Sunumlar

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Gereği Telif Hakları Konusunda Yasal Uyarı

 • Bu sayfada yer alan sunumların ve makalelerin (eser) içeriği, şablonu ve tasarımına ilişkin hakları saklıdır ve eserin ilk sayfasında belirtilen ve söz konusu eseri hazırlayan kişiye aittir. Eserin tamamının ya da bir kısmının (görsel veya metinsel) içeriğinin yayımlanması, çoğaltılması, dağıtılması ya da alıntı yapılması için, eserin başlığı, eser sahibinin adı soyadı ve eserin yayımlandığı web adresinin eksiksiz olarak referans gösterilmesi  zorunludur. Yazılı izin olmadan eserin içeriği değiştirilemez, başka dile çevrilemez ve herhangi bir yerde ticari veya başka maksatla eğitim ya da sunum içeriği olarak kullanılamaz.
 • Bu sayfada yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.
 • Sayfada yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.
 • Sayfada yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • Bu sayfada yer alan eserler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.
 • Her türlü telif hakkı ihlalinde eser sahibinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında hukuki ve cezai işlem hakkı saklıdır.

Bu sayfada yer alan eserlerden herhangi birisinin indirilmesi veya içeriğine erişilmesi halinde bu şartlar kabul edilmiş sayılır.

