Kamu Web Site Trafik Analizi

KAMU KURUMLARI WEB SİTELERİ TRAFİK ANALİZİ

12.05.2018 tarihli ALEXA Web Trafik Veri altyapısı kullanılarak, Türkiye'deki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Web Sitelerinin Trafik Analizi yapılmıştır. Analizde esas alınan kurum ve kuruluşlar, 5018 Sayılı Kanun'un Ek 1, 2-B, 3 ve 4. cetvellerinde yer alan kurumlardır.
Tablolarda yer alan rakamlar, belirtilen kategoride (küresel veya ulusal, bu kurumun web sitesinin sıralamasıdır. Örneğin bir kurumun küresel tablodaki sıralamadaki rakamı 1.180 ise, "Bu kurumun web sitesi, trafik bakımından tüm dünyadaki web siteleleri arasında en çok ziyaret edilen 1.180'nci sitedir" şeklinde yorumlanmalıdır.

Alexa trafik analiz prensiplerine göre; ulusal sıralamada, sadece Türkiye'den ilgili siteye yapılan ziyaretler sayılmakta ve bu şekilde ziyaret edilen siteler arasında sıralanmaktadır. Dolayısıyla aynı site için, her ülkede ayrı sıralama bulunmaktadır. (Aynı site her ülkede, o ülkeden yapılan ziyaretlere göre, o ülkeden ziyaret edilen tüm siteler arasında ayrıca sıralandırılmaktadır.)

Grafik ve tabloları daha büyük görmek için üzerine tıklayınız.

Not-1: Analiz tablolarındaki satırları  GRİ  olarak boyalı olan kurumlar için; kurum web sitesi adresi olarak, bağlı olduğu Bakanlığın alt alan adı kullanıldığından, bu satırda verilen değerler kuruma ait olmayıp ilgili Bakanlığın web trafik analiz verileridir.

Not-2: Çalışmanın ikinci versiyonunda üniversiteler (5018 Ek 2-A sayılı Cetvel) ile e-Devlet, Siber Güvenlik ve Bilgi Toplumu açısından kritik web siteleri (eDevlet Kapısı, Bilgi Toplumu Portali ,eDevlet Strateji Portali, ilgili STK siteleri vb.) dahil edilecektir.

TÜM KURUMLAR - GENEL SIRALAMA
BAKANLIKLAR
DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLAR
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER