Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (DERBİS’e Bildirim)