Türkiye’de Bilişim Mevzuatı

Bu sayfada, Türkiye'de bilişim alanında gerçekleştirilen tüm düzenlemelerin (Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vd.) kategorilenmiş olarak ve günlük güncellenen kütüphanesini bulabilirsiniz. Mevzuatın kodifikasyonu yapılmış hali için mevzuatın ismine, Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayınız

Yayın Başlangıç Tarihi: 15.05.2017
Son Güncelleme : 12.01.2024
Listelenen Mevzuat Adedi: 831
Derleyen: Mustafa AFYONLUOĞLU

Kanun
CBK, KHK
Bakanlar Kurulu Kararı
YPK Kararı
Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Tebliğ
Mevzuat Değişikliği
TBMM, HSK, BTYK, BTK, AB, KB, SB, SGK Genelge
Anayasa Mahkemesi Kararı
Başbakanlık Genelgesi
Diğer Kurul Kararları
Milletlerarası Andlaşma, Sözleşme

YAYINLARIMIZ

Milli Veritabanı Analizi
(Şubat 2018)

Türkiye ve AB'de
Kişisel Veriler Mevzuatı
(Nisan 2018)

Kamu Kurumları Teşkilat Haritası (Günlük güncellenir)

Gelecek Vaat Eden Programlama Dilleri
(Şubat 2020)

KVKK Kurul Kararları
(Şubat 2024)

