Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Genelgeleri Arşivi

CUMHURBAŞKANLIĞI ve BAŞBAKANLIK GENELGELERİ

Toplam Genelge Sayısı: 431

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ

 • 2018 / 01 - 15.07.2018 : Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ile İlgili
 • 2018 / 02 - 24.07.2018 : Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ile İlgili
 • 2018 / 03 - 01.08.2018 : 703 sayılı KHK ile Kaldırılan Kurul, Komisyon ve Komitelerin Görevlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara Tevdi Edilmesi ile İlgili
 • 2018 / 04 - 02.08.2018 : Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin Belirlenmesi ile İlgili
 • 2018 / 05 - 08.08.2018 : Bakanlık En Üst Yöneticisi ile İlgili
 • 2018 / 06 - 05.09.2018 : 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Olarak İlan Edilmesi ile İlgili
 • 2018 / 07 - 11.09.2018 : Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Açıktan ve Naklen Atamalar ile Özel Sınavla Yapılacak Personel Alımları Öncesi Cumhurbaşkanlığından İzin Alınması ile İlgili
 • 2018 / 08 - 11.09.2018 : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Tasarruf İşlemleri ile İlgili
 • 2018 / 09 - 11.09.2018 : Kamu Binaları Standartları Rehberi ile İlgili
 • 2018 / 10 - 11.09.2018 : KİT’lerin Görevlendirilmelerine İlişkin Karar Talepleri ile İlgili
 • 2018 / 11 - 21.09.2018 : Bölünmüş Yolların Yapımı ile İlgili
 • 2018 / 12 - 10.10.2018 : 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili
 • 2018 / 13 - 11.10.2018 : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Başvuruların, İlk Başvuru Yerinde Süratli ve Doğru Sonuçlandırılması ile İlgili
 • 2018 / 14 - 21.11.2018 : İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile İlgili
 • 2018 / 15 - 13.12.2018 : Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili
 • 2018 / 16 - 26.12.2018 : Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili
 • 2018 / 17 - 26.12.2018 : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ


yürürlükten kaldırılmıştır.

Son Güncelleme: 10.07.2024