ISACA-EY-banner
ISACA-KVKK-sunum01
 • ETKİNLİK: ISACA Ankara Chapter & EY-Türkiye: "KVKK ve her yönü ile Uyum"",  06 Şubat 2019, Ankara, Türkiye
 • SUNUM: "Bilgi Çağının Petrolünü Kullanma Yöntemi: Veriyi Anonimleştirme"
firat_Banner
firat-sunum01
 • ETKİNLİK: Fırat Üniversitesi - Fırat Cyber Security Fest 2019, 25 Aralık  2019, Elazığ - Türkiye
 • SUNUM: Keynote Speaker / "Siber Güvenliğin Geleceği"
Sabancı Üniversitesi
 • ETKİNLİK: Sabancı Üniversitesi Dijital Teknolojilerde Öncü: "Siber Güvenlik, Kriptografi, Blok Zincir",  09 Aralık 2019 - İstanbul, Türkiye
 • SUNUM: Keynote Speaker / "Siber Güvenlik için Blok Zincir"
 • Sunum Dosyası için lütfen buraya tıklayınız.
Sabancı Üniversitesi
 • ETKİNLİK: Sabancı Üniversitesi Dijital Teknolojilerde Öncü: "Siber Güvenlik, Kriptografi, Blok Zincir",  02 Ekim 2019 - Ankara, Türkiye
 • SUNUM: Keynote Speaker / "Siber Güvenlik için Blok Zincir"
 • Dinleyici Notlarını da İçeren Sunum Dosyası için lütfen buraya tıklayınız.
CyberInt_Europe_banner
CyberInt_Europe_sunum01
Hacettepe Üniversitesi
 • ETKİNLİK: Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Prof. Mete Yıldız, Doktora Programı Dersi, 30 Mayıs 2019, Ankara - Türkiye
  SUNUM: "E-Devlet, Gelişen Teknolojiler ve Kamu Yönetimi"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
İnönü Üniversitesi
 • ETKİNLİK: İnönü Üniversitesi - Panel: "Kripto Paraların Muhasebe, Finansal ve Ekonomik Sisteme Etkileri",  25 Nisan 2019, Malatya, Türkiye
 • SUNUM: Blok Zincir ve Kripto Para:Yenilikçi Kullanım Alanları, Avantajları, Riskleri ve Geleceği
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
ISAF_2019_Banner
 • ETKİNLİK: ISAF Exclusive 2019 - 3. Güvenlik Fuarı ve Konferansı, Ankara, Türkiye, 13-15 Mart 2019
 • SUNUM: "Dijital Devlet ve Siber Güvenlik"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
2019-KVK-Day
abz-header
20181127-arguden
Unv_Tekn_Zirvesi-2018-3
 • ETKİNLİK: Üniversiteler Teknoloji Zirvesi 2018 (Huawei & InfoTürk), Antalya, Türkiye, 16-18 Kasım 2018
 • SUNUM: "Üniversitelerde Kişisel Veriler"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
2018-hukuk-kurultay
 • ETKİNLİK: İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı,  2-3 Kasım 2018 - İzmir, Türkiye
 • OTURUM: Blok Zincir ve Kripto Paranın Hukuki Geleceği
 • SUNUM: Blok Zincir, E-Devlet ve Hukuk: Dijital Türkiye Perspektifinde Riskler ve Fırsatlar
 • PRESENTATION: Blockchain, E-Government and Legislation: Risks & Opportunities within the Digital Turkey perspective
 • Sunum için lütfen buraya tıklayınız.
busiber-etkinlik-logo-2018-v2
2018-KamuBIB-Logo
Harran
 • ETKİNLİK: Harran Üniversitesi 5. Geleneksel Bilişim Günleri, Şanlıurfa, Türkiye, 16-17 Nisan 2018
 • SUNUM: "Dijital Türkiye'nin Geleceğine Öneriler: Mesleki Yol Haritamız Nasıl Olmalı?"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
IDC-Header
 • ETKİNLİK: Boğaziçi Üniversitesi BÜSİBER Siber Güvenlik Merkezi , 01 Mart 2018, İstanbul Türkiye
 • SUNUM: Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik’te Ortak Büyük Tehlike: Veritabanlarında Ulusal Strateji Ne Olmalı?
 • PRESENTATION: Shared Issue in Personal Data and Cyber Security: What is the National Strategy for Databases?
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız  (Dinleyici Notları eklenmiş güncel versiyon)
bilisim2017
 • ETKİNLİK: 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, 20-21 Aralık 2017, Ankara, Turkey
 • SUNUM: Türkiye Kritik Altyapılar'da Siber Güvenlik Açısından Neler Yapmalı?
 • PRESENTATION: What should Turkey do in Critical Infrastructures for Cyber Security?
 • Etkinlik Değerlendirme Raporu için Buraya Tıklayınız
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
IDC-CIO-2017-Banner
 • ETKİNLİK: IDC Public CIO Summit 2017,  11-12 Aralık 2017, Antalya, Turkiye
 • SUNUM:Daha Güçlü Türkiye için Etkin SOME’ler Nasıl Olmalı?
 • PRESENTATION: How effective CERT should be for stronger Turkey?
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
ytz2017
 • ETKİNLİK: Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü Yazılım ve Teknoloji Zirvesi 2017Adana Türkiye, 06 Aralık 2017 (Keynote Speaker)
 • SUNUM: "Geleceğin güçlü Türkiye'si için  Türkiye'nin Geleceğine Öneriler"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
CyberIntelligence_2017-logo
 • ETKİNLİK: Cyber Intelligence Europe 2017,  5-7 Eylül 2017, Bükreş, Romanya
 • SUNUM: Türkiye'nin Siber Geleceği
 • PRESENTATION: "Cyber Future of Turkey"
 • Please Click Here for English presentation
ECDG-2017-v2
 • ETKİNLİK: 17. Sayısal Devlet Avrupa Konferansı, 12-13 Haziran 2017, Lizbon, Portekiz
 • SUNUM: Doktora Makaleleri Oturumu:
 • Please Click Here for English presentation
 • Copyrighted Material [Telif Hakkı Uyarısı]: Bu sunumun ve sunuma ait makalenin tamanının ya da bir kısmının kullanılması ya da alıntı yapılması halinde, fikir ve telif hakları uyarınca tam referans gösterilmesi zorunludur.
Bogazici-Etkinlik
TP-Etkinlik
 • ETKİNLİK: Teknoloji Platformları,Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Sempozyumu, 25.04.2017, Ankara - Türkiye
 • SUNUM: Milli Güvenlik için Siber Güvenlik: "Koordinasyon, Kapasite Geliştirme ve Milli Çözümler"
 • PRESENTATION: Cyber Security for National Security: "Coordination, Capacity Building and National Solutions"
 • İlgili Haber için TIKLAYINIZ
 • Sonuç Bildirgesi için TIKLAYINIZ
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
 • Please Click Here for English presentation
ISAF-Etkinlik-v2
 • ETKİNLİK: ISAF Exclusive - 7 Mart 2017, Ankara Türkiye
 • SUNUM: Dijital Yaşam ve Siber Güvenlik: "Kamu-Özel Sektör Yönetişimi" (Keynote Speaker)
 • PRESENTATION: Digital Life and Cyber security: Public-Private Governance Approach"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız
 • Please Click Here for English presentation
Bogazici-YBS2014
 • ETKİNLİK: MIS (Management Infoırmation Systems) Conference,  Bogazici University,  Ekim 2014, İstanbul, Türkiye
 • SUNUM: Ulusal e-Devlet Yazılım Çerçevesi ve Kamu Kurumlarına Etkisi
 • PRESENTATION:"E-Government Software Framework and Impacts on Public Sector"
 • Türkçe Sunum Dosyası için Buraya Tıklayınız, ilgili makale için Buraya Tıklayınız       (DergiPark Bağlantısı)
 • Please Click Here for English presentation
CyberIntelligence-2016

DİĞER SUNUMLAR