BÖLÜM 1 BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5369 SAYILI EVRENSEL HİZMET KANUNU 5369 25.06.2005 25856
BKK  Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar 2006/10038 28.02.2006 26094
2  Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   29.06.2006 26213
D Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.04.2007 26499
K 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 12.03.2008
-Mükerrer
26814
K 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 5809 10.11.2008
-Mükerrer
27050
2 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği   20.07.2008 26942
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.03.2009 27157
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.02.2013 28554
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik   16.05.2009 27230
2 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği   28.05.2009 27241
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.03.2010 27512
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.06.2011 27959
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.09.2011 28063
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.11.2011 28116
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.07.2012 28353
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.05.2021 31471
2 İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   28.05.2009 27241
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik    27.06.2009 27271
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik (MÜLGA)   17.10.2006 26322
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği   15.01.2010 27463
2 Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik   03.02.2010 27482
D Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.12.2012 28510
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2010/569) 2010/569 29.06.2010 27626
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği (MÜLGA:: Resmi Gazete Tarih: 28.10.2017 No:30224)   28.07.2010 27655
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.06.2013 28683
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği   12.09.2010 27697
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.04.2011 27906
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.03.2013 28584
2 Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ   15.10.2010 27730
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   23.03.2011 27883
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   06.08.2014 29080
2 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   23.10.2010 27738
D Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.01.2018 30299
2 İnternet Alan Adları Yönetmeliği   07.11.2010 27752
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar 2011/1247 13.01.2011 27814
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik   21.04.2011 27912
D Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.10.2015 29497
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1880) 2011/1880 04.07.2011
-Mükerrer
27984
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik   14.12.2011 28142
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   30.12.2011 28158
2 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği   17.02.2012 28207
D  İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.11.2015 29548
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ   17.03.2012 28236
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.01.2014 28889
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik   05.06.2012 28314
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.10.2015 29512
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ (MÜLGA: 12.07.2014/29058)   06.09.2012 28403
2 Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik   12.09.2012 28409
2 İnternet Alan Adları Tebliği   21.08.2013 28742
2 İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği   21.08.2013 28742
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ   12.07.2014 29058
D Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   25.02.2017 29990
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/7517) 2015/7517 24.04.2015 29336
2 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik   15.07.2015 29417
D Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.01.2020 30998
2 Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik   13.07.2016 29769
2 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği   28.10.2017 30224
2 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği   04.01.2018 30291
2 Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik   19.09.2018 30540
2 Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)   11.05.2019 30771
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2022 31723
2 Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik   12.03.2022 31776
2 Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ   25.03.2022 31789
D Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.04.2022 31801
CBK Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447)   20.04.2022 31815
2 Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   14.09.2022 31953
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 2 BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK MEVZUATI  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 1262 SAYILI İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (Madde 18: İnternet üzerinden satış halinde Erişim Engelleme) 1262 26.05.1928 898
K 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 19.06.1932 2128
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4578 13.06.2000 24078
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5092 21.02.2004 25380
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5358 01.06.2005
-Mükerrer
25832
K 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (MÜLGA: Bkz Kanun No:6362) 2499 30.07.1981 17416
K 7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Madde 5-b:İnternet Yoluyla Bahis ve Şans Oyunları Oynatılması) 7258 09.05.1985 10201
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 3794 13.05.1992 21227
D 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 513 13.09.1993 21697
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 558 27.06.1995 22326
D  Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 558 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/45 1995/58 24.11.1995 22473
D Sermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4487 18.12.1999 23910
K 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 26.06.2001 24454
K 4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (Cezai Hükümler: Madde 8 - 5. Fıkra (k) Bendi: Satışların elektronik kanallarla yapılması) 4733 09.01.2002 24635
D 97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2003/4 28.08..2003 25213
K 5035 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ( 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bazı vergi istisnaları getirilmiştir.) 5035 25.12.2003 25334
K 5073 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Madde 10: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş, bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.) 5073 22.01.2004 25360
K 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU 5300 17.02.2005 25730
2 Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği   12.11.2011 28110
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2013 28532
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.04.2015 29316
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.07.2019 30819
2  Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği   12.04.2013 28616
K 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU 5411 01.11.2005
-Mükerrer
25983
D  Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5472 14.03.2006 26108
K 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 5464 01.03.2006 26095
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 105.Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar (E.No:2006/20) 2006/25 10.01.2007 26399
2 Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik   10.03.2007 26458
2  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik   01.11.2007 26687
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar 2005/139 15.12.2007 26731
2  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   24.10.2007 26680
D  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.03.2008 26803
2 Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü      
2 Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)   06.02.2008 26779
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve iptaline Dair Karar (E.No:2008/66)   13.11.2008 27053
K 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 04.02.2011 27836
2 Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik   14.03.2006 26108
K 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 04.02.2011 27836
D Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6644 11.04.2015 29323
2 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği   03.04.2012 28253
K 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 14.2.2011 27846
K 6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUN 6103 14.2.2011 27846
2 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması kapsamında, Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan karşılanması hakkında - bilişim şirketlerine yönelik de destekler) 2012/4 25.06.2012 28334
K 6335 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU İLE TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6335 30.06.2012 28339
2 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik   28.08.2012 28395
2 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ   29.08.2012 28396
D Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   29.06.2013 28692
D Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   28.02.2015 29281
2 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ   29.08.2012 28396
D Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   28.02.2015 29281
K 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 6112 03.03.2011 27863
K 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU 6362 30.12.2012 28513
2 Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61)   30.05.2009 27243
D Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   17.12.2010 27788
D Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   1.04.2011 27892
K 4822 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4822 06.03.2003 25048
K 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 28.11.2013 28835
2  Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   13.06.2003 25137
D Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   9.10.2007 26668
K 5147 SAYILI ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 5147 30.04.2004 25448
2 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   30.12.2004 25686
D  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2015 29240
D  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.11.2015 29545
2 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (MÜLGA)   06.03.2011 27866
2  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği   27.11.2014 29188
2  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği   31.01.2015 29253
K 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 7201 19.02.1959 10139
D 11/2/1959 Tarihli ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 3220 15.06.1985 18785
D Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4829 27.03.2003 25061
D  Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6099 19.01.2011 27820
2 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   25.01.2012 28184
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456) (e-Tebligat)   27.08.2015 29458
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)   19.10.2019 30923
2  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   30.03.2015 29311
2 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ   06.12.2016 29910
BKK 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  2017/10821 19.10.2017 30215
2 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)  2017/3 27.12.2017 30283
D İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   13.02.2018 30331
2 SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)   05.01.2018 30292
2 SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)   05.01.2018 30292
2 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)   25.01.2018 30312
K İCRA ve İFLÂS KANUNU ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  (Elektronik Tebligat Hk: madde 48,49 ve 50)  7101 15.03.2018 30361
2 Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik   01.08.2019 30849
K Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.12.2019 30971
2 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   15.03.2020 31069
D Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hk Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.06.2020 31161
D Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   20.06.2020 31161
CBK Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 2678 28.06.2020 31169
D Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 4641 28.10.2021 31642
K 7252 SAYILI DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   28.07.2020 31199
2 Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik -
(22.08.2020 DÜZELTME)
  21.08.2020 311220
D Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.08.2020 31227
KK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274 Sayılı Karar ‘Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar' 2020/DK-İD/274 02.10.2020 31262
2  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği   22.10.2020 31282
2 N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar 10993/20592 24.12.2020 31344
2 Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 10994/20593 24.12.2020 31344
