Açık Yönetim Ortaklığı ve Açık Veri

opg-open data

OGP Hakkında...

Açık Yönetim Ortaklığı (OGP: Open Government Partnership)

            20 Eylül 2011 tarihinde, kurumlarını daha açık hale getirmek amacı ile 8 ülkenin (Brezilya, Endonezya, Meksika, Norveç, Filipinler, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD) başlattığı bu insiyatife, günümüzde 67 ülke daha dahil olmuştur. Bu gün, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum, açık devlet reformlarını hayata geçirmek için el ele çalışmaktadırlar.   

OGP, aşağıdaki birimlerden oluşur:

 1. OGP Yönetim Kurulu Sekreteryası: Tüm üye ülkelerin sekreteryalığını yapar.
 2. OGP Yürütme Kurulu (SC)

Yürütme Kurulu’nda 3 alt komite bulunur:

 • Yönetişim ve Liderlik Komitesi (GL: Governance & Leadership) – Yürütme komitesi olarak görev yapar.
 • Kriter ve Standartlar Komitesi (CS: Criteria & Standards)
 • Öğrenme ve Destek (PLS: Peer Learning & Support)

3. OCP IRM (Independent Reporting Mechanism) : eylem planlarına ve ilerleme raporlarının koordinasyonuna katkıda görev alır.

4. Çalışma Grupları:

OGP bünyesinde bugün itibarı ile 7 çalışma grubu bulunmaktadır:

 1. Bilgiye Erişim
 2. Yolsuzlukla Mücadele
 3. Finansal Açıklık
 4. Hukuki Açıklık
 5. Açık Veri
 6. Doğal Kaynaklarda Açıklık
 7. Açık İklim

Üyelik:

OGP üyeliği için 3 temel adım gerekmektedir:

 1. OGP’ye katılıma ilişkin, ülkeden gönderilen resmi niyet mektubu (Bu niyet mektubu, yayınlanmış olan OGP prensiplerine uyulacağı anlamına gelmektedir)
 2. OGP Standartlarına göre hazırlanmış Eylem Planı
 3. OGP IRM ile koordineli çalışarak, eylemlere ilişkin hazırlanan ilerleme raporu

Bu süreçte, üye ülkelerden beklenen 5 temel prensip şu şekildedir:

 1. Açık Devlet Deklarasyonu’nun[1] üst seviye onaylanması
 2. Ülke eylem planının bir parçası olarak, somut bir taahhüt belgesinin hazırlanması
 3. Sivil katılım ve sivil toplumun aktif katılımını sağlayacak şekilde ulusal eylem planının hazırlanması
 4. İlerlemelere ilişkin bağımsız raporların hazırlanması
 5. En iyi uygulamaların, tecrübelerin, teknik desteğin, teknolojilerin ve uygun kaynakların ortaya konularak OGP üyesi diğer ülkelerde de bu alanda ilerleme kaydedilmesine destek verilmesi

Temel Kavramlar:

 • Saydamlık , şeffaflık (Transparency)
 • Hesap Verilebilirlik (Accountability)
 • Açıklık (Openness)
 • Açık Yönetim (Open Government)

Üye Ülkeler:

01.01.2018 tarihi itibarı ile 8 kurucu ülkeye ilaveten OGP'ye Üye Ülkeler (67 Ülke) ve üyeliğe girişlerinden itibaren verdikleri taahhütlerin sayısı aşağıda listelenmiştir:

Albania  (59 Taahhüt) Dominican Republic  (46 Taahhüt) Italy  (56 Taahhüt) Netherlands  (27 Taahhüt) Spain  (23 Taahhüt)
Argentina  (34 Taahhüt) El Salvador  (92 Taahhüt) Ivory Coast  (15 Taahhüt) New Zealand  (11 Taahhüt) Sri Lanka  (12 Taahhüt)
Armenia  (34 Taahhüt) Estonia  (47 Taahhüt) Jordan  (58 Taahhüt) Norway  (53 Taahhüt) Sweden  (16 Taahhüt)
Australia  (15 Taahhüt) Finland  (22 Taahhüt) Kenya  (17 Taahhüt) Panama  (24 Taahhüt) Tanzania  (30 Taahhüt)
Azerbaijan  (50 Taahhüt) France  (30 Taahhüt) Latvia  (27 Taahhüt) Paraguay  (24 Taahhüt) Trinidad and Tobago  (13 Taahhüt)
Brazil  (99 Taahhüt) Georgia  (65 Taahhüt) Liberia  (26 Taahhüt) Paraguay   (10 Taahhüt) Tunisia  (35 Taahhüt)
Bulgaria  (48 Taahhüt) Ghana  (19 Taahhüt) Lithuania  (23 Taahhüt) Peru  (65 Taahhüt) Turkey  (7 Taahhüt)
Canada  (63 Taahhüt) Greece  (64 Taahhüt) Macedonia  (120 Taahhüt) Philippines  (41 Taahhüt) UK  (75 Taahhüt)
Chile  (50 Taahhüt) Guatemala  (84 Taahhüt) Malawi  (5 Taahhüt) Romania  (47 Taahhüt) Ukraine  (73 Taahhüt)
Colombia  (47 Taahhüt) Honduras  (59 Taahhüt) Malta  (12 Taahhüt) Serbia  (27 Taahhüt) Uruguay  (133 Taahhüt)
Costa Rica  (41 Taahhüt) Hungary  (13 Taahhüt) Mexico  (70 Taahhüt) Sierra Leone  (21 Taahhüt) USA  (98 Taahhüt)
Croatia  (49 Taahhüt) Indonesia  (91 Taahhüt) Moldova  (51 Taahhüt) Slovakia  (30 Taahhüt)
Czech Republic  (21 Taahhüt) Ireland  (47 Taahhüt) Mongolia  (34 Taahhüt) South Africa  (23 Taahhüt)
Denmark  (49 Taahhüt) Israel  (22 Taahhüt) Montenegro  (56 Taahhüt) South Korea  (35 Taahhüt)

OGP Katılım Kriterleri:

 • Finansal Saydamlık
  • 2010 Open Budget Index
 • Bilgi Edinme Hakkı
  • 2010 Open Society Institute Justice Initiative
 • Mal Beyanında Bulunma
  • Dünya Bankası
 • Vatandaşların Kamusal Süreçlere Aktif Katılımı
  • EIU Democracy Index’s Civil Liberties sub-indicator 

OGP Temel İlkeler

 • Saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi,
 • Vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması,
 • Açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkanların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi,

OGP – Somut Taahhütler

 • Kamusal hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi,
 • Kamuda dürüstlüğün artırılması ve yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele,
 • Kamusal ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli yönetimi,
 • Daha güvenli bir toplumsal yapının oluşturulması,
 • Özel sektörde kurumsal sorumluluk ve hesap verilebilirliğin artırılması. 

Yıllık Raporlar

OGP tarafından 2013 yılında itibaren Yıllık Raporlar yayınlanmaya başlanmıştır:

 • OGP 2016 Yıllık Raporu

  The Open Government Partnership (OGP) had a significant year in 2016. In a turbulent geopolitical context, OGP sought to offer a positive vision for deeper, more participatory democracy that places citizens at the heart of governance. This was a strong message at both of OGP’s main events last year: the fourth OGP Global Summit in Paris, which took place in December, and the organization’s fifth-year anniversary at the United Nations (UN) General Assembly in September. At both of these landmark events, heads of state and civil society leaders called on OGP to be at the forefront of tackling issues— such as a lack of trust in government, elite capture and grand corruption, and declining civic spaces—that are at the heart of many of the world’s governance challenges.

