Kamu Kurumları Teşkilat Haritası

KAMU KURUMLARI TEŞKİLAT HARİTASI

Bu interaktif doküman, 10.07.2018 - 09.11.2018 tarihleri arasında yayımlanan 2018/1-220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 1-17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 2018/1-3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve 703 numaralı KHK ile kurumların kuruluş ve teşkilat mevzuatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Dokümanda, yeni hükümet sistemine göre hizmet veren 420 kurum ve kuruluş, bu kurumlara ait atamalar, ilgili tüm mevzuat ile ilişkilendirilmiş şekilde şematik ve interaktif olarak sunulmaktadır.

Son Güncelleme: 09.11.2018
ISBN: 978-605-68394-6-7

SORUMLULUK REDDİ: Bu doküman referans kaynak olmayıp, içeriği, yukarıda belirtilen mevzuatta tanımlanan teşkilat yapısının kolay şekilde takip edilebilmesi amacıyla, kolaylaştırıcı belge olarak hazırlanmış olup, içerikteki eksik / hatalı kısımlarda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu konudaki kesin ve ana kaynak, ilgili mevzuatın yayımlandığı Resmi Gazete ve bu kaynağa dayanılarak kodifikasyonların yayımlandığı Mevzuat Bilgi Sistemi'dir.

Doküman 11 MB boyutunda ve optimize edilmiş basılabilir versiyonu A4 boyutunda yaklaşık 165 sayfa büyüklüğündedir.

1.2.3 Sürümünde yapılan güncellemeler (27.10.2018)

  • Kurullara ataması yapılan kişilere ait özgeçmiş bilgilerine dinamik erişim eklendi. Özgeçmiş için ismin üzerine tıklayınız (Tüm özgeçmişlere ait sayfaların hazırlanması devam etmektedir)
  • Dokümanın çevrimiçi versiyonu hazırlandı.
  • OVMP 2019-2021'e göre bütçe dağılımı eklendi.
  • 27.10.2018 itibarı ile yapılan atamalar ilave edildi.

1.2.4 Sürümünde yapılan güncellemeler (09.11.2018)

  • Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlıkların idari yapıları eklendi.
  • 09.11.2018 itibarı ile yapılan atamalar ilave edildi.

Bu dokümandaki yeniliklerden anında haberdar olmak; ayrıca siber güvenlik, e-devlet, Türkiye Bilişim Mevzuatı ve bilgi toplumu konularında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar edilmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak sitemizin "Bilgilendirme Servisi'ne ücretsiz üye olabilirsiniz.

Dokümanın basılabilir sürümü ayrıca hazırlanacak olup bu sürüm  sadece BİLGİLENDİRME SERVİSİ ÜYELERİ'ne açık olacaktır.

KAYNAK MEVZUAT

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete

15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete

16 Temmuz 2018 Tarihli ve 30480 Sayılı Resmî Gazete

24 Temmuz 2018 Tarihli ve 30488 Sayılı Resmî Gazete

2 Ağustos 2018 Tarihli ve 30497 Sayılı Resmî Gazete

4 Ağustos 2018 Tarihli ve 30499 Sayılı Resmî Gazete

DİĞER KAYNAKLAR

  • 2018/1-220 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
  • Kurumların Kuruluş ve Teşkilat Mevzuatları