Kritik Altyapılar ve Türkiye

Kritik Altyapılar ve

Siber Güvenlik Kurulu (Bu kurul 10.07.2018 tarih 703 nolu KHK ile kapatılmıştır) tarafından Belirlenen Kritik Altyapılar:

20.06.2013 tarih ve 2 sayılı kurul kararı ile belirlenen kritik altyapılar:

 1. Elektronik Haberleşme
 2. Enerji
 3. Bankacılık ve Finans
 4. Kritik Kamu Hizmetleri
 5. Ulaştırma
 6. Su Yönetimi

İlgili Düzenleyici / Denetleyici Kurumlar:

Strateji ve Eylem Planı:

 • Türkiye'nin kritik altyapılara özel bir stratejisi bulunmamaktadır.
 • 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi'nde yer alan "Stratejik Eylem 4.1: Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması" bölümünde,
  • 27001 kullanımının mecbur bırakılması,
  • sızma testlerinin zorunlu hale getirilmesi,
  • sistem odalarında bulunması gereken asgari kriterler

gibi genel çerçeve hedefleri tarifleyen ve kritik altyapıların da dahil edildiği eylemlere yer verilmiştir.

Sektörel Planlar:

 • Türkiye'nin kritik altyapılarda yer alan sektörlere ilişkin siber güvenlik plan belgesi bulunmamaktadır.

Mevzuat:

Rehberler:

Standartlar:

27000 Ailesine ilişkin TSE standartlarının tümüne erişmek için burayı tıklayınız

Araçlar:

 • Siber güvenliğe ilişkin kritik altyapıların kullanımına sunulan  herhangi bir tespit/değerlendirme/analiz aracı bulunmamaktadır.

Son Güncelleme: 24.12.2017