Türkiye’de Bilişim Mevzuatı

Bu sayfada, Türkiye'de bilişim alanında gerçekleştirilen tüm düzenlemelerin (Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vd.) kategorilenmiş olarak ve günlük güncellenen kütüphanesini bulabilirsiniz. Mevzuatın kodifikasyonu yapılmış hali için mevzuatın ismine, Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayınız

Yayın Başlangıç Tarihi: 15.05.2017
Son Güncelleme : 15.06.2019
Listelenen Mevzuat Adedi: 648
Derleyen: Mustafa AFYONLUOĞLU

Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Bakanlar Kurulu Kararı
YPK Kararı
Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Tebliğ
Mevzuat Değişikliği
TBMM, HSK, BTYK, BTK, AB, KB, SB, SGK Genelge
Anayasa Mahkemesi Kararı
Başbakanlık Genelgesi
Diğer Kurul Kararları
Milletlerarası Andlaşma, Sözleşme

YAYINLARIMIZ

Türkiye ve AB'de
Kişisel Veriler Mevzuatı
(Nisan 2018)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Kamu Kurumları Teşkilat Haritası
(Temmuz 2018)

Bilişim Alanının Düzenlenmesi
Özel Hukuk
Kamu Hukuku
E-Devlet
Siber Güvenlik
Ulusal Stratejiler
Kapasite Geliştirme
Kişisel Veriler
Diğer Kurul Kararları
Bilişim Alanının Düzenlenmesi

BÖLÜM 1BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5369 SAYILI EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN536925.06.200525856
BKK Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (2006/10038)2006/10038 BKK28.02.200626094
2 Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.06.200626213
DEvrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.04.200726499
K5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN574612.03.2008
-Mükerrer
26814
K5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU580910.11.2008
-Mükerrer
27050
2Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği 20.07.200826942
DElektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.03.200927157
DElektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.201328554
2Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik 16.05.200927230
2Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği 28.05.200927241
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.03.201027512
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.201127959
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.201128063
DElektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.201128116
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.07.201228353
2İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28.05.200927241
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik  27.06.200927271
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik (MÜLGA) 17.10.200626322
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği 15.01.201027463
2Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik 03.02.201027482
DElektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 27.12.201228510
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2010/569)2010/56929.06.201027626
2Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.7.201027655
DElektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.201328683
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 12.09.201027697
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.04.201127906
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.201328584
2Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ 15.10.201027730
DElektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.03.201127883
DElektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmnasına Dair Tebliğ 06.08.201429080
2Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 23.10.201027738
DKamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.201830299
2İnternet Alan Adları Yönetmeliği 07.11.201027752
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1247)2011/124713.01.201127814
2Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 21.04.201127912
DElektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.201529497
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1880)2011/188004.07.2011
-Mükerrer
27984
2Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik 14.12.201128142
2Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 30.12.201128158
2İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği 17.02.201228207
D İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.11.201529548
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ 17.03.201228236
DElektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.01.201428889
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 05.06.201228314
DElektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.10.201529512
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ (MÜLGA: 12.07.2014/29058) 06.09.201228403
2Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.201228409
2İnternet Alan Adları Tebliği 21.08.201328742
2İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği 21.08.201328742
2Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ 12.07.201429058
DElektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.02.201729990
BKK Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/7517)2015/751724.04.201529336
2 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 15.07.201529417
2Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik 13.07.201629769
2Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.10.201730224
2Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği 04.01.201830291
2Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 19.09.201830540
2Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) 11.05.201930771
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Özel Hukuk

BÖLÜM 2BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK MEVZUATI Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K1262 SAYILI İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (Madde 18: İnternet üzerinden satış halinde Erişim Engelleme)126226.05.1928898
K2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU200419.06.19322128
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun457813.06.200024078
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun509221.02.200425380
Dİcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun535801.06.2005
-Mükerrer
25832
K2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (MÜLGA: Bkz Kanun No:6362)249930.07.198117416
K7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Madde 5-b:İnternet Yoluyla Bahis ve Şans Oyunları Oynatılması)725809.05.198510201
DSermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun379413.5.199221227
D1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname51313.9.199321697
DSermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname55827.6.199522326
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 558 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/451995/5824.11.199522473
DSermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun448718.12.199923910
K4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU469126.06.200124454
K4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (Cezai Hükümler: Madde 8 - 5. Fıkra (k) Bendi:Satışların elektronik kanallarla yapılması)473309.01.200224635
297/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2003/428.08..200325213
K5035 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ( 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bazı vergi istisnaları getirilmiştir.)503525.12.200325334
K5073 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Madde 10: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş, bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.)507322.01.200425360
K5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU 530017.02.200525730
2Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 12.11.201128110
DElektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.201328532
DElektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.201529316
2 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği 12.04.201328616
D Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun547214.03.200626108
K5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU541101.11.2005
-Mükerrer
25983
K5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU546401.03.200626095
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 105.Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar (E.No:2006/20)2006/2510.01.200726399
2Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik 10.03.200726458
2 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  01.11.200726687
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar2005/13915.12.200726731
2 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24.10.200726680
D Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.200826803
2Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü   
2Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) 06.02.200826779
AYM 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar (E.No:2008/66) 13.11.200827053
K6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU609804.02.201127836
2Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik 14.03.200626108
K6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610004.02.201127836
DYargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun664411.04.201529323
2Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği 03.04.201228253
K6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU610214.2.201127846
K6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUN610314.2.201127846
2Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması kapsamında, Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan karşılanması hakkında - bilişim şirketlerine yönelik de destekler)2012/425.06.201228334
K6335 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU İLE TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN633530.06.201228339
2Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 28.8.201228395
2Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 29.8.201228396
DAnonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.6.201328692
DAnonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.2.201529281
2Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 29.8.201228396
DTicaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.2.201529281
K6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN611203.03.201127863
K6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU636230.12.201228513
2Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61) 30.5.200927243
DBilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.12.201027788
DBilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1.4.201127892
K4822 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN482206.03.200325048
K6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN650228.11.201328835
2 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.06.200325137
DMesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9.10.200726668
K5147 SAYILI ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN514730.04.200425448
2Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 30.12.200425686
D Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.201529240
D Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.201529545
2Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (MÜLGA) 06.03.201127866
2 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.201429188
2 Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.201529253
K7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU720119.02.195910139
D11/2/1959 Tarihli ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun322015.06.198518785
DTebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun482927.03.200325061
D Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun609919.01.201127820
2Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 25.01.201228184
2 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.03.201529311
2Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanmasi Hakkinda Tebliğ 06.12.201629910
BKK4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2017/1082119.10.201730215
2İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) 2017/327.12.201730283
Dİthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 13.02.201830331
2SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) 05.01.201830292
2SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) 05.01.201830292
2Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 25.01.201830312
KİCRA ve İFLÂS KANUNU ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  (Elektronik Tebligat Hk: madde 48,49 ve 50) 710115.03.201830361
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kamu Hukuku

BÖLÜM 3BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN KAMU HUKUKU MEVZUATI Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 21312.01.196110705
K492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 49217.07.196411756
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340) 30.09.200425599
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) 03.03.200525744
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair 340 ve 346 Sıra No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) Sıra No: 357 02.03.200626096
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361) 11.07.200626225
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367) 01.02.200726421
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373) 28.06.200726566
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376) 18.10.200726674
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) (Elektronik Fatura) 05.03.201027512
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416) 28.06.201228337
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447) 04.04.201529316
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) 19.01.201127820
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472) 27.07.201629783
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) 27.05.201127946
2Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) 13.12.201128141
D Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) 24.12.201328861
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) 20.1.201228179
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) 17.01.201529239
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) 18.02.201228208
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415) 26.06.201228335
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446) 04.04.201529316
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420) 07.12.201228490
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) (Elektronik Fatura) 14.12.201228497
DVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448) 04.04.201529316
MBVergi Usul Kanunu Sirküleri / 58 (Elektronik Fatura)5808.02.2013(MEB)
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (Elektronik Fatura) 21.02.201328566
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) 15.06.201328678
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) 07.08.201429081
DVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450) 03.06.201529375
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) 05.08.201629792
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) (Elektronik Fatura) 30.12.201328867 Mükerrer
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (Elektronik Defter, Elektronik Fatura) 20.06.201529392
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461) 25.12.201529573
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) 15.12.201629919
2Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.201027579
2Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği 21.11.200325296
2Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.09.201027695
K488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU48811.07.196411751
2 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:60) 29.09.201629842
K4962 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.)496230.07.200325192
K4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 498224.10.200325269
DBilgi Edinme Hakki Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun543222.11.200526001
BG"Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi2004/1224.01.200425356
2Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik2004/718927.04.200425445
D Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2005/958510.11.200525989
BG"Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor" konulu Başbakanlık Genelgesi2005/315.02.200525728
2Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA) 01.04.200626126
2Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği 18.02.201428917
2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 07.06.200626191
24982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ 17.10.200827027
K5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU501824.12.200325326
DKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun543624.12.200526033
DKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun562804.05.200726512
D Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun676124.11.201629898
2Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 18.06.201127968
DGenel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 19.02.201629629
K6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN649327.06.201328690
2Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27.06.201429043
DÖdeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.201529314
DÖdeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.201529574
K5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU523712.10.200425611
DTürk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun537708.07.200525869
DTürk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun575908.05.200826870
D Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun591809.07.200927283
DTürk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun608619.12.201027790
D Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun654528.06.201429044
K5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 527117.12.200425673
D Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun535301.06.200525832
DCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun676302.12.201629906
2Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 10.11.200525989
D Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.02.200626090
D Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.07.200726572
D Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.08.200927312
D Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.09.201128049
2Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 14.02.200726434
2 Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 20.09.201128060
ABUYAP Uygulamaları Hakkında Genelge124/110.11.2011 (AB)
ABSes ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Hakkında Genelge15014.12.2011 (AB)
ABUYAP Uygulamaları Hakkında Genelge 12409.02.2006 (AB)
K4826 SAYILI NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Madde 3: 1587 sayılı Nüfus Kanununun 43. maddesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtları “Nüfus kütükleri, nüfus aile kütükleri, özel kütükler” tanımları içerisine sokan; nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulmasına imkan tanıyan değişiklikler yapılmıştır. Madde 8: Elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin İçişleri Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır.)482615.03.200325054
K5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU549029.04.200626153
K7039 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN703903.11.201730229
2Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 31.07.200626245
BG"Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/2606.09.200626281
BG"5490 Sayılı Kanunun Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/3321.10.200626326
2Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik2006/1108123.11.200626355
D Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2008/1380110.07.200826932
D Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2017/989524.02.201729989
2Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği2006/1132015.12.200626377
D Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2011/250430.12.201128158
BG"Vatandaşlık Kartı Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2007/1604.07.200726572
BG"Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/821.05.200826882
2Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 07.11.200927399
K5647 SAYILI WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN564708.05.200726516
K5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDILMESI HAKKINDA KANUN565123.05.200726530
2İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ 30.04.200425448
Dİşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 20.05.200525820
D İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 19.10.200626324
Dİşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 10.02.201328555
2 İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ 23.10.200425662
D Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 10.02.201127842
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerini İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin)  03.03.200525744
2 Carî Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Soyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluğu Hakkında Tebliğ 22.07.200525883
2 Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgesinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur) Uygulaması Hakkında Tebliğ 04.05.200626158
MEBBilişim Teknoloji Sınıflarının Halka Açılması (MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Bakanlığın 7/12/2011 tarih ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.2007/408.01.2007(MEB)
BG"Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu" konulu Başbakanlık Genelgesi2007/427.01.200726416
 2Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 04.05.200726512
2Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24.10.200726680
2İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.11.200726716
2Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği  14.10.200827054
2Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği  14.10.200827054
2Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik 14.10.200827054
TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar100928.02.201228218
2 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 31.05.201328663
D Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.09.201328772
D Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.201529281
2 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği 14.12.201328851
2İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11.04.201730035
D İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.08.200927310
K5101 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (Fikri hakların korunması konusunda mevzuatta yer alan eksiklikler giderilmiş, yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.)510103.03.200425400
K5194 SAYILI BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (fikri haklar konusunda yargının işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler)519422.06.200425504
2Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 01.06.200525832
K5793 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Madde 23: Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimleri)579306.08.200826959
K5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 584613.12.19517981
DFikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun29363.11.198318210
D5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun411012.06.199522311
D Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun463003.03.2001
-Mükerrer
24335
DFikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun557113.01.200726402
2Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği 06.01.201027751
K5917 SAYILI BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 591710.07.200927284
K6279 SAYILI ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU627929.02.201228219
2Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği 18.08.201228388
K6533 SAYILI SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
653302.05.201428988
K4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 473422.01.200224648
2Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ 17.12.201027788
DElektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 07.06.201429023
2Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği  25.02.201127857
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.03.201127880
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.11.201228467
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.201429023
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.201529384
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2016
-Mükerrer
29724
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.11.201629903
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.01.201729959
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.03.201729997
D Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.06.201930800
K6706 SAYILI CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU 670605.05.201629703
2Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik 12.01.201729946
2Türkiye Noterler Birliği Satınalma ve İhale Yönetmeliği Madde 14: Elektronik Ortamda İhale 09.08.201730149
BGBağımlılıkla Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi (Teknoloji Bağımlılığı: Paragraf-3) 2017/2309.12.201730265
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
E-Devlet