2 Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 10995/20594 24.12.2020 31344
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.2020 31351
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20)   31.12.2020
(3. Mükerrer)
31351
2 Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar 11011/20610 22.01.2021 31372
2 BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar 11011/20611 22.01.2021 31372
D Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)   30.01.2021 31380
K 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   03.02.2021 31384
D Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   25.02.2021 31406
2  Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik   01.04.2021 31441
D Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)   01.04.2021 31441
D Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.04.2021 31450
2 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik   16.04.2021 31456
2 UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   25.05.2021 31491
2 Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   25.05.2021 31491
2 Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   02.06.2021 31499
2 Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   02.06.2021 31499
2 Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ   19.08.2021 31573
2 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik   01.12.2021 31676
2 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ   10.12.2021 31676
2 Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik   29.12.2021 31704
2 Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik   14.01.2022 31719
2 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik   10.02.2022 31746
2 Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   10.02.2022 31746
2 Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   10.02.2022 31746
2 Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   10.02.2022 31746
2 Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   10.02.2022 31746
K 7416 sayılı ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   07.07.2022 31889
2 As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
2 Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   21.08.2022 31930
CBK E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)   25.08.2022 31934
2 A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   30.10.2022 31998
2 Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar   30.10.2022 31998
2 N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar   15.11.2022 32014
D Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.11.2022 32024
D Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   25.11.2022 32024
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.03.2023 32136
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 3 BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN KAMU HUKUKU MEVZUATI  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 213 12.01.1961 10705
K 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 492 17.07.1964 11756
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340)   30.09.2004 25599
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346)   03.03.2005 25744
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair 340 ve 346 Sıra No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) Sıra No: 357   02.03.2006 26096
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361)   11.07.2006 26225
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367)   01.02.2007 26421
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373)   28.06.2007 26566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376)   18.10.2007 26674
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) (Elektronik Fatura)   05.03.2010 27512
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)   28.06.2012 28337
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)   19.01.2011 27820
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)   27.07.2016 29783
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)   27.05.2011 27946
2 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)   13.12.2011 28141
D      Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:2)   24.12.2013 28861
D      Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:3)   19.10.2019 30923
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)   20.1.2012 28179
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444)   17.01.2015 29239
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)   18.02.2012 28208
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)   26.06.2012 28335
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420)   07.12.2012 28490
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) (Elektronik Fatura)   14.12.2012 28497
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)   04.04.2015 29316
MB Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 58 (Elektronik Fatura) 58 08.02.2013 (MB)
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (Elektronik Fatura)   21.02.2013 28566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)   15.06.2013 28678
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)   07.08.2014 29081
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)   03.06.2015 29375
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)   05.08.2016 29792
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) (Elektronik Fatura)   30.12.2013 28867 Mükerrer
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (Elektronik Defter, Elektronik Fatura)   20.06.2015 29392
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)   25.12.2015 29573
D      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)   15.12.2016 29919
2 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği   12.05.2010 27579
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği   21.11.2003 25296
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.09.2010 27695
K 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU 488 11.07.1964 11751
2  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:60)   29.09.2016 29842
K 4962 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.) 4962 30.07.2003 25192
K 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4982 24.10.2003 25269
K      Bilgi Edinme Hakki Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5432 22.11.2005 26001
BG "Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/12 24.01.2004 25356
2 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2004/7189 27.04.2004 25445
D      Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2005/9585 10.11.2005 25989
BG "Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor" konulu Başbakanlık Genelgesi 2005/3 15.02.2005 25728
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA)   01.04.2006 26126
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği   18.02.2014 28917
2  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   07.06.2006 26191
2 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ   17.10.2008 27027
K 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 24.12.2003 25326
K      Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5436 24.12.2005 26033
K      Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5628 04.05.2007 26512
K      Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6761 24.11.2016 29898
2 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar   18.06.2011 27968
D      Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar   19.02.2016 29629
K 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 6493 27.06.2013 28690
2 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik   27.06.2014 29043
D      Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.04.2015 29314
D      Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.12.2015 29574
K 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 5237 12.10.2004 25611
K      Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5377 08.07.2005 25869
K      Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5759 08.05.2008 26870
K      Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5918 09.07.2009 27283
K      Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6086 19.12.2010 27790
K      Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6545 28.06.2014 29044
K 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 17.12.2004 25673
K       Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5353 01.06.2005 25832
K      Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6763 02.12.2016 29906
2 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik   10.11.2005 25989
D      Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.2006 26090
D      Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.07.2007 26572
D      Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.2009 27312
D      Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.2011 28049
2 Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik   14.02.2007 26434
2  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik   20.09.2011 28060
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge 124/1 10.11.2011  (AB)
AB Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Hakkında Genelge 150 14.12.2011  (AB)
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge  124 09.02.2006  (AB)
K 4826 SAYILI NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Madde 3: 1587 sayılı Nüfus Kanununun 43. maddesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtları “Nüfus kütükleri, nüfus aile kütükleri, özel kütükler” tanımları içerisine sokan; nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulmasına imkan tanıyan değişiklikler yapılmıştır. Madde 8: Elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin İçişleri Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır.) 4826 15.03.2003 25054
K 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 5490 29.04.2006 26153
K 7039 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7039 03.11.2017 30229
2 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik   31.07.2006 26245
BG "Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/26 06.09.2006 26281
BG "5490 Sayılı Kanunun Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/33 21.10.2006 26326
2 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 2006/11081 23.11.2006 26355
D      Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2008/13801 10.07.2008 26932
D      Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2017/9895 24.02.2017 29989
2 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 2006/11320 15.12.2006 26377
D      Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2011/2504 30.12.2011 28158
BG "Vatandaşlık Kartı Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/16 04.07.2007 26572
BG "Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/8 21.05.2008 26882
2 Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   07.11.2009 27399
K 5647 SAYILI WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 5647 08.05.2007 26516
K 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDILMESI HAKKINDA KANUN 5651 23.05.2007 26530
2 İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ   30.04.2004 25448
D      İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   20.05.2005 25820
D      İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   19.10.2006 26324
D      İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2013 28555
2  İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ   23.10.2004 25662
D      Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2011 27842
2  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerini İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin)    03.03.2005 25744
2  Carî Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Soyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluğu Hakkında Tebliğ   22.07.2005 25883
2  Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgesinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur) Uygulaması Hakkında Tebliğ   04.05.2006 26158
MEB Bilişim Teknoloji Sınıflarının Halka Açılması (MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Bakanlığın 7/12/2011 tarih ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2007/4 08.01.2007 (MEB)
BG "Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/4 27.01.2007 26416
 2 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü   04.05.2007 26512
2 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   24.10.2007 26680
2 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   30.11.2007 26716
2 Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği    14.10.2008 27054
2 Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği    14.10.2008 27054
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik   14.10.2008 27054
TBMM  Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar 1009 28.02.2012 28218
2 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik   31.05.2013 28663
D      Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.09.2013 28772
D      Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.2015 29281
2 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği   14.12.2013 28851
2 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik   11.04.2017 30035
D      İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.08.2009 27310
K 5101 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (Fikri hakların korunması konusunda mevzuatta yer alan eksiklikler giderilmiş, yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.) 5101 03.03.2004 25400
K 5194 SAYILI BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (fikri haklar konusunda yargının işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler) 5194 22.06.2004 25504
2 Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği   01.06.2005 25832
K 5793 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Madde 23: Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimleri) 5793 06.08.2008 26959
K 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 5846 13.12.1951 7981
D      Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 2936 3.11.1983 18210
D      5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4110 12.06.1995 22311
D      Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4630 03.03.2001
-Mükerrer
24335
D      Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5571 13.01.2007 26402
2 Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği   06.01.2010 27751
K 5917 SAYILI BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN  5917 10.07.2009 27284
K 6279 SAYILI ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU 6279 29.02.2012 28219
2 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği   18.08.2012 28388
K 6533 SAYILI SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
6533 02.05.2014 28988
K 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 22.01.2002 24648
2 Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ   17.12.2010 27788
D      Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   07.06.2014 29023
2 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği   25.02.2011 27857
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.2011 27880
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.2012 28467
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.06.2014 29023
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.06.2015 29384
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.2016
-Mükerrer
29724
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.2016 29903
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.2017 29959
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.2017 29997
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.06.2019 30800
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.09.2019 30887
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.11.2019 30947
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.09.2020 31260
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.01.2021 31376
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.06.2021 31517
D      Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.11.2021 31675
K 6706 SAYILI CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  6706 05.05.2016 29703
2 Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik   12.01.2017 29946
2 Türkiye Noterler Birliği Satınalma ve İhale Yönetmeliği Madde 14: Elektronik Ortamda İhale   09.08.2017 30149
BG Bağımlılıkla Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi (Teknoloji Bağımlılığı: Paragraf-3)  2017/23 09.12.2017 30265
CBK Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hk Cumhurbaşkanı Kararı 1899 25.12.2018 30989
K 7253 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   31.07.2020 31202
2 Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.06.2022 31881
D Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.08.2022 31918
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4 E-DEVLET İLE İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği   18.01.1981 17224
K 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU  2464 29.05.1981 17354
K 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN  3152 23.02.1985 18675
KHK İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.02.1989 20094
K 3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN  3572 17.06.1989 20198
2 Karayolları Trafik Yönetmeliği   18.07.1997 23053
D Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    01.05.2010 27568
D Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    01.09.2010 27689
BG "Kamu-Net Üst Kurulu" konulu Başbakanlık Genelgesi 1998/13 19.03.1998 (BG)
2 Hasta Hakları Yönetmeliği    01.08.1998 23420
MA Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar   01.08.1998 23420
BG "Kamu-Net Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 1999/34 20.05.1999 (BG)
BG "e-Türkiye" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/20 19.06.2002 (BG)
BG "MERNİS Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/22 20.06.2002 24791
BG "Acil Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/55 20.06.2002 (BG)
BG "Bilgi Sistem ve Ağları çin Güvenlik Kültürü" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/10 20.03.2003 25054
BG "E-Dönüşüm Türkiye Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/12 27.03.2003  (BG)
KİK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi 2003/48 19.12.2003 25321
BG "e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/48 03.12.2003 25306
BG "2004 Türkiye Bilişim Şurası" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/1 06.01.2004   (BG)
MA 'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2004/6939 12.03.2004 25400
K 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile ODALAR ve BORSALAR KANUNU 5174 18.05.2004 25479
K 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 5216 23.07.2004 25531
K 5390 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NA DAİR KANUN 5390 02.07.2005 25874
2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   02.12.2004 25658
BKK Kamu Hizmetlerinin Ortak Platformda, Tek Kapıdan (portal) Sunumu ve Vatandaşın Devlet Hizmetlerine Elektronik Ortamdan Güvenli ve Hızlı Bir Şekilde Erişimini Sağlamak Amacıyla e-Devlet Kapısı Teknik Altyapısının Kurulmasına İlişkin Karar 2005/8409 29.01.2005 25711
2  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.)   02.02.2015 29255
BG "KOBİ Bilgi Sitesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2005/2 03.02.2005  (BG)
K 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 5302 04.03.2005 25745
K 5391 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5391 13.07.2005 25874
K 5594 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   10.03.2007 26458
K 5675 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5675 07.06.2007 26545
AYM 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin İPTALİNE Dair Karar (E.No:2005/32) 2007/3 29.12.2007 26741
YPK  e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planına İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı. No: 2005/5 2005/5 01.04.2005 25773
K 5228 SAYILI BAZI KANUNLARDA ve 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (vergi beyannamelerinin ve tahakkuk fişinin elektronik ortamda gönderilmesi) 5228 16.07.2004 25539
K 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 5362 07.06.2005 25852
2  Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği   16.09.2005 25938
2   Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ   09.12.2013 28846
K 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 5393 13.07.2005 25874
BG "Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi" konulu Başbakanlık Genelgesi [2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu genelge eki yürürlükten kalkmıştır] 2005/20 05.08.2005 25897
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 2005/9207 10.08.2005 25902
2 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği   09.12.2005 26018
2 Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği   14.12.2005 26023
K 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI KANUNU 5464 01.03.2006  26095
BKK   e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar (26.03.2020 tarihli CBK ile yürürlükten kaldırılmıştır) 2006/10316 20.04.2006 26145
D  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2006/10423 26.05.2006 26179
K 5488 SAYILI TARIM KANUNU 5488 25.04.2006 26149
2 Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   20.06.2006 26204
D  Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.10.2010 27742
BG "e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/22 10.08.2006 26255
2 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2006/9972 18.02.2006 26084
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliği   21.09.2006 26296
2 Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik   20.10.2006 26325
BG "Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/3 20.11.2006 26055
2 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri no:1)   07.12.2006 26369
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği   08.12.2006 26370
K 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 31.05.2006 26200
2 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik (UAVT) - 31.07.2006 26245
MA Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2007/11685 11.03.2007 26459
BG "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/7 03.04.2007 26482
2  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ   14.04.2012 28264
K 5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERI KANUNU 5624 02.05.2007 26510
SB Sağlık-NET Hakkında 2008/18 sayılı Genelge 2008/18 11.03.2008  (SB)
BG "Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/8 21.01.2008 26882
BG "Elektronik Belge Standartları" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/16 16.07.2008 26938
BG "Lisanslı Yazılım Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/17 16.07.2008 26938
2 Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik    15.08.2008 26968
2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   22.01.2009 27118
BG "Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları" konulu Başbakanlık Genelgesi 2009/4 28.02.2009 27155
K 5911 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAİR KANUN 5911 07.07.2009 27281
MA Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2009/15425 19.07-9.2009 27354
2 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 2009/15169 31.07.2009 27305
2 Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1)   04.11.2011 28105
2 Gümrük Yönetmeliği   07.10.2009
-1Mükerrer
27369
SB Merkezi Hastane Randevu Sistemi Entegrasyonu Hakkında 2009/65 sayılı Genelge   19.10.2009  (SB)
 K 5941 SAYILI ÇEK KANUNU 5941 14.12.2009 27438
K 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6273 03.02.2012 -Mükerrer 28193
2 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1)   16.04.2010 27554
2 Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği   21.05.2010 27587
SB Sağlık Bilgi Sistemleri Hakkında 2010/61 Sayılı Genelge   19.08.2010  (SB)
K 6009 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6009 01.08.2010 27659
BG "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2010/25 08.12.2010 27779
K 6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (703 Sayılı KHK Md 92 ile adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.) 6083 10.12.2010 27781
2 Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik   12.01.2011 27813
BG "Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2011/1 10.02.2011 27842
KHK Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 641 09.06.2011
-Mükerrer
27958
SGK İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Hakkında 2011/53 sayılı Genelge   21.06.2011  (SGK)
SB Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında 2011/45 sayılı Genelge   22.06.2011  (SB)
KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 644 04.07.2011
-Mükerrer
27984
SB Ölüm Bildirim Sistemi Hakkında 2012/05 sayılı Genelge 2012/05 04.07.2011
-Mükerrer
 (SB)
KHK Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 652 14.09.2011 28054
BG "Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2012/6 20.03.2012 28239
K 6352 SAYILI YARGI HIZMETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLIŞKIN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESI HAKKINDA KANUN 6352 05.07.2012 28344
2 Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik   11.07.2012 28350
2 Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   28.08.2015 28350
2 Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği   12.09.2012 28409
K 6356 SAYILI SENDIKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNU 6356 07.11.2012 28460
2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   04.01.2013 28518
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” Hakkında 2013/102 sayılı Kararı 102 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” Hakkında 2013/103 sayılı Kararı 103 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması ” Hakkında 2013/104 sayılı Kararı 104 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” Hakkında 2013/105 sayılı Kararı 105 13.01.2013  (BTYK)
2 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği   25.01.2013 28539
2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 2012/4093 27.01.2013 28541
2 Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik   16.04.2013 28620
2 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği   29.05.2013 28661
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar   06.06.2013  (SGK)
BG "Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2013/9 10.12.2013 28744
2 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği   07.09.2013 28758
BG "F Klavye" konulu Başbakanlık Genelgesi 2013/13 10.12.2013 28847
2 Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)   27.12.2013 28864
2 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği   18.04.2014 28976
SGK MOSİP e-İmza Kullanımı 2014/13 29.04.2014  (SGK)
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ   16.05.2014 29002
2 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği   27.05.2014 29012
2 Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik   30.05.2014 29015
2 Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   14.08.2014 29088
K 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 6563 05.11.2014 29166
2 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği   27.11.2014 29188
K 6572 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN 6572 12.12.2014
-Mükerrer
29203
K 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 6585 29.01.2015 29251
2 Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik - 07.03.2015 29288
D Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.11.2018 30582
D Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.06.2019 30802
2 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik - 20.03.2015 29301
2 Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik - 11.07.2015 29413
2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik   26.08.2015 29457
D Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.02.2019 30687
BG "Akıllı Ulaşım Sistemleri" konulu Başbakanlık Genelgesi  2015/20 23.12.2015 29571
2 Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik - 13.7.2016 29769
2 E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   03.09.2016 29820
BG "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dahil Edilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi  2016/28 03.12.2016 29907
KB Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları - 19.12.2016 (KB)
BG "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2017/7 16.5.2017 30068
2 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ   06.06.2017 30088
MA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 2017/10316 07.06.2017 -Mükerrer 30089
2 KamuNET Ağına Bağlanma ve KamuNET Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - 21.06.2017 -Mükerrer 30103
2 Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği - 21.07.2017 30130
2 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği - 05.08.2017 30145
2 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ - 11.08.2017 30151
D Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik Başvuru)   11.08.2017 30151
BG "e-Yazışma Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2017/21 14.10.2017 30210
2 Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  (ARTES)   31.01.2018 30318
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) [İnteraktif Vergi Dairesi]   28.02.2018 30346
K YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  (E-Belediye Projesi, Şirket Kuruluş ve Defter Onaylarında Noterin Kaldırılması)  7099 10.03.2018 30356
2 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği  7099 31.05.2018 30437
2 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   26.06.2018 30460
D Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (DERBİS Bildirim)   01.10.2018 30552
2 Elektronik Tebligat Yönetmeliği   06.12.2018 30617
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:507) (Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)   01.01.2019 30791
MA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 1577 19.09.2019 30893 Mükerrer
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) (e-Arşiv, e-Belge, e-Bilet, e-Dekont, e-Fatura, e-Gider Pusulası, e-Döviz Alım Satım Belgesi, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Yolcu Belgesi, Mali Mühür)   19.10.2019 30923
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (S.No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:515) (e-Perakende Fişi)   10.01.2020 31004
CBK Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Dijital Dönüşüm Ofisi) 48 24.10.2019 30928
CBK Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 49 07.11.2019 30941
2 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği   03.12.2019 30967
K COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. KANUN 7221 20.02.2020 31045
CBK e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin 2006/10316 Sayılı BKK'nın Yürürlükten Kaldırılması Hk 2303 26.03.2020 31080
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılım Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   27.06.2020 31168
KK Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Kararı (Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı)   30.06.2020 31171
2 Veri Paylaşım Kurulu Yönetmeliği   08.08.2020 31207
D Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   13.08.2020 31212
D Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.08.2020 31219
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837) 2837 21.08.2020 31220
2 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034) 3034 01.10.2020 31261
D İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   17.10.2020 31277
KK Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 2020/2 Sayılı Kararı 2020/2 17.12.2020 31337
2 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531) 3531 10.02.2021 31391
2 Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik   10.02.2021 31391
2 Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği   10.02.2021 31391
D Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.2021 31555
2 Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği   10.02.2021 31391
D Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.2021 31555
D  İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.04.2021 31460
D Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.04.2021 31465
2  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   28.06.2021 31525
2 Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik   28.09.2021 31608
2 Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği   20.10.2021 31634
2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42)   28.12.2021 31703
2 Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği   14.01.2022 31719
2 Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik   10.02.2022 31746
2 İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik   08.03.2022 31772
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.05.2022 31846
2 Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik   08.06.2022 31860
D Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.09.2022 31962
D Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.2022 31974
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.1 ELEKTRONİK İMZA  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU 5070 15.01.2004 25355
2 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   06.01.2005 25692
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.02.2006 26070
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.2006 26322
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.03.2007 26478
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.10.2021 31629
2 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ   06.01.2005 25692
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   18.06.2005 25849
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   21.01.2006 26056
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   20.06.2006 26204
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   26.06.2008 26918
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.12.2009 27448
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   18.12.2010 27789
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   22.12.2011 28150
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.01.2013 28544
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   19.09.2013 28770
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   03.10.2014 29138
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   13.07.2017 30123
2 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği   26.08.2004 25565
BG "Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/21 06.09.2004 25575
2 Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları   27.01.2005 25709
2 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı   27.01.2005 25709
BTK Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar - Kurul Kararı 2006/DK-77/353 01.06.2006  (BTK)
BG "Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/13 19.04.2006 26144
BG "Kamu Sertifikasyon Merkezi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/20 25.07.2006 26239
BTK Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı 2006/DK-77/760 20.12.2006  (BTK)
BTK Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi'ne İlişkin Kurul Kararı         Ek: Rehber 2007/DK-77/207 18.04.2007  (BTK)
KHK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 655 01.11.2011
-Mükerrer
28102
BTK Güvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik  2012/DK-15/299 02.07.2012  (BTK)
BTK İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar  2012/DK-15/249 06.06.2012  (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.2 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’nun: kayıtlı elektronik postaya ilişkin hükümleri: 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
 6102 14.02.2011 27846
2 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   25.08.2011 28036
2 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ   25.08.2011 28036
2 Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ   16.05.2012 28294
 D Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ   06.03.2013 28579
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar 2012DK-15259 06.06.2012  (BTK)
D Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   03.07.2012  (31530)
2 Elektronik Tebligat Yönetmeliği   19.01.2013 28533
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı 2014/DK-BTD/447 09.09.2014  (BTK)
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar 2014/DK-BTD/447 09.09.2014  (BTK)
D Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.12.2022  33042
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.3 ULUSAL YARGI AĞI SİSTEMİ ve SEGBİS'E İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Madde 38/A, 180, 196 5271 17.12.2004 25673
K 5941 SAYILI ÇEK KANUNU Madde 5 5941 20.12.2009 27438
K 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Madde 445 6100 04.02.2011 27836
K 6352 SAYILI YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN Madde 95  6352 05.07.2012 28344
2 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 48    10.07.2003  25164
2  Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik  Madde 5,6    01.06.2004  25479
2  Suç Eşyası Yönetmeliği Madde 18    23.03.2016  29662
2  Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 12      (Huk.Reh)
2  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 14    13.07.2010  27640
K 6087 SAYILI HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU Madde 10 6087 18.12.2010 27789
2  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği Madde 15    09.04.2011  27900
2  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği    03.04.2012  28253
2  Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik    08.04.2012  28258
2  Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik    30.06.2021  31527
2  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 12,13,14    04.07.2012  28343
HSK  Genel Sekreterlik Ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14,15,16,18,20, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 49    04.07.2012  (HSK)
2  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik    20.09.2011  28060
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 5 SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
BKK Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar 2012/3842 20.10.2012 28447
BKK Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar 2013/4890 20.06.2013 28683
2  Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   11.11.2013 28818
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği   13.07.2014 29059
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   13.07.2014 29059
2  Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği   13.07.2017 30123
2 Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   13.10.2017 30209
2 Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   08.01.2018 30295
2 İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   18.06.2018 30452
2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   15.04.2019 30746
2 Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   17.06.2019 30804
2 Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   28.06.2019 30815
2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   22.07.2019 30839
2 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   16.08.2019 30860
2 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2020/3) VUK Genel Tebliğinde (S.No: 509) Siber Güvenlik Elemanı Ulusal Meslek Standardı  >> Ek-5: Sayfa:94-112   09.02.2020 31034
2 Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği   28.12.2020 31348
D Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.03.2021 31436
BÖLÜM 5.1 Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Düzenlemeler   Kanun/Karar No  Tarih   Resmi Gazete No
  Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi (Türkçe Tercüme)  ETS-185  23.11.2001  
  Council of Europe: Convention on Cybercrime, Budapest  ETS-185  23.11.2001  
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 6 İLGİLİ ULUSAL STRATEJİLERE İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
YPK  Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı (No:2006/38)   28.07.2006 26242
YPK Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   19.12.2012 28502
YPK Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı   25.10.2014 29156
YPK 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24/2/2015 Tarihli ve 2015/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   16.03.2015
-Mükerer
29287
YPK  Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   27.06.2015 29399
YPK Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   01.07.2015 29403
YPK Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı , 04.07.2015 29406
YPK  Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   04.07.2015 29406
YPK  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı   05.09.2015 29466
YPK  2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   19.07.2016
-Mükerrer
29775
YPK Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)   21.12.2017 30277
YPK e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   06.02.2018 30324
YPK 2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı   28.06.2018 30462

