Anadolu Ünv-AÖF Adalet Programı Materyaller

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ADALET PROGRAMI
SINAVLAR, NOTLAR, BELGELER ve EĞİTİM MATERYALLERİ

GENEL

İLETİŞİM
AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası:
0850 - 200 46 10

KİTAP SATIŞ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
0 222-335 05 80/5869

DERS MATERYALLERİ

E-Kampüs sitesine, TC Kimlik numaranız ve kayıtta size verilen şifre ile girdiğinizde, ekranınızda, almakta olduğunuz dersler çıkar. Her bir derse tıkladığınızda gelen sayfada aşağıdaki ders materyallleri yer alır:

 • Ders Kitabının PDF, EPUB veya seslendirilmiş (MP3) formatında tamamı
 • Her hafta 1 ünite işlenir. Her ünitenin müstakil PDF'i için, ÜNİTE-ÜNİTE ÖZETİ satırına tıklayınız. Ayrıca SESLİ ÖZETLER satırına tıklayarak, özetlerin seslendirilmiş şekillerini dinleyebilirsiniz.
 • Önceki yıllara ait çıkmış sınav sorularına "Çıkmış Sınav Soruları" satırına tıklayarak erişebilirsiniz.
 • Canlı Dersleri izleyebilmek için, bu sayfada açıklanan ders saatlerinden 10 dakika öncesinden itibaren, e-Kampüs'e girerek ilgili derse tıklayın. Ekranın sağ üst bölümündeki Canlı Ders düğmesine tıklayın (Ders saatleri dışında bu düğme GRİ renkli olacak ve tıklanamayacaktır)

OKUTULAN DERSLER

BİRİNCİ YARIYIL

 • HUK103U: İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
 • HUK119U: ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ
 • HUK121U: TEMEL HUKUK BİLGİSİ
 • HUK123U: MEDENİ HUKUK BİLGİSİ
 • YABANCI DİL I

İKİNCİ YARIYIL

 • ADL102U: HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR
 • ADL110U: İDARİ YARGI VE ANAYASA YARGISI
 • HUK130U: İNSAN HAKLARI HUKUKUNA GİRİŞ
 • HUK134U: TEMEL İŞ HUKUKU
 • YABANCI DİL II

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 • ADL205U: MESLEKİ BİLGİSAYAR VE UYAP
 • HUK207U: YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
 • HUK227U: MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ
 • TAR201U: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
 • TÜR201U: TÜRK DİLİ I

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 • ADL206U: TEMEL KALEM MEVZUATI BİLGİSİ
 • HUK216U: TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
 • HUK220U: CEZA YARGILAMA HUKUKU
 • HUK224U: İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • TÜR202U: TÜRK DİLİ II

En güncel program için Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi - Adalet Programı sayfasını ziyaret ediniz.

SINAVLAR

GÜZ DÖNEMİ

 • İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: -
 • Mazeretli Kayıt Tarihi: -
 • Güz Dönemi Ara Sınavı: -
 • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav: -

BAHAR DÖNEMİ

 • İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 15-25 Şubat 2021 
 • Mazeretli Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2021
 • Bahar Dönemi Ara Sınavı:10-11-12 Nisan 2021
 • Sınav Merkezi Tercihi Son Tarihi: 19 Nisan 2021
 • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı:  29-30 Mayıs 2021

YAZ OKULU

 • İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 28 Haziran-01 Temmuz 2021 
 • Mazeretli Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2021
 • Sınav Merkezi Tercihi Son Tarihi: 09 Temmuz 2021
 • Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

DİKEY GEÇİŞ SINAVI

 • DGS Başvuru: 21 -31 Mayıs 2021
 • DGS Mazeretli Geç Başvuru: 08 Haziran 2021
 • DGS Sınavı: 11 Temmuz 2021
 • Sınav Sonuç Açıklaması: 12 Ağustos 2021

En güncel ve resmi sınav takvimi için ÖSYM Sınav Takvimi sayfasını ziyaret ediniz.

