BİT – Rapor, Rehber ve Kılavuzlar

Bilgi Çağı:

Rehberler (49)

REHBERLER ve SONUÇ RAPORLARI

TÜBİTAK DİJİTAL DÖNÜŞÜM REHBERLERİ

İşletim ve Bakım Rehberleri

BT Hizmetleri

Yetkinlik Rehberleri

BT Altyapı Hizmetleri: Yapım İşi

BT Altyapı Hizmetleri: Hizmet Alımı

BT Altyapı Hizmetleri: BT Altyapısı / Modernizasyonu

BT Altyapı Hizmetleri: Donanım ve Altyapı

BT Altyapı Hizmetleri: Donanım / BT Altyapı Fizibilitesi

Yazılım Hizmetleri

Yazılım

Bakım / Onarım

Yazılım / Sayısallaştırma Fizibilitesi

Sayısallaştırma

Organizasyon ve Yönetişim

Stratejik Yönetim

Dijital Hizmetler

 

NOT: Dijital Dönüşüm Rehberleri'nin tamamı, Telif Hakkı Korumalı Belge'dir:
Kaynak: TÜBİTAK Dijital Dönüşüm Portali
Son Güncelleme: 25.02.2023