2013 28690
2 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27.06.2014 29043
D Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.04.2015 29314
D Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.12.2015 29574
K 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 5237 12.10.2004 25611
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5377 08.07.2005 25869
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5759 08.05.2008 26870
D  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5918 09.07.2009 27283
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6086 19.12.2010 27790
D  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6545 28.06.2014 29044
K 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 17.12.2004 25673
D  Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5353 01.06.2005 25832
D Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6763 02.12.2016 29906
2 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 10.11.2005 25989
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.2006 26090
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.07.2007 26572
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.2009 27312
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.2011 28049
2 Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 14.02.2007 26434
2  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 20.09.2011 28060
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge 124/1 10.11.2011  (AB)
AB Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Hakkında Genelge 150 14.12.2011  (AB)
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge  124 09.02.2006  (AB)
K 4826 SAYILI NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Madde 3: 1587 sayılı Nüfus Kanununun 43. maddesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtları “Nüfus kütükleri, nüfus aile kütükleri, özel kütükler” tanımları içerisine sokan; nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulmasına imkan tanıyan değişiklikler yapılmıştır. Madde 8: Elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin İçişleri Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır.) 4826 15.03.2003 25054
K 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 5490 29.04.2006 26153
K 7039 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7039 03.11.2017 30229
2 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 31.07.2006 26245
BG "Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/26 06.09.2006 26281
BG "5490 Sayılı Kanunun Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/33 21.10.2006 26326
2 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 2006/11081 23.11.2006 26355
D  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2008/13801 10.07.2008 26932
D  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2017/9895 24.02.2017 29989
2 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 2006/11320 15.12.2006 26377
D  Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2011/2504 30.12.2011 28158
BG "Vatandaşlık Kartı Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/16 04.07.2007 26572
BG "Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/8 21.05.2008 26882
2 Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 07.11.2009 27399
K 5647 SAYILI WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 5647 08.05.2007 26516
K 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDILMESI HAKKINDA KANUN 5651 23.05.2007 26530
2 İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ 30.04.2004 25448
D İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   20.05.2005 25820
D  İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   19.10.2006 26324
D İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2013 28555
2  İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ 23.10.2004 25662
D  Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2011 27842
2  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerini İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin)  03.03.2005 25744
2  Carî Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Soyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluğu Hakkında Tebliğ 22.07.2005 25883
2  Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgesinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur) Uygulaması Hakkında Tebliğ 04.05.2006 26158
MEB Bilişim Teknoloji Sınıflarının Halka Açılması (MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Bakanlığın 7/12/2011 tarih ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2007/4 08.01.2007 (MEB)
BG "Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/4 27.01.2007 26416
 2 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 04.05.2007 26512
2 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24.10.2007 26680
2 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.11.2007 26716
2 Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği  14.10.2008 27054
2 Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği  14.10.2008 27054
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik 14.10.2008 27054
TBMM  Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar 1009 28.02.2012 28218
2  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 31.05.2013 28663
D  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.09.2013 28772
D  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.2015 29281
2  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği 14.12.2013 28851
2 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11.04.2017 30035
D  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.08.2009 27310
K 5793 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Madde 23: Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimleri) 5793 06.08.2008 26959
K 5101 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (Fikri hakların korunması konusunda mevzuatta yer alan eksiklikler giderilmiş, yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.) 5101 03.03.2004 25400
K 5194 SAYILI BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (fikri haklar konusunda yargının işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler) 5194 22.06.2004 25504
K 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 5846 13.12.1951 7981
D Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 2936 3.11.1983 18210
D 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4110 12.06.1995 22311
D  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4630 03.03.2001
-Mükerrer
24335
D Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5571 13.01.2007 26402
2 Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği 06.01.2010 27751
K 5917 SAYILI BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN  5917 10.07.2009 27284
K 6279 SAYILI ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU 6279 29.02.2012 28219
2 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği 18.08.2012 28388
K 6533 SAYILI SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
6533 02.05.2014 28988
K 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 22.01.2002 24648
2 Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ 17.12.2010 27788
D Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   07.06.2014 29023
2 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 25.02.2011 27857
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.2011 27880
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.2012 28467
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.06.2014 29023
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.06.2015 29384
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.2016
-Mükerrer
29724
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.2016 29903
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.2017 29959
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.2017 29997
2 Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 29946
2 Türkiye Noterler Birliği Satınalma ve İhale Yönetmeliği Madde 14: Elektronik Ortamda İhale 09.08.2017 30149
BG Bağımlılıkla Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi ( (Teknoloji Bağımlılığı: Paragraf-3))  2017/23 09.12.2017 30265
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
E-Devlet

BÖLÜM 4E-DEVLET İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
2Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği 18.01.198117224
K2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 246429.05.198117354
K3152 SAYILI İÇİŞLERİ BKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 315223.02.198518675
KHKİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname 28.02.198920094
K3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 357217.06.198920198
2Karayolları Trafik Yönetmeliği 18.07.199723053
DKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  01.05.201027568
DKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  01.09.201027689
BG"Kamu-Net Üst Kurulu" konulu Başbakanlık Genelgesi1998/1319.03.1998(BG)
2Hasta Hakları Yönetmeliği  01.08.199823420
MABilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 01.08.199823420
BG"Kamu-Net Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi1999/3420.05.1999(BG)
BG"e-Türkiye" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/2019.06.2002(BG)
BG"MERNİS Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/2220.06.200224791
BG"Acil Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/5520.06.2002(BG)
BG"Bilgi Sistem ve Ağları çin Güvenlik Kültürü" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/534520.03.200325054
BG"E-Dönüşüm Türkiye Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/1227.03.2003 (BG)
KİKEmekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi2003/4819.12.200325321
BG"e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/4803.12.200325306
BG"2004 Türkiye Bilişim Şurası" konulu Başbakanlık Genelgesi2004/106.01.2004  (BG)
MA'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar2004/693912.03.200425400
K5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile ODALAR ve BORSALAR KANUNU517418.05.200425479
K5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU521623.07.200425531
K5390 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NA DAİR KANUN539002.07.200525874
2Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02.12.200425658
BKKKamu Hizmetlerinin Ortak Platformda, Tek Kapıdan (portal) Sunumu ve Vatandaşın Devlet Hizmetlerine Elektronik Ortamdan Güvenli ve Hızlı Bir Şekilde Erişimini Sağlamak Amacıyla e-Devlet Kapısı Teknik Altyapısının Kurulmasına İlişkin Karar2005/840929.01.200525711
2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.) 02.02.201529255
BG"KOBİ Bilgi Sitesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2005/203.02.2005 (BG)
K5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 530204.03.200525745
K5391 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN539113.07.200525874
K5594 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 10.03.200726458
K5675 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN567507.06.200726545
AYM5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin İPTALİNE Dair Karar (E.No:2005/32)2007/329.12.200726741
YPK e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planına İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı. No: 2005/52005/501.04.200525773
K5228 SAYILI BAZI KANUNLARDA ve 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (vergi beyannamelerinin ve tahakkuk fişinin elektronik ortamda gönderilmesi)522816.07.200425539
K5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU536207.06.200525852
2 Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği 16.09.200525938
2  Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ 09.12.201328846
K 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU539313.07.200525874
BG"Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi" konulu Başbakanlık Genelgesi [2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu genelge eki yürürlükten kalkmıştır]2005/2005.08.200525897
2İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik2005/920710.08.200525902
2Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği  09.12.200526018
2MilliEğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği  14.12.200526023
K5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI KANUNU546401.03.2006 26095
BKK  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar2006/1031620.04.200626145
BKK e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar2006/1042326.05.200626179
K5488 SAYILI TARIM KANUNU548825.04.200626149
2Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20.06.200626204
D Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.201027742
BG"  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/2210.08.200626255
2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik2006/997218.02.200626084
2Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliği  21.09.200626296
2Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 20.10.200626325
BG"Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/320.11.200626055
2Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri no:1) 07.12.200626369
2Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği   08.12.200626370
K5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU551031.05.200626200
2Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik (UAVT)-31.07.200626245
MAPan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar2007/1168511.03.200726459
BG"e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması" konulu Başbakanlık Genelgesi2007/703.04.200726482
2 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ 14.04.201228264
K5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERI KANUNU562402.05.200726510
SBSağlık-NET Hakkında 2008/18 sayılı Genelge 2008/1811.03.2008 (SB)
BG"Elektronik Belge Standartları" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/1616.07.200826938
