Türkiye’de Bilişim Mevzuatı

Bu sayfada, Türkiye'de bilişim alanında gerçekleştirilen tüm düzenlemelerin (Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vd.) kategorilenmiş olarak ve günlük güncellenen kütüphanesini bulabilirsiniz. Mevzuatın kodifikasyonu yapılmış hali için mevzuatın ismine, Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayınız

Yayın Başlangıç Tarihi: 15.05.2017
Son Güncelleme : 29.12.2017
Toplam Listelenmiş Mevzuat Adedi: 514
Derleyen: Mustafa AFYONLUOĞLU

Bilişim, Hukuk, Mevzuat, Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Bakanlar Kurulu Kararı
Yüksek Planlama Kurulu K.
Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Tebliğ
Mevzuat Değişikliği
TBMM, HSK, BTYK, BTK, AB, KB, SB, SGK Genelge
Anayasa Mahkemesi Kararı
Başbakanlık Genelgesi
Milletlerarası Andlaşma, Sözleşme

BÖLÜM 1 BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5369 SAYILI EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 5369 25.06.2005 25856
BKK  Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (2006/10038) 2006/10038 BKK 28.02.2006 26094
2  Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   29.06.2006 26213
D Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.04.2007 26499
K 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 12.03.2008
-Mükerrer
26814
K 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 5809 10.11.2008
-Mükerrer
27050
2 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği   20.07.2008 26942
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.03.2009 27157
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.02.2013 28554
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik   16.05.2009 27230
2 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği   28.05.2009 27241
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.03.2010 27512
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.06.2011 27959
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.09.2011 28063
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.11.2011 28116
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.07.2012 28353
2 İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   28.05.2009 27241
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik    27.06.2009 27271
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik (MÜLGA)   17.10.2006 26322
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği   15.01.2010 27463
2 Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik   03.02.2010 27482
D Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.12.2012 28510
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2010/569) 2010/569 29.06.2010 27626
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği    28.7.2010 27655
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.06.2013 28683
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği   12.09.2010 27697
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.04.2011 27906
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.03.2013 28584
2 Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ   15.10.2010 27730
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   23.03.2011 27883
D Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmnasına Dair Tebliğ   06.08.2014 29080
2 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   23.10.2010 27738
2 İnternet Alan Adları Yönetmeliği   07.11.2010 27752
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1247) 2011/1247 13.01.2011 27814
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik   21.04.2011 27912
D Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.10.2015 29497
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/1880) 2011/1880 04.07.2011
-Mükerrer
27984
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik   14.12.2011 28142
2 Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ    30.12.2011 28158
2 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği   17.02.2012 28207
D  İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.11.2015 29548
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ   17.03.2012 28236
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.01.2014 28889
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik   05.06.2012 28314
D Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.10.2015 29512
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ   06.09.2012 28403
2 Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik   12.09.2012 28409
2 İnternet Alan Adları Tebliği   21.08.2013 28742
2 İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği   21.08.2013 28742
2 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ   12.07.2014 29058
D Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   25.02.2017 29990
BKK  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (2011/7517) 2015/7517 24.04.2015 29336
2 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik   15.07.2015 29417
2 Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik   13.07.2016 29769
D Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği   28.10.2017 30224
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 2 BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK MEVZUATI  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 2004 19.06.1932 2128
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4578 13.06.2000 24078
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5092 21.02.2004 25380
D İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5358 01.06.2005
-Mükerrer
25832
K 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (MÜLGA: Bkz Kanun No:6362) 2499 30.7.1981 17416
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 3794 13.5.1992 21227
D 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 513 13.9.1993 21697
D Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 558 27.6.1995 22326
D  Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 558 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/45 1995/58 24.11.1995 22473
D Sermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4487 18.12.1999 23910
K 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 26.06.2001 24454
2 97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2003/4 28.08..2003 25213
K 5035 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ( 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlunda bazı vergi istisnaları getirilmiştir.) 5035 25.12.2003 25334
K 5073 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARINDA ARTIŞ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Madde 10: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş, bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.) 5073 22.01.2004 25360