BÖLÜM 4E-DEVLET İLE İLGİLİ MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
2Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği 18.01.198117224
K2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 246429.05.198117354
K3152 SAYILI İÇİŞLERİ BKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 315223.02.198518675
KHKİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname 28.02.198920094
K3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 357217.06.198920198
2Karayolları Trafik Yönetmeliği 18.07.199723053
DKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  01.05.201027568
DKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  01.09.201027689
BG"Kamu-Net Üst Kurulu" konulu Başbakanlık Genelgesi1998/1319.03.1998(BG)
2Hasta Hakları Yönetmeliği  01.08.199823420
MABilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 01.08.199823420
BG"Kamu-Net Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi1999/3420.05.1999(BG)
BG"e-Türkiye" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/2019.06.2002(BG)
BG"MERNİS Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/2220.06.200224791
BG"Acil Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2002/5520.06.2002(BG)
BG"Bilgi Sistem ve Ağları çin Güvenlik Kültürü" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/1020.03.200325054
BG"E-Dönüşüm Türkiye Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/1227.03.2003 (BG)
KİKEmekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi2003/4819.12.200325321
BG"e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004" konulu Başbakanlık Genelgesi2003/4803.12.200325306
BG"2004 Türkiye Bilişim Şurası" konulu Başbakanlık Genelgesi2004/106.01.2004  (BG)
MA'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar2004/693912.03.200425400
K5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile ODALAR ve BORSALAR KANUNU517418.05.200425479
K5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU521623.07.200425531
K5390 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NA DAİR KANUN539002.07.200525874
2Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02.12.200425658
BKKKamu Hizmetlerinin Ortak Platformda, Tek Kapıdan (portal) Sunumu ve Vatandaşın Devlet Hizmetlerine Elektronik Ortamdan Güvenli ve Hızlı Bir Şekilde Erişimini Sağlamak Amacıyla e-Devlet Kapısı Teknik Altyapısının Kurulmasına İlişkin Karar2005/840929.01.200525711
2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.) 02.02.201529255
BG"KOBİ Bilgi Sitesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2005/203.02.2005 (BG)
K5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 530204.03.200525745
K5391 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN539113.07.200525874
K5594 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 10.03.200726458
K5675 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN567507.06.200726545
AYM5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin İPTALİNE Dair Karar (E.No:2005/32)2007/329.12.200726741
YPK e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planına İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı. No: 2005/52005/501.04.200525773
K5228 SAYILI BAZI KANUNLARDA ve 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (vergi beyannamelerinin ve tahakkuk fişinin elektronik ortamda gönderilmesi)522816.07.200425539
K5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU536207.06.200525852
2 Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği 16.09.200525938
2  Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ 09.12.201328846
K 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU539313.07.200525874
BG"Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi" konulu Başbakanlık Genelgesi [2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu genelge eki yürürlükten kalkmıştır]2005/2005.08.200525897
2İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik2005/920710.08.200525902
2Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği 09.12.200526018
2MilliEğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 14.12.200526023
K5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI KANUNU546401.03.2006 26095
BKK  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar2006/1031620.04.200626145
BKK e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar2006/1042326.05.200626179
K5488 SAYILI TARIM KANUNU548825.04.200626149
2Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20.06.200626204
D Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.201027742
BG"  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/2210.08.200626255
2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik2006/997218.02.200626084
2Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliği 21.09.200626296
2Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 20.10.200626325
BG"Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/320.11.200626055
2Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri no:1) 07.12.200626369
2Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği 08.12.200626370
K5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU551031.05.200626200
2Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik (UAVT)-31.07.200626245
MAPan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar2007/1168511.03.200726459
BG"e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması" konulu Başbakanlık Genelgesi2007/703.04.200726482
2 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ 14.04.201228264
K5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERI KANUNU562402.05.200726510
SBSağlık-NET Hakkında 2008/18 sayılı Genelge2008/1811.03.2008 (SB)
BG"Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/821.01.200826882
BG"Elektronik Belge Standartları" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/1616.07.200826938
BG"Lisanslı Yazılım Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi2008/1716.07.200826938
2Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  15.08.200826968
2Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 22.01.200927118
BG"Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları" konulu Başbakanlık Genelgesi2009/428.02.200927155
K5911 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN591107.07.200927281
MATürkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar2009/1542519.07-9.200927354
2Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik2009/1516931.07.200927305
2Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1) 04.11.201128105
2Gümrük Yönetmeliği 07.10.2009
-1Mükerrer
27369
SBMerkezi Hastane Randevu Sistemi Entegrasyonu Hakkında 2009/65 sayılı Genelge 19.10.2009 (SB)
 K5941 SAYILI ÇEK KANUNU594114.12.200927438
K6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN627303.02.2012 -Mükerrer28193
2Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1) 16.04.201027554
2Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 21.05.201027587
SBSağlık Bilgi Sistemleri Hakkında 2010/61 Sayılı Genelge 19.08.2010 (SB)
K6009 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN600901.08.201027659
BG"Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2010/2508.12.201027779
K6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (703 Sayılı KHK Md 92 ile adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.)608310.12.201027781
2Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 12.01.201127813
BG"Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Başbakanlık Genelgesi2011/110.02.201127842
KHKKalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname64109.06.2011
-Mükerrer
27958
SGKİcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Hakkında 2011/53 sayılı Genelge 21.06.2011 (SGK)
SBAile Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında 2011/45 sayılı Genelge 22.06.2011 (SB)
KHKÇevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname64404.07.2011
-Mükerrer
27984
SBÖlüm Bildirim Sistemi Hakkında 2012/05 sayılı Genelge2012/0504.07.2011
-Mükerrer
 (SB)
KHKMilli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname65214.09.201128054
BG"Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi2012/620.03.201228239
K6352 SAYILI YARGI HIZMETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLIŞKIN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESI HAKKINDA KANUN635205.07.201228344
2Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik 11.07.201228350
2Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 28.08.201528350
2Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 12.09.201228409
K6356 SAYILI SENDIKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNU635607.11.201228460
2Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.01.201328518
