e-Devlet Uluslararası Ölçümleme Çalışmaları Kütüphanesi

Uluslararası Çalışmaları

Bu bölümde toplam 226 Uluslararası Ölçümleme Raporu yer almaktadır.

Aktif Çalışmalar

Birleşmiş Milletler

2001 yılından bu yana her iki yılda bir yayınlanan "Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi ", 193 ülkeyi 3 temel eksende ölçümlemektedir.

Avrupa Birliği

2001 yılında başlayan ve 2014 itibarı ile yaşamsal olay yaklaşımına geçen AB, üye ve aday ülkeleri ölçümlemektedir

Waseda Üniversitesi

Waseda Üniversitesi 2005 yılından bu yana 65 ülke için 10 eksende ölçümleme yayınlamaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu

WEF, 2001 yılından bu yana 143 ülke için her yıl ölçümleme raporu yayınlayan ve en çok rapora sahip kuruluştur.

OECD

OECD, 2006 yılından bu yana (genelde iki yılda bir) 43 ülke için 4 eksende ölçümleme raporu yayınlamaktadır.

Örtüşen Çalışmalar

Dünya Bankası

"Doing Business", "Benchmarking Public Procurement"

Deloitte

"Annual Benchmarking Study of Electronic Discovery for Government"

Accenture

"Digital Government"

EIU

"Democracy Index"

Rutgers and Sungkyunkwan University

"Digital-Governance-Municipalities-Worldwide"

Australian Audit Office

"Measuring Efficiency of e-Government"

ITU

"Mobile Government"

Kesintiye Uğramış Çalışmalar

Brown Üniversitesi

"Global e-Government Report"

Asya Kalkınma Bankası

"e-Government Capability Maturity Model"

DEEDS

"Access to Public Sector Information (PSI) Survey"

SIBIS

"New eEurope Indicator Handbook", "eEurope Evaluation and Benchmarking Report"