K 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU 5300 17.02.2005 25730
2 Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği   12.11.2011 28110
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2013 28532
D Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.04.2015 29316
2  Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği   12.04.2013 28616
K 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU 5411 01.11.2005
-Mükerrer
25983
D  Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5472 14.03.2006 26108
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 105.Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar (E.No:2006/20) 2006/25 10.01.2007 26399
2  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik   01.11.2007 26687
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar 2005/139 15.12.2007 26731
2  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   24.10.2007 26680
D  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.03.2008 26803
2 Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)   06.02.2008 26779
AYM  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar (E.No:2008/66)   13.11.2008 27053
K 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 6098 04.02.2011 27836
K 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 04.02.2011 27836
D Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6644 11.04.2015 29323
2 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği   03.04.2012 28253
K 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 14.2.2011 27846
K 6103 SAYILI TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUN 6103 14.2.2011 27846
2 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması kapsamında, Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan karşılanması hakkında - bilişim şirketlerine yönelik de destekler) 2012/4 25.06.2012 28334
K 6335 SAYILI TÜRK TICARET KANUNU İLE TÜRK TICARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6335 30.06.2012 28339
2 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik   28.8.2012 28395
2 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ   29.8.2012 28396
D Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   29.6.2013 28692
D Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   28.2.2015 29281
2 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ   29.8.2012 28396
D Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   28.2.2015 29281
K 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 6112 03.03.2011 27863
K 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU 6362 30.12.2012 28513
2 Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61)   30.5.2009 27243
D Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   17.12.2010 27788
D Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   1.4.2011 27892
K 4822 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4822 06.03.2003 25048
K 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 28.11.2013 28835
2  Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   13.06.2003 25137
D Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   9.10.2007 26668
K 5147 SAYILI ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 5147 30.04.2004 25448
2 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   30.12.2004 25686
D  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2015 29240
D  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.11.2015 29545
2 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (MÜLGA)   06.03.2011 27866
2  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği   27.11.2014 29188
2  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği   31.01.2015 29253
K 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 7201 19.02.1959 10139
D 11/2/1959 Tarihli ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 3220 15.06.1985 18785
D Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4829 27.03.2003 25061
D  Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6099 19.01.2011 27820
2 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   25.01.2012 28184
2  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   30.03.2015 29311
2 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanmasi Hakkinda Tebliğ   06.12.2016 29910
BKK 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  2017/10821 19.10.2017 30215
2 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)  2017/3 27.12.2017 30283
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 3 BİLİŞİM ALANINA İLİŞKİN KAMU HUKUKU MEVZUATI  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 213 12.01.1961 10705
K 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 492 17.07.1964 11756
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340) 30.09.2004 25599
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) 03.03.2005 25744
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair 340 ve 346 Sıra No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) Sıra No: 357 02.03.2006 26096
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361) 11.07.2006 26225
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367) 01.02.2007 26421
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373) 28.06.2007 26566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 376) 18.10.2007 26674
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) (Elektronik Fatura) 05.03.2010 27512
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)   28.06.2012 28337
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) 19.01.2011 27820
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)   27.07.2016 29783
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) 27.05.2011 27946
2 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) 13.12.2011 28141
D  Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2)   24.12.2013 28861
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) 20.1.2012 28179
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444)   17.01.2015 29239
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) 18.02.2012 28208
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415) 26.06.2012 28335
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)   04.04.2015 29316
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420) 07.12.2012 28490
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) (Elektronik Fatura) 14.12.2012 28497
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)   04.04.2015 29316