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” Hakkında 2013/102 sayılı Kararı10213.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” Hakkında 2013/103 sayılı Kararı10313.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması ” Hakkında 2013/104 sayılı Kararı10413.01.2013 (BTYK)
BTYKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” Hakkında 2013/105 sayılı Kararı10513.01.2013 (BTYK)
2Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.201328539
2Ticaret Sicili Yönetmeliği2012/409327.01.201328541
2Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 16.04.201328620
2Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 29.05.201328661
SGKSosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2013 (SGK)
BG"Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi" konulu Başbakanlık Genelgesi2013/910.12.201328744
2Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.201328758
BG"F Klavye" konulu Başbakanlık Genelgesi2013/1310.12.201328847
2Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6) 27.12.201328864
2Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18.04.201428976
SGKMOSİP e-İmza Kullanımı2014/1329.04.2014 (SGK)
2Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ 16.05.201429002
2Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 27.05.201429012
2Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik 30.05.201429015
2Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 14.08.201429088
K6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN656305.11.201429166
2Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 27.11.201429188
K6572 SAYILI HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN657212.12.2014
-Mükerrer
29203
K6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN658529.01.201529251
2Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik-07.03.201529288
DTapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.11.201830582
DTapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.06.201930802
2Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik-20.03.201529301
2 Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik-11.07.201529413
2Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26.08.201529457
DElektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.201930687
BG"Akıllı Ulaşım Sistemleri" konulu Başbakanlık Genelgesi 2015/2023.12.201529571
2Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik-13.7.201629769
2E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 03.09.201629820
BG"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dahil Edilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2016/2803.12.201629907
KBBilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları-19.12.2016(KB)
BG"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi2017/716.5.201730068
2Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 06.06.201730088
MATürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar2017/1031607.06.2017 -Mükerrer30089
2KamuNET Ağına Bağlanma ve KamuNET Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-21.06.2017 -Mükerrer30103
2Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği-21.07.201730130
2Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği-05.08.201730145
2Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ-11.08.201730151
DTüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik Başvuru) 11.08.201730151
BG"e-Yazışma Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi2017/2114.10.201730210
2Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  (ARTES) 31.01.201830318
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) [İnteraktif Vergi Dairesi] 28.02.201830346
KYatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (E-Belediye Projesi, Şirket Kuruluş ve Defter Onaylarında Noterin Kaldırılması) 709910.03.201830356
2Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 709931.05.201830437
2Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.06.201830460
DDernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (DERBİS Bildirim) 01.10.201830552
2Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.201830617
2Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:507) (Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar) 01.01.201930791
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.1ELEKTRONİK İMZA Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU507015.01.200425355
2Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.01.200525692
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.200626070
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.10.200626322
 DElektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.03.200726478
2Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 06.01.200525692
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.06.200525849
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.01.200626056
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.06.200626204
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.06.200826918
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.200927448
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.12.201027789
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.201128150
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.201328544
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.09.201328770
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.10.201429138
 DElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.07.201730123
2Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği 26.08.200425565
BG"Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi2004/2106.09.200425575
2Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 27.01.200525709
2Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 27.01.200525709
BTKGüvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar - Kurul Kararı2006/DK-77/35301.06.2006 (BTK)
BG"Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/1319.04.200626144
BG"Kamu Sertifikasyon Merkezi" konulu Başbakanlık Genelgesi2006/2025.07.200626239
BTKNitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı2006/DK-77/76020.12.2006 (BTK)
BTKNitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi'ne İlişkin Kurul Kararı         Ek: Rehber2007/DK-77/20718.04.2007 (BTK)
KHKUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname65501.11.2011
-Mükerrer
28102
BTKGüvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik 2012/DK-15/29902.07.2012 (BTK)
BTKİşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar 2012/DK-15/24906.06.2012 (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.2KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’nun: kayıtlı elektronik postaya ilişkin hükümleri: 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
 610214.02.201127846
2Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25.08.201128036
2Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 25.08.201128036
2Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 16.05.201228294
 DKayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 06.03.201328579
BTKKayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar2012DK-1525906.06.2012 (BTK)
2Elektronik Tebligat Yönetmeliği  19.01.201328533
BTKKayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı2014/DK-BTD/44709.09.2014 (BTK)
BTKKayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar2014/DK-BTD/44709.09.2014 (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.3ULUSAL YARGI AĞI SİSTEMİ ve SEGBİS'E İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Madde 38/A, 180, 196527117.12.200425673
K5941 SAYILI ÇEK KANUNU Madde 5594120.12.200927438
K6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Madde 445610004.02.201127836
K6352 SAYILI YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN Madde 95 635205.07.201228344
2Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 48  10.07.2003 25164
2 Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik  Madde 5,6  01.06.2004 25479
2 Suç Eşyası Yönetmeliği Madde 18  23.03.2016 29662
2 Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 12   (Huk.Reh)
2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 14  13.07.2010 27640
K6087 SAYILI HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU Madde 10608718.12.201027789
2 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği Madde 15  09.04.2011 27900
2 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği  03.04.2012 28253
2 Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  08.04.2012 28258
2 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 12,13,14  04.07.2012 28343
HSK Genel Sekreterlik Ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14,15,16,18,20, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 49  04.07.2012 (HSK)
2 Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik  20.09.2011 28060
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Siber Güvenlik