BÖLÜM 6.1 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumun Kuruluşuna İlişkin Kanun  2813 07.04.1983

18011

KHK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Kurulmasına İlişkin KHK  77 04.10.1983

18181

K 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  3056 18.10.1984

18550

 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 7 KAMU KURUMLARI İNSAN KAYNAĞI KAPASİTE GELİŞTİRME  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   31.12.2008 27097
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.05.2012 28243
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.11.2015 29538
BKK Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı   24.07.2013 28717
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLER  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
A  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
(Madde 20: Özel Hayatın Gizliliği)
2709 09.11.1982 17863
K Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(Madde 20 - 7/5/2010-5982/2 md.) 5982 13.05.2010 27580
2  Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik (MÜLGA)   06.02.2004 25365
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik   24.07.2012 28363
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.02.2013 28560
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.07.2013 28704
2 Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik   13.09.2014 29118
K 6669 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6669 18.02.2016 29628
MS Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması (ETS-108) Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
EKLER:
* İlgili Sözleşme Metni (İngilizce, Fransızca ve Türkçe)
* İlgili Beyan Metni (İngilizce ve Türkçe)
2016/8576 17.03.2016 29656
K 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
(English Version: Law on the Protection of Personal Data) -
Click Here for Original Document
TBMM KVKK Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu (Direk Bağlantı)
6698 07.04.2016 29677

K

MD

 6705 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
>> İlgili Protokol Metni
6705 05.05.2016 29703
MA Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün (ETS-181) Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar
EKLER:
* İlgili Protokol Metni
* İlgili Beyan Metni (İngilizce ve Türkçe)
2016/8840 24.05.2016 29721
2  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (MÜLGA: 21.06.2019 tarih 30808 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   20.10.2016 29863
D Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.11.2017 30250
2 KVKK Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı   15.05.2017 TASLAK
2 KVKK Yönetmelik Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.10.2017 30224
D Yönetmelik Değişikliği  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.04.2019 30758
2 KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   16.11.2017 30242
D Yönetmelik Değişikliği Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.05.2019 30777
2 KVKK Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik   30.12.2017 30286
D Yönetmelik Değişikliği  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.04.2019 30758
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı (Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması)  2017/61 25.01.2018 30312
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı (Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması)  2017/62 25.01.2018 30312
2 KVKK Yönetmelik  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği   09.02.2018 30327
D Yönetmelik Değişikliği  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.04.2019 30733
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler"in görüşülmesi)  2018/10 07.03.2018 30353
2 KVKK Tebliğ Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   10.03.2018 30356
D Tebliğ Değişikliği Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   28.04.2019 30758
2 KVKK Tebliğ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ   10.03.2018 30356
2 KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği   26.04.2018 30403
2 KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   05.05.2018 30412
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun l6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin l6 ncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesi)  2018/32 15.05.2018 30422
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 2018/63 Sayılı Kararı (Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi)  2018/63 04.07.2018 30468
KHK Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Madde 163: 6698 sayılı KVKK hakkında)  703 09.07.2018
(3. Mükerrer)
30473
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı (Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi)  2018/68 18.08.2018 30513
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığından Alınan Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğundan istisna tutulmasına ilişkin 25.05.2018 tarih ve 9235 sayılı görüş talebi)  2018/75

18.08.2018

01.09.2018

30513

30522

2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı (Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması)  2018/87 18.08.2018 30513
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı (Sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri)  2018/88 18.08.2018 30513
2

KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı (Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması)