MB Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 58 (Elektronik Fatura) 58 08.02.2013 (MEB)
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (Elektronik Fatura) 21.02.2013 28566
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) 15.06.2013 28678
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)   07.08.2014 29081
D Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)   03.06.2015 29375
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)   05.08.2016 29792
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) (Elektronik Fatura) 30.12.2013 28867 Mükerrer
2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (Elektronik Defter, Elektronik Fatura) 20.06.2015 29392
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)   25.12.2015 29573
D  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)   15.12.2016 29919
2 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.2010 27579
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği 21.11.2003 25296
2 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.09.2010 27695
K 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU 488 11.07.1964 11751
2  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:60)   29.09.2016 29842
K 4962 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.) 4962 30.07.2003 25192
K 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4982 24.10.2003 25269
D Bilgi Edinme Hakki Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun 5432 22.11.2005 26001
BG "Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/12 24.01.2004 25356
2 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2004/7189 27.04.2004 25445
D  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2005/9585 10.11.2005 25989
BG "Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor" konulu Başbakanlık Genelgesi 2005/3 15.02.2005 25728
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA) 01.04.2006 26126
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği   18.02.2014 28917
2  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 07.06.2006 26191
2 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ 17.10.2008 27027
K 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 24.12.2003 25326
D Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5436 24.12.2005 26033
D Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5628 04.05.2007 26512
D  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6761 24.11.2016 29898
2 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 18.06.2011 27968
D Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar   19.02.2016 29629
K 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 6493 27.06.2013 28690
2 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27.06.2014 29043
D Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.04.2015 29314
D Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.12.2015 29574
K 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 5237 12.10.2004 25611
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5377 08.07.2005 25869
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5759 08.05.2008 26870
D  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5918 09.07.2009 27283
D Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6086 19.12.2010 27790
D  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6545 28.06.2014 29044
K 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 17.12.2004 25673
D  Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5353 01.06.2005 25832
D Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6763 02.12.2016 29906
2 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 10.11.2005 25989
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.2006 26090
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.07.2007 26572
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.2009 27312
D  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.2011 28049
2 Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 14.02.2007 26434
2  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 20.09.2011 28060
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge 124/1 10.11.2011  (AB)
AB Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Hakkında Genelge 150 14.12.2011  (AB)
AB UYAP Uygulamaları Hakkında Genelge  124 09.02.2006  (AB)
K 4826 SAYILI NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Madde 3: 1587 sayılı Nüfus Kanununun 43. maddesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtları “Nüfus kütükleri, nüfus aile kütükleri, özel kütükler” tanımları içerisine sokan; nüfus müdürlüklerindeki kayıtları kapsayacak bir veri tabanı oluşturulmasına imkan tanıyan değişiklikler yapılmıştır. Madde 8: Elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin İçişleri Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır.) 4826 15.03.2003 25054
K 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 5490 29.04.2006 26153
K 7039 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7039 03.11.2017 30229
2 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 31.07.2006 26245
BG "Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/26 06.09.2006 26281
BG "5490 Sayılı Kanunun Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/33 21.10.2006 26326
2 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 2006/11081 23.11.2006 26355
D  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2008/13801 10.07.2008 26932
D  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2017/9895 24.02.2017 29989
2 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 2006/11320 15.12.2006 26377
D  Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2011/2504 30.12.2011 28158
BG "Vatandaşlık Kartı Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/16 04.07.2007 26572
BG "Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/8 21.05.2008 26882
2 Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 07.11.2009 27399
K 5647 SAYILI WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 5647 08.05.2007 26516
K 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDILMESI HAKKINDA KANUN 5651 23.05.2007 26530
2 İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ 30.04.2004 25448
D İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   20.05.2005 25820
D  İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   19.10.2006 26324
D İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2013 28555
2  İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ 23.10.2004 25662
D  Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon Gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   10.02.2011 27842