BG"Lisanslı Yazılım Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/1716.07.200826938
2Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  15.08.200826968
2Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  22.01.200927118
BG"Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları" konulu Başbakanlık Genelgesi2009/428.02.200927155
K5911 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN591107.07.200927281
MATürkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar2009/1542519.07-9.200927354
2Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik2009/1516931.07.200927305
2Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1) 04.11.201128105
2Gümrük Yönetmeliği 07.10.2009
-1Mükerrer
27369
SBMerkezi Hastane Randevu Sistemi Entegrasyonu Hakkında 2009/65 sayılı Genelge  19.10.2009 (SB)
 K5941 SAYILI ÇEK KANUNU594114.12.200927438
K6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN627303.02.2012 -Mükerrer28193
2Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1) 16.04.201027554
2Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 21.05.201027587
SBSağlık Bilgi Sistemleri Hakkında 2010/61 Sayılı Genelge 19.08.2010 (SB)
K6009 SAYILI GELIR VERGISI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN600901.08.201027659
BG"Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2010/2508.12.201027779
K6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN608310.12.201027781
2Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 12.01.201127813
BG"Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Başbakanlık Genelgesi2011/110.02.201127842
KHKKalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 64109.06.2011
-Mükerrer
27958
SGKİcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Hakkında 2011/53 sayılı Genelge 21.06.2011 (SGK)
SBAile Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında 2011/45 sayılı Genelge 22.06.2011 (SB)
KHKÇevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 64404.07.2011
-Mükerrer
27984
SBÖlüm Bildirim Sistemi Hakkında 2012/05 sayılı Genelge 2012/0504.07.2011
-Mükerrer
 (SB)
KHKMilli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname65214.09.201128054
K6352 SAYILI YARGI HIZMETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLIŞKIN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESI HAKKINDA KANUN635205.07.201228344
2Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik  11.07.201228350
2Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği  12.09.201228409
K6356 SAYILI SENDIKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNU635607.11.201228460
2Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  04.01.201328518
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” Hakkında 2013/102 sayılı Kararı 10213.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” Hakkında 2013/103 sayılı Kararı 10313.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması ” Hakkında 2013/104 sayılı Kararı 10413.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” Hakkında 2013/105 sayılı Kararı 10513.01.2013 (BTYK)
2Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  25.01.201328539
2Ticaret Sicili Yönetmeliği2012/409327.01.201328541
2Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik  16.04.201328620
2Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği  29.05.201328661
SGKSosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar  06.06.2013 (SGK)
2Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  07.09.201328758
BG"F Klavye" konulu Başbakanlık Genelgesi 10.12.201328847
2Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)  27.12.201328864
2Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18.04.201428976
SGKMOSİP e-İmza Kullanımı2014/1329.04.2014 (SGK)
2Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ 16.05.201429002
2Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 27.05.201429012
2Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik 30.05.201429015
2Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  14.08.201429088
K6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN656305.11.201429166
2Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 27.11.201429188
K6572 SAYILI HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN657212.12.2014
-Mükerrer
29203
K6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN658529.01.201529251
2Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik-20.03.201529301
2 Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik-11.07.201529413
2Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26.08.201529457
2Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik-13.7.201629769
2E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 03.09.201629820
BG"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dahil Edilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2016/2803.12.201629907
KBBilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları-19.12.2016(KB)
BG"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2017/716.5.201730068
2Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 06.06.201730088
MATürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar2017/1031607.06.2017 -Mükerrer30089
2KamuNET Ağına Bağlanma ve KamuNET Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
-21.06.2017 -Mükerrer30103
2Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
-21.07.201730130
2Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği -05.08.201730145
2Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ-11.08.201730151
DTüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik Başvuru) 11.08.201730151
 • Bu bölümün kodifikasyon bağlantı güncellemeleri devam etmektedir. Lütfen en sağ kolondaki RESMİ GAZETE bağlantılarını kullanınız