  Raporu İndir
 • OGP 2015 Yıllık Raporu

  In 2015, the Open Government Partnership (OGP) grew to 69 countries that have collectively developed more than 2,250 commitments to make governments more open, transparent and responsive to citizens. In OGP’s fourth year of operation, many countries are continuing to show a strong commitment to the initiative. Twelve countries submitted their second National Action Plan and, for the first time, two countries — the Philippines and the United States — submitted a third Action Plan. The partnership as a whole continued to grow stronger, with record-breaking attendance at the third Global Summit in Mexico City, where a new subnational government pilot program was launched.

  Raporu İndir
 • OGP 2014 Yıllık Raporu

  In 2014, the Open Government Partnership (OGP) grew to 65 countries that collectively have developed more than 2,000 policy initiatives to make their governments more open, transparent and responsive to citizens. This was a critical year for many OGP countries to recommit to the initiative. Twenty nine countries submitted their second OGP Action Plans indicating a strong desire to continue participating in OGP. In addition, seven countries submitted their first OGP Action Plans. This result can be attributed in part to regular communication and guidance provided by a new, dedicated team within the Support Unit.

  Raporu İndir
 • OGP 2013 Yıllık Raporu

  The Open Government Partnership (OGP) continued to grow in 2013, but just as importantly took steps to strengthen institutionally in order to support meaningful open government reforms in participating countries. In April, the OGP Steering Committee agreed on a twoyear strategy that includes the following strategic priorities: 1) Enable countrylevel success; 2) Ensure accountability for results; and 3) Build the infrastructure to deliver. Over the course of the year, OGP made significant progress on all three of these objectives.

  Raporu İndir

2016 Yılında Rakamlarla OGP:

 • 2016 yılında 7 ülke daha OGP’ye katılmıştır.
 • Ülkeler tarafından OGP kuruluşundan bugüne kadar toplam 2.731 taahhüt verilmiştir. Bu taahhütlerin 1.253 tanesi (%64), Bilgiye Erişim konusunda, 642 tanesi (%36) Kamu Hesap verebilirliği konusunda ve 633 tanesi (%33) Sivil Katılım konusundadır.
 • Taahhütlerden 962 tanesi (%45) tamamlanmış olup  293 tanesinde (%16) dönüşümsel potansiyel bulunmaktadır. 112 taahhüt (%5) "yıldız" almaya hak kazanmıştır.
 • 45 Bağımsız rapor yayımlanmıştır.
 • 43 Ülke sabit diyalog mekanizması kurmuşlardır.
 • 152 OGP Ulusal Eylem Planı yayımlanmıştır.
 • Sivil Toplum E-Posta Grubu üye sayısı 3.376'ya ulaşmıştır.
 • Paris'te gerçekleştirilen küresel zirveye 141 ülkeden 4.000+ kişi katılım sağlamış, 49 ülkeden 70 bakan zirvede yer almıştır.
 • OGP Ödüllerine 17 ülkeden 42 sivil toplum kuruluşu başvuruda bulunmuş, 3 ödül dağıtılmıştır.

Diğer OGP Kaynakları:

 • OGP 2015-2018 Strateji Dokümanı[5]

Strateji 4 temel bileşenden oluşmaktadır:

      Üst Seviye Politik Taahhüt Oluşturma

      Reformların gerçekleştirilmesi için kamu personelini güçlendirme

      OGP’de sivil toplum katılımını genişletme

      Sonuçlar için hesap verilebilirliği teşvik etme

Strateji çerçevesinde 5 yıl boyunca OGP IRM için 24 milyon dolarlık bütçe hedeflenmiştir. 2015 itibarı ile üye ülkelerden, gelir seviyeleri ile orantılı biçimde yıllık aidat beklenmektedir.                  

 • OGP Yönetişim Prensipleri (19 Mart 2014)[6]

 

[1] http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration

[3] http://www.opengovpartnership.org/node/5451

[4] http://www.opengovpartnership.org/blog/joe-powell/2014/10/27/ogp-steering-committee-agrees-new-response-policy

[5] http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/4YearAP-Online.pdf

[6]http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%20ArticlesGov%20March%2019%202014_1.pdf

Son Güncelleme: 07.01.2018