Kritik Altyapılarda Olgunluk Modelleri

Kritik Altyapılarda

KRİTİK ALTYAPILAR için
OLGUNLUK MODELLERİ

Koord.Kur.

Koord.Kur.

2016 Cybersecurity Capability Maturity Model for Nations

2015 Enery Sector Cybersecurity Framework

2014 Cybersecurity Capability Maturity Model

*

2014 Electricity Subsector Cybersecurity CMM

Koord.Kur.

Koord.Kur.

2014 Oil&NAtural Gas Subsector Cybersecurity CMM

Koord.Kur.

Koord.Kur.

2010 Guidelines for Smart Grid Cybersecurity

*
*
Slider

  1. 2016 Nisan, Oxford Üniversitesi Küresel Siber Güvenlik Kapasite Merkezi: Ülkeler için Siber Güvenlik Kapasite Olgunluk Modeli (CMM)
  2. 2015 Ocak, ABD Enerji Bölümü: Enerji Sektörü Siber Güvenlik Çerçevesi
  3. 2015 Ocak, ABD Enerji Bölümü: Siber Güvenlik Kapasite Olgunluk Modeli (C2M2)
  4. 2014 Şubat, ABD Enerji Bölümü: Elektrik Alt Sektörü Siber Güvenlik Kapasite Olgunluk Modeli (ES-C2M2)
  5. 2014 Şubat, ABD Enerji Bölümü: Petrol ve Doğal Gaz Alt Sektörü Siber Güvenlik Kapasite Olgunluk Modeli (ES-C2M2)
  6. 2010 Ağustos NISTIR: Akıllı Grid Siber Güvenlik Rehberi: Akıllı Grid Siber Güvenlik Stratejisi, Mimari ve Üst Seviye Gerksinimler