 • Sınav Kapsamı: 10 üniteden oluşan dersler için birinci (ara) sınav ilk 5 ünite, 8 üniteden oluşan dersler için ilk 4 üniteye kadardır.
 • Sınava Giriş Belgesi: Sınav tarihinden BİR HAFTA ÖNCE internetteki öğrenci sayfanızdan veya AÖF Bürolarından alınabilecektir. (İnternet tabanlı sınavlar için geçerli değildir)

SINAV UYARILARI

(İnternet tabanlı sınavlar için geçerli değildir)

1. Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler
(mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
4. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
5. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
6. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.
7. Geç kalan adaylar için Bina Sınav Sorumlusunun yazılı İzin Belgesi düzenlemesine yönelik uygulama sona ermiştir. Bu sebeple, sınavın ilk 15 dakikası içerisinde gelen adaylar İzin Belgesi almaksızın doğrudan sınav salonuna gitmelidir. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına ve salonuna girmesine izin verilmez.
8. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
9. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

SINAV YÖNTEMİ

(Aşağıdaki ilk 10 madde, İnternet tabanlı sınavlar için geçerli değildir)

 1. Sınavlar hafta sonu (Cumartesi ve/veya Pazar günü) gerçekleştirilir.
 2. Tamamı test şeklinde ve her bir ders için 20 soruyu içeren bir kitapçık  tek oturumda verilir.
 3. Toplam sınav süresi, ders başına 30 dakikadır. 4 dersten sınava girdiğinizde toplam sınav süresi kesintisiz 2 saattir.
 4. Sınavlar sabah bloğunda iseniz 09:30'da başlar. Öğleden sonraki blokta iseniz 14:00'da başlar.
 5. Sınav sorularını bir kağıda yazarak dışarıya çıkarmak yasaktır.
 6. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası dışarıya çıkmak yasaktır.
 7. Sınav başlangıç saatinden takriben 30 - 50 dakika önce sınıflara alınmaya başlanır.
 8. Sınava su, şeker vb. getirmek serbesttir.
 9. Sınavda kalem ve silgi verilmez, sizin getirmeniz gerekir.
 10. Sınava başlamadan önce soru kitapçıkları ve cevap kağıdı dağıtıldığında, cevap kağıdına soru kitapçık türü, adınız soyadınız, TC Kimlik numaranızı yazmanız ve imzanızı atmanız önemlidir.
 11. Sınavda 4 Yanlış 1 Doğruyu götürür. Bir başka deyişle, yaptığınız her yanlış cevap, 0.25 DOĞRU'yu sonuçlardan siler.

NOTLAR ve BELGELER

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

Yönetmelik Madde:13

Puan Denklik Tablosu
HARFKATSAYISIALT SINIRÜST SINIR
AA4,0084100
AB3,707783
BA3,307176
BB3,006670
BC2,706165
CB2,305660
CC2,005055
CD1,704649
CD1,304045
DD1,003339
FF4,00032
DZ: Devamsızlık
KL: Kaldırıldı
MU: Muaf
SD: Sorumlu Değil
YT: Yeterli
YZ: Yetersiz

NOT ORTALAMALARININ HESAPLANMASI

Yönetmelik Madde:15
Dönem Not Ortalaması
(DNO) =  Dönem içerisinde alınan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bulunur.

Genel Not Ortalaması (GNO) =  İlk dönemden itibaren (yaz okulundakiler dahil) alınan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bulunur. Tekrar edilen ders varsa, o dersten alınan son not esas alınır.

GNO_hesaplama

ONUR BELGESİ

Yönetmelik Madde:18/5
En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı tüm derslerini başaranlardan:

 • DNO’su 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”,
 • DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” kabul edilir.

Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrenci, belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

MEZUNİYET ve DİPLOMA

Yönetmelik Madde:18/1
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye Diploma (karekodlu) ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

DİĞER KONULAR

VİDEO EĞİTİMLER

Toplam Video Sayısı:   620

  4.DÖNEM  

  3.DÖNEM  

 • Benim Hocam: Ceza Hukuku (2018) - İsmail Alagöz (43 Video)

  2.DÖNEM  

 • Benim Hocam: Borçlar Hukuku (2018) - Serkan Karaoğlu (23 Video)
 • Benim Hocam: Medeni Hukuk (2018) - Serkan Karaoğlu (38 Video)  [26-39. Videolar: Eşya Hukuku]