BÖLÜM 5 SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
BKK Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar 2012/3842 20.10.2012 28447
BKK Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar 2013/4890 20.06.2013 28683
2  Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 11.11.2013 28818
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği 13.07.2014 29059
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 13.07.2014 29059
2  Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği 13.07.2017 30123
2 Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 13.10.2017 30209
2 Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 08.01.2018 30295
BÖLÜM 5.1 Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Düzenlemeler   Kanun/Karar No  Tarih   Resmi Gazete No
Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi (Türkçe Tercüme)  ETS-185  23.11.2001
Council of Europe: Convention on Cybercrime, Budapest  ETS-185  23.11.2001
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Ulusal Stratejiler

BÖLÜM 6İLGİLİ ULUSAL STRATEJİLERE İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
YPK Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı (No:2006/38) 28.07.200626242
YPKTürkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 19.12.201228502
YPKUlusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı 25.10.201429156
YPK2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24/2/2015 Tarihli ve 2015/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 16.03.2015
-Mükerer
29287
YPK Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 27.06.201529399
YPKTürkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 01.07.201529403
YPKUlusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı,04.07.201529406
YPK Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 04.07.201529406
YPK KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı 05.09.201529466
YPK 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 19.07.2016
-Mükerrer
29775
YPKUlusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) 21.12.201730277
YPKe-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 06.02.201830324
YPK2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 28.06.201830462

BÖLÜM 6.1KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
K2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumun Kuruluşuna İlişkin Kanun 281307.04.1983

18011

KHKBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Kurulmasına İlişkin KHK 7704.10.1983

18181

K3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 305618.10.1984

18550

 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kapasite Geliştirme

BÖLÜM 7 KAMU KURUMLARI İNSAN KAYNAĞI KAPASİTE GELİŞTİRME  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31.12.2008 27097
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.05.2012 28243
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.11.2015 29538
BKK Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.07.2013 28717
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Kişisel Veriler