BÖLÜM 4.1ELEKTRONİK İMZA Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU507015.01.200425355
2Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.01.200525692
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.200626070
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.10.200626322
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.03.200726478
2Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 06.01.200525692
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.06.200525849
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.01.200626056
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.06.200626204
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.06.200826918
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.200927448
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.12.201027789
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.201128150
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.201328544
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.09.201328770
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.10.201429138
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.07.201730123
2Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği 26.08.200425565
BG"Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi2004/2106.09.200425575
2Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 27.01.200525709
2Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 27.01.200525709
BTKGüvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar - Kurul Kararı2006/DK-77/35301.06.2006 (BTK)
BG"Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/1319.04.200626144
BG"Kamu Sertifikasyon Merkezi" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/2025.07.200626239
BTKNitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı2006/DK-77/76020.12.2006 (BTK)
BTKNitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi'ne İlişkin Kurul Kararı         Ek: Rehber2007/DK-77/20718.04.2007 (BTK)
KHKUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname65501.11.2011
-Mükerrer
28102
BTKGüvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik 2012/DK-15/29902.07.2012 (BTK)
BTKİşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar 2012/DK-15/24906.06.2012 (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.2KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’nun: kayıtlı elektronik postaya ilişkin hükümleri: 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
 610214.02.201127846
2Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25.08.201128036
2Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 25.08.201128036
2Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 16.05.201228294
 DKayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 06.03.201328579
BTKKayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar2012DK-1525906.06.2012 (BTK)
2Elektronik Tebligat Yönetmeliği  19.01.201328533
BTKKayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı2014/DK-BTD/44709.09.2014 (BTK)
BTKKayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar2014/DK-BTD/44709.09.2014 (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.3ULUSAL YARGI AĞI SİSTEMİ ve SEGBİS'E İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Madde 38/A, 180, 196527117.12.200425673
K5941 SAYILI ÇEK KANUNU Madde 5594120.12.200927438
K6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Madde 445610004.02.201127836
K6352 SAYILI YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN Madde 95 635205.07.201228344
2Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 48  10.07.2003 25164
2 Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik  Madde 5,6  01.06.2004 25479
2 Suç Eşyası Yönetmeliği Madde 18  23.03.2016 29662
2 Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 12   (Huk.Reh)
2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 14  13.07.2010 27640
K6087 SAYILI HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU Madde 10608718.12.201027789
2 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği Madde 15  09.04.2011 27900
2 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği  03.04.2012 28253
2 Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  08.04.2012 28258
2 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 12,13,14  04.07.2012 28343
HSK Genel Sekreterlik Ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14,15,16,18,20, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 49  04.07.2012 (HSK)
2 Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik  20.09.2011 28060
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Siber Güvenlik