  1.DÖNEM  

  4.DÖNEM  

  3.DÖNEM  

  2.DÖNEM  

 • AÖF Kalem Mevzuatı
  • Ünite: 1     2     3     4     5    6     7     8
 • AÖF İdari Yargı
  • Ünite: 1     2     3     4     5    6     7     8
 • AÖF Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
  • Ünite 1: A    B
  • Ünite 2: A    B    C
  • Ünite 3A    B    C
  • Ünite 4: A    B
  • Ünite 5: A    B
  • Ünite 6A    B
  • Ünite 7A    B
  • Ünite 8A    B
 • AÖF İnfaz Hukuku
  • Ünite 1: A    B
  • Ünite 2: A    B
  • Ünite 3A
  • Ünite 4: A    B
  • Ünite 5: A    B     C
  • Ünite 6A    B
  • Ünite 7A    B
  • Ünite 8A
 • AÖF İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
  • Ünite: 1     2     3     4     5    6     7     8
 • AÖF Borçlar Hukuku
  • Ünite 1: A    B
  • Ünite 2: A    B
  • Ünite 3A    B
  • Ünite 4: A    B
  • Ünite 5: A
  • Ünite 6: A
  • Ünite 7: A    B
  • Ünite 8: A
 • AÖF Temel Bilgi Teknolojileri-2
  • Ünite : 1    2     3    4    5     6

  1.DÖNEM  

Apple ITunes - Anadolu Üniversitesi Adalet Programı Eğitim Videoları

Bu videolar sadece IPhone veya IPad cihazlarındaki ITunes programı ile izlenebilir

DERS KİTAPLARI ve İLGİLİ/BENZER KAYNAKLAR

Burada, YÖK DERSLERİ PLATFORMU'nda herkesin erişimine açık olarak yayımlanmış ders kitapları ile bu alandaki benzer kitapların bazılarına erişim bağlantıları yer almaktadır. ,En güncel ders kitapları için E-KAMPÜS sayfanızdaki bölümleri kullanınız.

AÖF Adalet Programı Güncel Ders Programı (Okutulan Dersler ve Kredileri)

Atatürk Üniversitesi Ders Kitapları/Notları

İstanbul Üniversitesi Ders Kitapları/Notları

YARDIMCI KAYNAKLAR

MURAT YAYINLARI

Web Sitesine erişmek için tıklayınız

EGEM YAYINLARI

Web Sitesine erişmek için tıklayınız

İLKUMUT YAYINLARI

Web Sitesine erişmek için tıklayınız

AÇIK KAYNAKLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK DERS MALZEMELERİ

OPEN LIBRARY

Web Sitesine erişmek için tıklayınız

DİĞER KAYNAKLAR

DERS NOTLARI ve ÖZETLER

 • 2018-2019 Eğitim döneminde ders alanlar tarafından hazırlanmış ders notlarıdır.

İlgili sayfaya erişmek için buraya tıklayınız

KAMU KURUMLARI TEŞKİLAT HARİTASI

 • İdare Hukuku bakımından, Türk İdare yapısının en güncel hali interaktif olarak bu dokümandadır.
 • Günlük olarak güncellenir.
 • Çevrimiçi ve PDF versiyonu mevcuttur.

Bu dokümana erişmek için buraya tıklayınız

2012-2016 SINAVLARI CEVAP ANAHTARLARI (1.DÖNEM)

 • 2012 - 2016 Yılları arasında yapılan Güz Dönemi Ara Sınav ve Dönem Sonu Sınavlarına ait cevap anahtarlarıdır.

Bu dokümana erişmek için buraya tıklayınız

HUKUKA GİRİŞ TEMEL BİLGİLER

 • Temel Terimler
 • Normlar Hiyerarşisi
 • Hukukun Dalları
 • Kamu Hukuku Temel Başlıklar
 • Özel Hukuk Temel Başlıklar

PDF Dosyasını indirmek için tıklayınız

EK BİLGİLER

aof-03
 • Üniversite her öğrenciye adsoyad@aof.anadolu.edu.tr  şeklinde bir e-posta adresi vermektedir. Ücretsiz e-posta adresini almak için buraya tıklayınız.
aof-01
 • Üniversite her öğrenciye, Microsoft Ofifce 365 Paketi (Word, Excel, Powerpoint, Access, OneNote, Teams, Sway ve OneDrive) paketlerine sınırsız erişim için lisans sağlamaktadır. Bu programları kendi bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz gibi web üzerinden de kullanabilirsiniz.
 • Bu programları kullanmak için AÖF e-posta hesabınıza girdikten sonra sol üst köşedeki simgeye tıklayınız.

Sayfanın Açılış Tarihi    : 24.10.2018
Son Güncelleme Tarihi : 21.05.2021