NIST, AB, OECD, WB, ICO ve Diğer Kuruluş Raporları

SİBER GÜVENLİKTE RAPORLAR

Bu bölümde 149 rapor yer almaktadır.

NIST LOGO

National Institute of Standards and Technology (NIST)

NIST: YAYIN ve MAKALELER

EU European Union

Avrupa Birliği (EU)

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)

WorldBank

Dünya Bankası (WB)

BM

Birleşmiş Milletler (UN)

  • UNIDIR: United Nations Institute for Disarmament Research (Birleşmiş Miletler Silahsızlanma Araştırması Kurumu)
  • UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (Birleşmiş Miletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi)
  • CTITF: Counter-Terrorism Implementation Task Force (Terörle Mücadele Uygulama Grubu)
  • UNITAR: United Nations Institute for Training and Research (Birleşmiş Milletler Araştırma ve Eğitim Enstitüsü)
ICO

UK-Information Commissioner's Office (ICO)

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU)

  • HIPCAR: Harmonization of ICT Policies, Legislation and Regulatory Procedures in the Caribbean
  • ICB4PAC: ​Capacity Building and ICT Policy, Regulatory and Legislative Frameworks Support  for Pacific Island Countries