BÖLÜM 5SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
BKKUlusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar2012/384220.10.201228447
BKKUlusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar2013/489020.06.201328683
2 Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 11.11.201328818
2Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 13.07.201429059
2 Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği 13.07.201730123
2Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 13.10.201730209
2Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 08.01.201830295
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Ulusal Stratejiler

BÖLÜM 6 İLGİLİ ULUSAL STRATEJİLERE İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
YPK  Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı (No:2006/38) 28.07.2006 26242
YPK Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 19.12.2012 28502
YPK Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı 25.10.2014 29156
YPK 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24/2/2015 Tarihli ve 2015/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 16.03.2015
-Mükerer
29287
YPK  Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 27.06.2015 29399
YPK Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 01.07.2015 29403
YPK Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı , 04.07.2015 29406
YPK  Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 04.07.2015 29406
YPK  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı 05.09.2015 29466
YPK  2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 19.07.2016
-Mükerrer
29775
YPK Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) 21.12.2017 30277

BÖLÜM 6 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumun Kuruluşuna İlişkin Kanun  2813 07.04.1983

18011

KHK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Kurulmasına İlişkin KHK  77 04.10.1983

18181

K 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  3056 18.10.1984

18550

K 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  3056 18.10.1984

18550

 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kişisel Veriler

BÖLÜM 8KİŞİSEL VERİLER Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
A TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI270909.11.198217863
KTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (20. Madde'ye ilişkin Madde-2 )598213.05.201027580
2 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 06.02.200425365
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 24.07.201228363
 DElektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.201328560
 DElektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.201328704
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği 13.07.201429059
K6669 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN666918.02.201629628
MSKişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması (ETS-108) Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar2016/857617.03.201629656
K6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
(English Version: Law on the Protection of Personal Data)
669807.04.201629677
K 6705 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN670505.05.201629703
MAKişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün (ETS-181) Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar2016/884024.05.201629721
2 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.201629863
DKişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.201730250
2Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı 15.05.2017TASLAK
2Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.201730224
2Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.11.201730242
2Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde No:39, 119 ve 120) 706105.12.201730261
2Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.201730286
BÖLÜM 8.1Kişisel Verilerle İlgili Diğer Düzenlemeler  Kanun/Karar No Tarih  Resmi Gazete No
K2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu255914.07.19342751
K4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu472108.12.200124607
K4857 Sayılı İş Kanunu485710.06.200325134
K4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu498224.10.200325269
K5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu507015.1.200425355
K5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  (Madde 135, 136, 138 ve 140)523712.10.200425611
K5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu527117.12.200425673
K5429 Türkiye İstatistik Kanunu542918.11.200525997
K5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu550220.05.200626173
K5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun554918.10.200626323
K5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun565123.5.200726530
K5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu580910.11.2008
-Mükerrer
27050
2Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği  28.07.201027655
K6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu609804.02.201127836
K6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun656305.11.201429166
2Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26.08.201529457
2Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 11.10.201629854
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kapasite Geliştirme

BÖLÜM 7 KAMU KURUMLARI İNSAN KAYNAĞI KAPASİTE GELİŞTİRME  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31.12.2008 27097
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.05.2012 28243
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.11.2015 29538
BKK Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.07.2013 28717
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Diğer Kurul Kararları

EK-1DİĞER KURUL KARARLARI ve İLGİLİ MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği 16.09.200525938
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No:113.06.200726551
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No:221.05.201629718
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

DİĞER KAYNAKLAR

2010 Haziran, Türkiye Bankalar Birliği, "Bilişim Hukuku", Prof. Dr. B. Zakir AVŞAR, Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

KISALTMALAR
K: Kanun
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı
AYM: Anayasa Mahkemesi Kararı
BKK: Bakanlar Kurulu Kararı
YPK: Yüksek Planlama Kurulu Kararı
BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı
HSK: Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
2: İkincil Düzenleme (Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ v.d.)
D: Değişiklik Düzenlemesi
BG: Başbakanlık Genelgesi
AB: Adalet Bakanlığı Genelgesi
SB: Sağlık Bakanlığı Genelgesi
KB: Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu  Genelgesi
MS: Milletlerarası Sözleşme
MA: Milletlerarası Andlaşma

Bölüm 4.3, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "UYAP ve SEGBİS'e İLİŞKİN MEVZUAT" dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma Resmi Gazete taraması yapılarak oluşturulmuştur.  Taramadan kaynaklı eksik/hatalı içerikten site sahibi sorumlu değildir. Verilen bilgilerin doğruluğu Resmi Gazete bağlantılarından kontrol edilmelidir. Bu kütüphane, yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin herhangi bir çalışmayı kapsamadığından bu kapsamdaki bilgi notlarını içermemektedir.

© 2018 Bu sayfada yayınlanmış olan Mevzuat Listesi'nden kısmen ya da tamamen alıntı yapılması halinde, bu web adresinin referans gösterilmesi gerekir.


Yorum Yaz