BÖLÜM 8KİŞİSEL VERİLER Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
A TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
(Madde 20: Özel Hayatın Gizliliği)
270909.11.198217863
KTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(Madde 20 - 7/5/2010-5982/2 md.)598213.05.201027580
2 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik (MÜLGA) 06.02.200425365
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 24.07.201228363
 DElektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.201328560
 DElektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.201328704
2Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik 13.09.201429118
K6669 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun666918.02.201629628
MSKişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması (ETS-108) Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
EKLER:
* İlgili Sözleşme Metni (İngilizce, Fransızca ve Türkçe)
* İlgili Beyan Metni (İngilizce ve Türkçe)
2016/857617.03.201629656
K6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
(English Version: Law on the Protection of Personal Data) -
Click Here for Original Document
669807.04.201629677

K

MD

 6705 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
>> İlgili Protokol Metni
670505.05.201629703
MAKişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün (ETS-181) Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar
EKLER:
* İlgili Protokol Metni
* İlgili Beyan Metni (İngilizce ve Türkçe)
2016/884024.05.201629721
2 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.201629863
DKişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.201730250
2KVKK Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı 15.05.2017TASLAK
2KVKK Yönetmelik Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.201730224
D Yönetmelik Değişikliği  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.04.201930758
2KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.11.201730242
DYönetmelik Değişikliği Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.05.201930777
2KVKK Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.201730286
D Yönetmelik Değişikliği  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.04.201930758
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı (Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması) 2017/6125.01.201830312
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı (Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması) 2017/6225.01.201830312
2KVKK Yönetmelik  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 09.02.201830327
D Yönetmelik Değişikliği  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.201930733
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler"in görüşülmesi) 2018/1007.03.201830353
2KVKK Tebliğ Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10.03.201830356
DTebliğ Değişikliği Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.04.201930758
2KVKK Tebliğ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.201830356
2KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği 26.04.201830403
2KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 05.05.201830412
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun l6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin l6 ncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesi) 2018/3215.05.201830422
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 2018/63 Sayılı Kararı (Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi) 2018/6304.07.201830468
KHKAnayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Madde 163: 6698 sayılı KVKK hakkında) 70309.07.2018
(3. Mükerrer)
30473
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı (Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi) 2018/6818.08.201830513
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığından Alınan Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğundan istisna tutulmasına ilişkin 25.05.2018 tarih ve 9235 sayılı görüş talebi) 2018/7518.08.201830513
2KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı (Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması) 2018/8718.08.201830513
2

KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı (Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması)

>>> Düzeltme Kararı

 2018/119

01.11.2018

07.11.2018

30582

30588

2KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 17.05.201930777
BÖLÜM 8.1Kişisel Verilerle İlgili Diğer Ulusal Düzenlemeler  Kanun/Karar No Tarih  Resmi Gazete No
K2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
(Madde 5-"Parmak izi ve Fotoğrafların Kayda Alınması"
Ek Madde 7)
255914.07.19342751
K211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
(Madde 34/A-"Kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderileri")
21109.01.196110702
K1512 Sayılı Noterlik Kanunu
(Madde 198/a-"Elektronik İşlemler")
151205.02.197214090
K2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
(Madde 40-"Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliği")
292019.10.198318196
K2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
(Ek Madde 2)
293703.11.198318210
2Hasta Hakları Yönetmeliği
(Madde 23-"Bilgilerin Gizli Tutulması")
 01.08.199823420
BKK Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar2003/593024.07.2003 (Mükerrer)25178
MATürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması2005/881503.06.200525834
MAKaradeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması2005/967511.12.200526020
MAEkonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma 2009/1506527.06.200927271
MATürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar2009/1522725.07.200927299
K4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
(Ek Madde 2-"Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi")
463207.04.200124366
K4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  
(Madde 24-"Kişiliğin Korunması-Saldırıya Karşı-İlke"
Madde 25-"Kişiliğin Korunması-Saldırıya Karşı-Davalar")
472108.12.200124607
K4857 Sayılı İş Kanunu
(Madde 75-"İşçi Özlük Dosyası")
485710.06.200325134
K4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
(Madde 21-"Bilgi Verme ve Gizlilik")
490405.07.200325159
K4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(Madde 21-"Özel Hayatın Gizliliği"
Madde 22-"Haberleşmenin Gizliliği")
498224.10.200325269
K5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
(Madde 12-"Bilgilerin Korunması")
507015.1.200425355
K5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  
(Madde 135-"Kişisel Verilerin Kaydedilmesi"
Madde 136-"Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme"
Madde 137-"Nitelikli Haller"
Madde 138-"Verileri Yok Etmeme"
Madde 139-"Şikayet"
Madde 140-"Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri Uygulanması"
Madde 243-"Bilişim Sistemine Girme"
Madde 244-"Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme" )
523712.10.200425611
K5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
(Madde 80-"Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği"
Madde 139-"Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi")
527117.12.200425673
K5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu
(Madde 11-"Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Gizliliği")
535201.06.200525832
2 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
(Madde 14-"Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği")
 01.06.200525832
K5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
(Madde 73-"Sırların Saklanması"
Madde 159-"Sırların Açıklanması"
Ek Madde 1-"Risk Merkezi")
541101.11.2005 (Mükerrer)25983
K5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
(Madde 13-"Gizli Veriler"
Madde 14-"Bireysel Verilerin Kullanımı")
542918.11.200525997
K5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 
(Madde 8-"Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler"
Madde 23-"Bilgilerin Saklanması"
Madde 31-"Sırların Saklanması"
Madde 39-""Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması)
546401.03.200626095
K5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
(Madde 9-"Gizlilik"
Madde 45-"Kimlik Paylaşım Sistemi'nin Kullanılması")
549029.04.200626153
K5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
(Madde 35-"Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu")
550220.05.200626173
K5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
(Madde 78-"Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi")
551016.06.200626200
K5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
(Madde 6-"Devamlı Bilgi Verme"
Madde 7-"Bilgi ve Belge Verme")
554918.10.200626323
2Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 21-"Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler")
 10.03.200326458
K5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
(Madde 3-"Genel Esaslar")
562402.05.200726510
K5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
(Madde 4-"İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu"
Madde 5-"Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri"
Madde 6-"Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri")
565123.5.200726530
2Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
(Madde 11-"Kişisel Verilerin İşlenmesi")
 30.05.200726537
2Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ
(Madde 17-"Müşteri Bilgilerinin Mahremiyeti")
 14.09.200726728
2Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik
(Madde 17-"Yolcu Kayıtları"
Madde 20-"Yolcu Bilgilerinin Kaydedilmesi")
 12.12.200726728
K5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
(Madde 35-"Kişilik Haklarının İhlâlinde Sorumluluk")
 571812.12.200726728
K5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
(Madde 4-"İlkeler"
Madde 6-1-c "Kurumun Görev ve Yetkileri"
Madde 12-2 "İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri"
Madde 51-"Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması")
580910.11.2008
-Mükerrer
27050
2Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
(Madde 19-"İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri")
 28.05.200927241
2Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (MÜLGA)
(Madde 5 ve 15) 
 28.07.201027655
K6087 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
(Madde 32/4 b-"Kurul Kararları ve Tutanaklar")
608718.12.201027789
K6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
(Madde 419-"Kişisel Verilerin Kullanılmasında İşçi Kişiliğinin Korunması")
609804.02.201127836
K6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(Madde 24-5 "Ticaret Sicili-Kuruluş-Genel"
Madde 55-"Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar, Ticari Uygulamalar"
Madde 780-"Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli-Şekli Unsurlar")
610214.02.201127846
K6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(Madde 6-"Personel Rejimi ve Mali Hükümler")
611403.03.201127863
K6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
(Madde 5-4-"Spor Alanlarının Güvenlik ve Düzenine İlişkin Tedbirler")
622214.04.201127905
2Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"İlkeler"
Madde 16-"KEPHS’nin Yükümlülükleri")
 25.08.201128036
2Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
(Madde 4-"Destek Hizmetine İlişkin Sınırlamalar"
Madde 5-"Ön Koşullar"
Madde 7-"Sözleşmenin Unsurları")
 05.11.201128106
KHK663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(Madde 47-"Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi")
66302.11.2011 (Mükerrer)28103
2Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 19-"Verilerin Korunması ve Sorumluluk")
 28.12.201128156
2Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
(Madde 22/D-"Emeklilik Sözleşmesinin Asgari İçeriği")
 09.11.201228462
2Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.201830617
K6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(Madde 69-"Kayıt ve Kontrol"
Madde 77-"Başvurunun Geri Çekilmesi veya Geri Çekilmiş Sayılması"
Madde 99-"Kişisel Veriler")
645811.04.201328615
K6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
(Madde 7-"Posta Hizmetlerinin Gizliliği ve Güvenliği"
Madde 12-"Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri")
647523.05.201328655
2Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 8-"Başkanlıkça Yapılacak Araştırma ve Düzenlenecek Rapor")
 31.05.201328663
K6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
(Madde 23-"Belge ve Kayıtların Saklanması ile Kişisel Bilgilerin Korunması, Değişikliklerin Bildirilmesi")
 649327.06.201328690
2Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
(Madde 5 /1-k -"İl Müdürlüğünün Görevleri"
Madde 7/1-j -"İlçe Müdürlüğünün Görevleri")
 14.11.201328821
2Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
(Madde 13-"Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İhlaller"
Madde 21-"Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetine ilişkin İhlaller")
 15.02.201428914
2Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik
(Madde 3-""Tanımlar
Madde 5/2-"Kararların İşlenmesi"
Madde 8-"Büronun görevleri ve sorumlulukları")
 12.04.201428970
2112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
(Madde 11/e -"Kalite, koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevleri"
Madde 22-"Veri paylaşımı ve güvenliği"
Madde 23-"Yaptırımlar")
 16.05.201429002
2İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 21-"Kurul kararları üzerine yapılacak işlemler"
Madde26-"Gizlilik Talebi")
 17.05.201429003
2Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
(Madde 5-"Temel İlkeler")
 22.05.201429007
2Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 16-"Hizmet Sağlayıcılarının Hak ve Yükümlülükleri")
 03.06.201429019
2Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
(Madde 10-"Kişisel Veri ve Bilgilerin Korunmasına İlişkin İhlaller")
 03.06.201429019
2Geçici Koruma Yönetmeliği
(Madde 33-"Genel Yükümlülükler"
Madde 50-"Kişisel Veriler"
Madde 51-"Gizlilik İlkesi ve Kişisel Dosyaya Erişim ")
 22.10.201429153
K6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
(Madde 10-"Kişisel Verilerin Korunması")
656305.11.201429166
2Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(Madde 20-"Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü)
 27.11.201429188
2Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"İlkeler")
 30.03.201529311
2Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
(Madde 11-"Ruhsat/izin Sahiplerinin Sorumluluğu)
 03.07.201529405
2Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik
(Madde 10-"İşlemlerin Elektronik Ortamda Paylaşılması")
 11.07.201529413
2Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
(Madde 12-"Kişisel Verilerin Korunması")
 15.07.201529417
2Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
(Madde 7-"İşlem Rehberi"
Madde 10-"Kişisel Verilerin Korunması")
 26.08.201529457
2İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik
(Madde 14-"Veri Tabanı Oluşturulması, Kişisel Verilerin Gizliliği ve Paylaşımı"
Madde 20-"İkamet İZni")
 17.03.201629656
K 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
(Madde 10/14-"Kurul"
Madde 12/11-"Kurulun Çalışma Esasları")
 670120.04.201629690
K6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
(Madde 5/11-"Kurulun Çalışma Esasları"
Madde 7-"Merkezi Kayıt Sistemi")
 671320.05.201629717
2112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 
(Madde 7-"Verilerin Korunması ve Gizlilik ile İlgili Hükümler")
 19.08.201629806
2E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 5-"İlkeler"
Madde 6-"Bakanlığın Görev ve Sorumlulukları")
 03.09.201629820
2Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
(Madde 24-"Bilgi Toplama ve Kullanma"
Madde 25-"Kuruma Bilgii Belge Verme ve Saklama Zorunluluğu"
Madde 26-"Gizlilik")
 11.10.201629854
2Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği
(Madde 31-"Sorgulama Kriterleri")
 31.12.2016 (Mükerrer)29935
KHK682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(Madde 8/6-z,aa,bb - "Disiplin Cezası Verilecek Fiiller")
 68223.01.201729957
2Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"Genel Esaslar")
 28.10.201730123
2Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 5-"Tüketici Hakları"
Madde 7-"Abonelik Sözleşmelerinin Kuruluşu ve İçeriği")
 28.10.201730224
K7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Madde 39 > (14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile
ilgilidir)
Madde 119 ve Madde 120 > (24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ile ilgilidir)
 706105.12.201730261
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın
Diğer Kurul Kararları

BÖLÜM 9DİĞER KURUL KARARLARI ve İLGİLİ MEVZUAT Kanun/Karar No Tarih Resmi Gazete No
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği 16.09.200525938
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No:113.06.200726551
 Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No:221.05.201629718
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

DİĞER KAYNAKLAR

2010 Haziran, Türkiye Bankalar Birliği, "Bilişim Hukuku", Prof. Dr. B. Zakir AVŞAR, Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

KISALTMALAR
K: Kanun
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı
AYM: Anayasa Mahkemesi Kararı
BKK: Bakanlar Kurulu Kararı
YPK: Yüksek Planlama Kurulu Kararı
BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı
HSK: Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
2: İkincil Düzenleme (Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ v.d.)
D: Değişiklik Düzenlemesi
BG: Başbakanlık Genelgesi
AB: Adalet Bakanlığı Genelgesi
SB: Sağlık Bakanlığı Genelgesi
KB: Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu  Genelgesi
MS: Milletlerarası Sözleşme
MA: Milletlerarası Andlaşma
MD: Milletlerarası Düzenleme

Bölüm 4.3, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "UYAP ve SEGBİS'e İLİŞKİN MEVZUAT" (Yerel Bağlantı) dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma Resmi Gazete taraması yapılarak oluşturulmuştur.  Taramadan kaynaklı eksik/hatalı içerikten site sahibi sorumlu değildir. Verilen bilgilerin doğruluğu Resmi Gazete bağlantılarından kontrol edilmelidir. Bu kütüphane, yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin herhangi bir çalışmayı kapsamadığından bu çerçevedeki bilgi notlarını içermemektedir.

© 2017-2019 Bu sayfada yayınlanmış olan Mevzuat Listesi'nden kısmen ya da tamamen alıntı yapılması halinde, bu web adresinin referans gösterilmesi gerekir.


3 Yorum

Bülent SARI

Ekim 15, 2018at 11:28 am

DBO ( Devlet Bilgilendirme Organizasyonu ) ismi uygun olur size…

Orhan Turan

Nisan 18, 2018at 5:37 pm

Değerli Hocam,değerli kardeşim,yaptığınız bu güzel çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim.Sizinle TNB Yönetim Kurulu üyesi ve Arge-Bilişim Komisyonu Başkanı olarak (2003-2007) 4 yıl çalışmış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı addediyorum.Dilerim enerjin daha artarak bu çalışmalarına devam edersin.Senin ve Bilişim komisyonunun o dönemdeki meslektaşlarımla beraber yaptığımız Noter Otomasyon projesi(NOTOP) ile mesleğimize ve ülkemize yaptığınız katkının en önemli canlı tanığıyım.Maalesef zaman zaman sizi de beni de üzen olayları unutun.Çünkü meyve veren ağaç taşlanır ata sözünü hiç unutmayın.Biz ülkemize olan borcumuzu ödemeye çalışan sorumlu vatandaşlar olarak emeklilikte bu güzel eserler sayesinde mutlu ve huzurlu yaşamımızı tamamlayacağız.Sağlıklı ve huzurlu,bol projeli yıllar diliyorum.Selamlar.Orhan Turan İzmir 30.Noteri

Ersun Bayraktaroglu

Şubat 12, 2018at 10:43 am

Eline sağlık