Kritik Altyapılar : Kapsam

Kritik Altyapılarda

KAPSAM

KRİTİK ALTYAPILAR İÇİN ÜLKELERDE TANIMLANAN ALANLAR/SEKTÖRLER

TÜRKİYE

1. Elektronik Haberleşme
2. Enerji
3. Bankacılık ve Finans
4. Kritik Kamu Hizmetleri
5. Ulaştırma
6. Su Yönetimi

AVRUPA BİRLİĞİ

1. Enerji (Ülkeler arası önem seviyeli)
2. Finansal Servisler
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
4. Ulaşım Sistemleri (Ülkeler arası önem seviyeli)
5. Su
6. Araştırma Faaliyetleri
7. Kimya Endüstrisi
8. Sağlık
9. Gıda
10. Uzay
11. Nükleer Endüstri

ABD

1. Kimya
2. Ticari Faaliyetler
3. İletişim
4. Kritik Üretim
5. Barajlar
6. Savunma Sanayi
7. Acil Servisler
8. Enerji

9. Finansal Servisler
10. Gıda ve Tarım
11. Kamu Hizmetleri
12. Sağlık ve Halk Sağlığı
13. Bilgi Teknolojileri
14. Nükleer Reaktörler, Maddeler ve Atıklar
15. Ulaşım Sistemleri
16. Su ve Atık su Sistemleri

ALMANYA

1. Ulaşım ve Trafik
2. Enerji
3. Tehlikeli Maddeler
4. İletişim ve Bilgi Teknolojileri

5. Finansal, Parasal ve Sigorta İşlemleri
6. Tedarik (Su, Gıda, Sağlık, Acil Durum ve Kurtarma Servisleri)
7. Kamu Hizmetleri, Yönetim ve Adalet
Hizmetleri
8. Medya, araştırma Faaliyetleri, Kültürel Varlıklar

AVUSTRALYA

1. Bankacılık ve Finans
___a) Finansal servisler
2. İletişim
___a) Yayın Medyası
___b) Posta Sevisleri
___c) İletişim Ağları
3. Enerji
___a) Elektrik Sistemleri
___b) Açık Deniz Petrol ve Gaz
___c) Kıyı Petrol ve Gaz
___d) Kömür Tedariği
4 Sağlık
___a) Kan ve kan ürünleri tedariği
___b) Hastaneler

5. Gıda Zinciri
___a) Gıda Tedarik Sektörü
6. Ulaşım
___a) Havacılık
___b) Kara bazlı toplu yolcu taşımacılığı (Köprü ve Tüneller Dahil)
___c) Kara Taşımacılığı
___d) Denizcilik: Nakliye ve limanlar
7. Su Servisleri
8. Diğer Alt Sektörler
___a) Yüksek riskli biyolojik ajanları içeren laboratuvarlar
___b) Kimyasal Üretim Endüstrisi
___c) Savunma Sanayi
___d) Acil Servisler

AVUSTURYA

1. Hukuki, yönetsel ve adalet kurumları
2. Enerji Üretim Firmalarına İlişkin Altyapılar
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
4. Hayati gıdaların teminine yönelik altyapılar
5. Ulaşım ve Trafik Altyapıları

BREZİLYA

1. Kamu Güvenliği
2. Enerji
3. Finans
4. Ulaşım Sistemleri
5. Su Kaynakları
6. Halk Sağlığı
7. İletişim

ESTONYA

1. Kamu Düzeni, Arama Kurtarma
2. Enerji ve Gaz Sistemleri
3. Gıda
4. Finansal Sistemler
5. Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Mülteciler
6. Kültürel Varlıklar
7. Çevre Koruma
8. İletişim, Posta Servisleri ve Ulaşım

FİNLANDİYA

1.Enerji Ağları ve Tedariği
2.Elektronik Bilgi ve İletişim Sistemleri (SCADA, Ödeme sistemleriiletişim ağları dahil)
3. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri
4. Su Tedariği ve Diğer Yerel Hizmetler

5. Altyapı Üretim ve Bakımı
6. Finansal Servisler
7. Gıda Tedariği
8. Sağlık Servisleri
9. Basılı Medya

FRANSA

1. Finans
2. Endüstri
3. Enerji
4. Adalet Hizmetleri
5. Sağlık
6. Sivil Faaliyetler
7. Finans

8. Elektronik iletişim ve Yayınlar, IT
9. Ulaşım Sistemleri
10. Su Yönetimi
11. Gıda
12. Uzay ve Araştırma
13. Silahlı Kuvvetler/Askeri Hizmetler

HİNDİSTAN

1. Ulaşım
___a) Sivil Havacılık
___b) Demiryolları
___c) Denizcilik
2. Güç ve Enerji
___a) Termal Güç
___b) Hidroelektrik Gücü
___c) Nükleer Güç
___d) Petrol / Doğalgaz
___e) Power Grid
___f) Rafineriler

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
___a) PSTN Ağı
___b) Uydu Haberleşmesi
___c) Ağ Omurgası
___d) Mobil İletişim
___e) Yayın
4. Bankacılık, Finansal Servisler ve Sigorta
___a) Hindistan Rezerv Bankası
___b) Borsa
___c) Bankacılık
___d) Takas Evleri
___e) Ödeme Noktaları
5. e-Yönetişim ve Stratejik Kamu Kurumları

İNGİLTERE

1. İletişim
2. Sağlık
3. Acil Servisler
4. Kamu Hizmetleri
5. Enerji

6. Ulaşım
7. Gıda
8. Su
9. Fnans

JAPONYA

1.. İletişim
2. Kamu ve Yönetsel Servisler
3. Finans
4. Sivil Havacılık
5. Demiryolları

6. Lojistik
7. Elektrik
8. Gaz
9. Tıbbi Servisler
10. Su

KANADA

1. Enerji ve Utility Hizmetler
2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3. Finans
4. Sağlık
5. Gıda

6. Su
7. Ulaşım
8. Güvenlik
9. Kamu Hizmetleri
10. Üretim

İTALYA

1.Bankacılık ve Finans
2. Kamu Güvenliği ve Düzeni
3. İletişim
4. Acil Servisler
5. Enerji Üretimi, Taşınması ve Dağıtımı
6. Kamu Yönetimi

7. Sağlık Sistemleri
8. Ulaşım ve Lojistik
9. Su Yönetimi
10.Bilgi Servisleri ve Medya
11. Gıda Tedariği

MACARİSTAN

1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2. Enerji
3. Su Kaynakları
4. Ulaşım
5. Halk Sağlığı

6. Gıda Ürünleri Tedariği
7. Bankacılık ve Finans Sektörü
8. Endüstri
9. Kamu Hizmetleri
10. Kamu Güvenliği ve Vatan Savunması

YENİ ZELANDA

1. Enerjiİ
2. Ulaşım
3. Sosyal Altyapı
4. İletişim
5. Su

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Listelenen Ülke Sayısı: 16
31.12.2017 Tarihi İtibarı ile Listelenecek Ülke Sayısı: 27