>>> Düzeltme Kararı

 2018/119

01.11.2018

07.11.2018

30582

30588

2 KVKK Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği (MÜLGA)   17.05.2019 30777
2 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik   21.06.2019 30808
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı (VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması)  2019/265 07.09.2019 30881
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı (Muhtelif programlarla kişisel verilerin sorgulanması Hk)  2019/308 21.11.2019 30955
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı (VERBİS'e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması)  2019/387 28.12.2019 30992
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı (Dernek, Vakıf ve Sendikaların Sicil Kayıt Yükümlülüğü Hk)  2020/315 09.05.2020 31122
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı (Veri Sorunluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması)  2020/482 25.06.2020 31166
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı (Veri Sorunluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında ilke kararı) 2020/966 15.01.2021 31365
TBMM Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar   02.03.2021 31411
2 KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı (Veri Sorunluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması) 2021/238 16.03.2021 31425
2  KURUL KARARI: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı (Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Karar) 2021/571 24.06.2021 31521
2 KVKK Tebliğ Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   06.12.2021 31681
2 KURUL KARARI:  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı (Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları )   20.01.2022 31725
2 KVKK Yönetmelik  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği   15.03.2022 31779
2 KURUL KARARI:  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 2022/388 sayılı İlke Kararı (Belediyelerin ödeme ve borç sorgulama hizmetleri)   29.04.2022 31824
2 KURUL KARARI:  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı (Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması)   25.07.2023 32259
D Yönetmelik Değişikliği  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   30.12.2023 32415
2 KURUL KARARI:  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı (Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması)   12.01.2024 32427
BÖLÜM 8.1 Kişisel Verilerle İlgili Diğer Ulusal Düzenlemeler   Kanun/Karar No  Tarih   Resmi Gazete No
K 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
(Madde 5-"Parmak izi ve Fotoğrafların Kayda Alınması"
Ek Madde 7)
2559 14.07.1934 2751
K 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
(Madde 34/A-"Kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderileri")
211 09.01.1961 10702
K 1512 Sayılı Noterlik Kanunu
(Madde 198/a-"Elektronik İşlemler")
1512 05.02.1972 14090
K 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
(Madde 40-"Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliği")
2920 19.10.1983 18196
K 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
(Ek Madde 2)
2937 03.11.1983 18210
2 Hasta Hakları Yönetmeliği
(Madde 23-"Bilgilerin Gizli Tutulması")
  01.08.1998 23420
BKK  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 2003/5930 24.07.2003 (Mükerrer) 25178
MA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması 2005/8815 03.06.2005 25834
MA Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması 2005/9675 11.12.2005 26020
MA Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma  2009/15065 27.06.2009 27271
MA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2009/15227 25.07.2009 27299
K 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
(Ek Madde 2-"Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi")
4632 07.04.2001 24366
K 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  
(Madde 24-"Kişiliğin Korunması-Saldırıya Karşı-İlke"
Madde 25-"Kişiliğin Korunması-Saldırıya Karşı-Davalar")
4721 08.12.2001 24607
K 4857 Sayılı İş Kanunu
(Madde 75-"İşçi Özlük Dosyası")
4857 10.06.2003 25134
K 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
(Madde 21-"Bilgi Verme ve Gizlilik")
4904 05.07.2003 25159
K 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(Madde 21-"Özel Hayatın Gizliliği"
Madde 22-"Haberleşmenin Gizliliği")
4982 24.10.2003 25269
K 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
(Madde 12-"Bilgilerin Korunması")
5070 15.1.2004 25355
K 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  
(Madde 135-"Kişisel Verilerin Kaydedilmesi"
Madde 136-"Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme"
Madde 137-"Nitelikli Haller"
Madde 138-"Verileri Yok Etmeme"
Madde 139-"Şikayet"
Madde 140-"Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri Uygulanması"
Madde 243-"Bilişim Sistemine Girme"
Madde 244-"Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme" )
5237 12.10.2004 25611
K 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
(Madde 80-"Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği"
Madde 139-"Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi")
5271 17.12.2004 25673
K 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu
(Madde 11-"Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Gizliliği")
5352 01.06.2005 25832
2  Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
(Madde 14-"Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği")
  01.06.2005 25832
K 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
(Madde 73-"Sırların Saklanması"
Madde 159-"Sırların Açıklanması"
Ek Madde 1-"Risk Merkezi")
5411 01.11.2005 (Mükerrer) 25983
K 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
(Madde 13-"Gizli Veriler"
Madde 14-"Bireysel Verilerin Kullanımı")
5429 18.11.2005 25997
K 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 
(Madde 8-"Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler"
Madde 23-"Bilgilerin Saklanması"
Madde 31-"Sırların Saklanması"
Madde 39-""Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması)
5464 01.03.2006 26095
K 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
(Madde 9-"Gizlilik"
Madde 45-"Kimlik Paylaşım Sistemi'nin Kullanılması")
5490 29.04.2006 26153
K 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
(Madde 35-"Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu")
5502 20.05.2006 26173
K 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
(Madde 78-"Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi")
5510 16.06.2006 26200
K 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
(Madde 6-"Devamlı Bilgi Verme"
Madde 7-"Bilgi ve Belge Verme")
5549 18.10.2006 26323
2 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 21-"Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler")
  10.03.2003 26458
K 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
(Madde 3-"Genel Esaslar")
5624 02.05.2007 26510
K 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
(Madde 4-"İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu"
Madde 5-"Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri"
Madde 6-"Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri")
5651 23.5.2007 26530
2 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
(Madde 11-"Kişisel Verilerin İşlenmesi")
  30.05.2007 26537
2 Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ
(Madde 17-"Müşteri Bilgilerinin Mahremiyeti")
  14.09.2007 26728
2 Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik
(Madde 17-"Yolcu Kayıtları"
Madde 20-"Yolcu Bilgilerinin Kaydedilmesi")
  12.12.2007 26728
K 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
(Madde 35-"Kişilik Haklarının İhlâlinde Sorumluluk")
 5718 12.12.2007 26728
K 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
(Madde 4-"İlkeler"
Madde 6-1-c "Kurumun Görev ve Yetkileri"
Madde 12-2 "İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri"
Madde 51-"Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması")
5809 10.11.2008
-Mükerrer
27050
2 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
(Madde 19-"İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri")
  28.05.2009 27241
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (MÜLGA)
(Madde 5 ve 15) 
  28.07.2010 27655
K 6087 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
(Madde 32/4 b-"Kurul Kararları ve Tutanaklar")
6087 18.12.2010 27789
K 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
(Madde 419-"Kişisel Verilerin Kullanılmasında İşçi Kişiliğinin Korunması")
6098 04.02.2011 27836
K 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(Madde 24-5 "Ticaret Sicili-Kuruluş-Genel"
Madde 55-"Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar, Ticari Uygulamalar"
Madde 780-"Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli-Şekli Unsurlar")
6102 14.02.2011 27846
K 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(Madde 6-"Personel Rejimi ve Mali Hükümler")
6114 03.03.2011 27863
K 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
(Madde 5-4-"Spor Alanlarının Güvenlik ve Düzenine İlişkin Tedbirler")
6222 14.04.2011 27905
2 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"İlkeler"
Madde 16-"KEPHS’nin Yükümlülükleri")
  25.08.2011 28036
2 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
(Madde 4-"Destek Hizmetine İlişkin Sınırlamalar"
Madde 5-"Ön Koşullar"
Madde 7-"Sözleşmenin Unsurları")
  05.11.2011 28106
KHK 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(Madde 47-"Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi")
663 02.11.2011 (Mükerrer) 28103
2 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 19-"Verilerin Korunması ve Sorumluluk")
  28.12.2011 28156
2 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
(Madde 22/D-"Emeklilik Sözleşmesinin Asgari İçeriği")
  09.11.2012 28462
2 Elektronik Tebligat Yönetmeliği   06.12.2018 30617
K 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(Madde 69-"Kayıt ve Kontrol"
Madde 77-"Başvurunun Geri Çekilmesi veya Geri Çekilmiş Sayılması"
Madde 99-"Kişisel Veriler")
6458 11.04.2013 28615
K 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
(Madde 7-"Posta Hizmetlerinin Gizliliği ve Güvenliği"
Madde 12-"Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri")
6475 23.05.2013 28655
2 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 8-"Başkanlıkça Yapılacak Araştırma ve Düzenlenecek Rapor")
  31.05.2013 28663
K 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
(Madde 23-"Belge ve Kayıtların Saklanması ile Kişisel Bilgilerin Korunması, Değişikliklerin Bildirilmesi")
 6493 27.06.2013 28690
2 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
(Madde 5 /1-k -"İl Müdürlüğünün Görevleri"
Madde 7/1-j -"İlçe Müdürlüğünün Görevleri")
  14.11.2013 28821
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
(Madde 13-"Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İhlaller"
Madde 21-"Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetine ilişkin İhlaller")
  15.02.2014 28914
2 Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik
(Madde 3-""Tanımlar
Madde 5/2-"Kararların İşlenmesi"
Madde 8-"Büronun görevleri ve sorumlulukları")
  12.04.2014 28970
2 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
(Madde 11/e -"Kalite, koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevleri"
Madde 22-"Veri paylaşımı ve güvenliği"
Madde 23-"Yaptırımlar")
  16.05.2014 29002
2 İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 21-"Kurul kararları üzerine yapılacak işlemler"
Madde26-"Gizlilik Talebi")
  17.05.2014 29003
2 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
(Madde 5-"Temel İlkeler")
  22.05.2014 29007
2 Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 16-"Hizmet Sağlayıcılarının Hak ve Yükümlülükleri")
  03.06.2014 29019
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
(Madde 10-"Kişisel Veri ve Bilgilerin Korunmasına İlişkin İhlaller")
  03.06.2014 29019
2 Geçici Koruma Yönetmeliği
(Madde 33-"Genel Yükümlülükler"
Madde 50-"Kişisel Veriler"
Madde 51-"Gizlilik İlkesi ve Kişisel Dosyaya Erişim ")
  22.10.2014 29153
K 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
(Madde 10-"Kişisel Verilerin Korunması")
6563 05.11.2014 29166
2 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(Madde 20-"Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü)
  27.11.2014 29188
2 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"İlkeler")
  30.03.2015 29311
2 Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
(Madde 11-"Ruhsat/izin Sahiplerinin Sorumluluğu)
  03.07.2015 29405
2 Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik
(Madde 10-"İşlemlerin Elektronik Ortamda Paylaşılması")
  11.07.2015 29413
2 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
(Madde 12-"Kişisel Verilerin Korunması")
  15.07.2015 29417
2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
(Madde 7-"İşlem Rehberi"
Madde 10-"Kişisel Verilerin Korunması")
  26.08.2015 29457
2 İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik
(Madde 14-"Veri Tabanı Oluşturulması, Kişisel Verilerin Gizliliği ve Paylaşımı"
Madde 20-"İkamet İZni")
  17.03.2016 29656
K  6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
(Madde 10/14-"Kurul"
Madde 12/11-"Kurulun Çalışma Esasları")
 6701 20.04.2016 29690
K 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
(Madde 5/11-"Kurulun Çalışma Esasları"
Madde 7-"Merkezi Kayıt Sistemi")
 6713 20.05.2016 29717
2 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 
(Madde 7-"Verilerin Korunması ve Gizlilik ile İlgili Hükümler")
  19.08.2016 29806
2 E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 5-"İlkeler"
Madde 6-"Bakanlığın Görev ve Sorumlulukları")
  03.09.2016 29820
2 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
(Madde 24-"Bilgi Toplama ve Kullanma"
Madde 25-"Kuruma Bilgii Belge Verme ve Saklama Zorunluluğu"
Madde 26-"Gizlilik")
  11.10.2016 29854
2 Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği
(Madde 31-"Sorgulama Kriterleri")
  31.12.2016 (Mükerrer) 29935
KHK 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(Madde 8/6-z,aa,bb - "Disiplin Cezası Verilecek Fiiller")
 682 23.01.2017 29957
2 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
(Madde 5-"Genel Esaslar")
  28.10.2017 30123
2 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği
(Madde 4-"Tanımlar"
Madde 5-"Tüketici Hakları"
Madde 7-"Abonelik Sözleşmelerinin Kuruluşu ve İçeriği")
  28.10.2017 30224
K 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Madde 39 > (14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile
ilgilidir)
Madde 119 ve Madde 120 > (24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ile ilgilidir)
 7061 05.12.2017 30261
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik   04.12.2020 31324
2 Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik   19.02.2022 31755
2 Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik   18.10.2022 31987
BÖLÜM 8.2 Uluslararası Düzenlemeler   Kanun/Karar No  Tarih   Resmi Gazete No
UD İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
04.11.1950 03.09.1953  
UD OECD: Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeler
(Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data )
 

