“Yerel Yönetimler ve Etkin E-Devlet” konusunda Analiz ve Değerlendirmeler yayınlandı (17.09.2017)