23.09.1980

(Güncelleme: 2013)

 
UD 108 No'lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
(EC Treaty 108-Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)
  28.01.1981  
UD Birleşmiş Milletler:Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeler
(Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files Adopted by General Assembly resolution 45/95 of 14 December 1990)
  14.12.1990  
UD 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi Direktifi
Directive 95/46/EC of European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data
24.10.1995 25.10.1998  
UD Amendments to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (ETS No. 108)   15.06.1999  
UD 2000/C 364/01 Charter of Fundamental Rights of the European Union  (Article 8)   18.12.2000  
UD 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol (EC Treaty 181: Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and transborder data flows)   08.11.2001  
UD Directive 2002/58/EC concerning processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)   31.07.2002  
  Directive 2006/24/EC  on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC   15.03.2006  
UD COM(2007) 228 - Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PETs)   02.05.2007  
UD 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, General Data Protection Regulation - GDPR) 04.05.2016 25.05.2018  
UD Conclusions of the Council of the European Union on Retention of Data for the Purpose of Fighting Crime   27.05.2019  
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 9 DİĞER KURUL KARARLARI ve İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
  Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği   16.09.2005 25938
  Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı  Karar No:1 13.06.2007 26551
  Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı  Karar No:2 21.05.2016 29718
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

DİĞER KAYNAKLAR

2010 Haziran, Türkiye Bankalar Birliği, "Bilişim Hukuku", Prof. Dr. B. Zakir AVŞAR, Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

2019 Şubat, İnternet Hukuku: Mevzuat & İçtihat, Dr. Mehmet Bedii KAYA

KISALTMALAR
K: Kanun
AYM: Anayasa Mahkemesi Kararı
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı
CBK : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
BKK: (Mülga) Bakanlar Kurulu Kararı
YPK: Yüksek Planlama Kurulu Kararı
BTYK: (Mülga) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı
HSK: Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
2: İkincil Düzenleme (Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ v.d.)
D: Değişiklik Düzenlemesi
BG: (Mülga) Başbakanlık Genelgesi
AB: Adalet Bakanlığı Genelgesi
SB: Sağlık Bakanlığı Genelgesi
KB: (Mülga) Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
MS: Milletlerarası Sözleşme
MA: Milletlerarası Andlaşma
UD/MD: Uluslararsı/Milletlerarası Düzenleme

 

Bölüm 4.3, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "UYAP ve SEGBİS'e İLİŞKİN MEVZUAT" (Yerel Bağlantı) dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma Resmi Gazete taraması yapılarak oluşturulmuştur.  Taramadan kaynaklı eksik/hatalı içerikten site sahibi sorumlu değildir. Verilen bilgilerin doğruluğu Resmi Gazete bağlantılarından kontrol edilmelidir. Bu kütüphane, yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin herhangi bir çalışmayı kapsamadığından bu çerçevedeki bilgi notlarını içermemektedir.

© 2017-2021 Bu sayfada yayınlanmış olan Mevzuat Listesi'nden kısmen ya da tamamen alıntı yapılması halinde, bu web adresinin referans gösterilmesi gerekir.


3 Yorum

Bülent Sarı

Ekim 15, 2018at 11:28 am

DBO ( Devlet Bilgilendirme Organizasyonu ) ismi uygun olur size…

Orhan Turan

Nisan 18, 2018at 5:37 pm

Değerli Hocam,değerli kardeşim,yaptığınız bu güzel çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim.Sizinle TNB Yönetim Kurulu üyesi ve Arge-Bilişim Komisyonu Başkanı olarak (2003-2007) 4 yıl çalışmış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı addediyorum.Dilerim enerjin daha artarak bu çalışmalarına devam edersin.Senin ve Bilişim komisyonunun o dönemdeki meslektaşlarımla beraber yaptığımız Noter Otomasyon projesi(NOTOP) ile mesleğimize ve ülkemize yaptığınız katkının en önemli canlı tanığıyım.Maalesef zaman zaman sizi de beni de üzen olayları unutun.Çünkü meyve veren ağaç taşlanır ata sözünü hiç unutmayın.Biz ülkemize olan borcumuzu ödemeye çalışan sorumlu vatandaşlar olarak emeklilikte bu güzel eserler sayesinde mutlu ve huzurlu yaşamımızı tamamlayacağız.Sağlıklı ve huzurlu,bol projeli yıllar diliyorum.Selamlar.Orhan Turan İzmir 30.Noteri

Ersun Bayraktaroglu

Şubat 12, 2018at 10:43 am

Eline sağlık