2  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346) (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerini İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin)  03.03.2005 25744
2  Carî Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Soyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluğu Hakkında Tebliğ 22.07.2005 25883
2  Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgesinin İnternet Ortamında Verilmesi (e-Borcu Yoktur) Uygulaması Hakkında Tebliğ 04.05.2006 26158
MEB Bilişim Teknoloji Sınıflarının Halka Açılması (MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Bakanlığın 7/12/2011 tarih ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2007/4 08.01.2007 (MEB)
BG "Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/4 27.01.2007 26416
 2 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 04.05.2007 26512
2 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24.10.2007 26680
2 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.11.2007 26716
2 Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği  14.10.2008 27054
2 Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği  14.10.2008 27054
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik 14.10.2008 27054
TBMM  Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar 1009 28.02.2012 28218
2  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 31.05.2013 28663
D  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.09.2013 28772
D  Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.2015 29281
2  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği 14.12.2013 28851
2 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11.04.2017 30035
D  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.08.2009 27310
K 5793 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Madde 23: Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimleri) 5793 06.08.2008 26959
K 5101 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (Fikri hakların korunması konusunda mevzuatta yer alan eksiklikler giderilmiş, yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir.) 5101 03.03.2004 25400
K 5194 SAYILI BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (fikri haklar konusunda yargının işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler) 5194 22.06.2004 25504
K 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 5846 13.12.1951 7981
D Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 2936 3.11.1983 18210
D 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4110 12.06.1995 22311
D  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 4630 03.03.2001
-Mükerrer
24335
D Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5571 13.01.2007 26402
2 Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği 06.01.2010 27751
K 5917 SAYILI BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN  5917 10.07.2009 27284
K 6279 SAYILI ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU 6279 29.02.2012 28219
2 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği 18.08.2012 28388
K 6533 SAYILI SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
6533 02.05.2014 28988
K 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 22.01.2002 24648
2 Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ 17.12.2010 27788
D Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ   07.06.2014 29023
2 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 25.02.2011 27857
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.2011 27880
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.2012 28467
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.06.2014 29023
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.06.2015 29384
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.2016
-Mükerrer
29724
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.2016 29903
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.2017 29959
D  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.2017 29997
2 Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 29946
2 Türkiye Noterler Birliği Satınalma ve İhale Yönetmeliği Madde 14: Elektronik Ortamda İhale 09.08.2017 30149
BG Bağımlılıkla Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi ( (Teknoloji Bağımlılığı: Paragraf-3))  2017/23 09.12.2017 30265
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 4 E-DEVLET İLE İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği   18.01.1981 17224
K 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU  2464 29.05.1981 17354
K 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN  3152 23.02.1985 18675
KHK İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.02.1989 20094
K 3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN  3572 17.06.1989 20198
2 Karayolları Trafik Yönetmeliği   18.07.1997 23053
D Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    01.05.2010 27568
D Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    01.09.2010 27689
BG "Kamu-Net Üst Kurulu" konulu Başbakanlık Genelgesi 1998/13 19.03.1998 (BG)
2 Hasta Hakları Yönetmeliği    01.08.1998 23420
MA Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar   01.08.1998 23420
BG "Kamu-Net Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 1999/34 20.05.1999 (BG)
BG "e-Türkiye" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/20 19.06.2002 (BG)
BG "MERNİS Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/22 20.06.2002 24791
BG "Acil Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2002/55 20.06.2002 (BG)
BG "Bilgi Sistem ve Ağları çin Güvenlik Kültürü" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/5345 20.03.2003 25054
BG "E-Dönüşüm Türkiye Projesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/12 27.03.2003  (BG)
KİK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi 2003/48 19.12.2003 25321
BG "e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004" konulu Başbakanlık Genelgesi 2003/48 03.12.2003 25306
BG "2004 Türkiye Bilişim Şurası" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/1 06.01.2004   (BG)
MA 'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2004/6939 12.03.2004 25400
K 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile ODALAR ve BORSALAR KANUNU 5174 18.05.2004 25479
K 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 5216 23.07.2004 25531
K 5390 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NA DAİR KANUN 5390 02.07.2005 25874
2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   02.12.2004 25658
BKK Kamu Hizmetlerinin Ortak Platformda, Tek Kapıdan (portal) Sunumu ve Vatandaşın Devlet Hizmetlerine Elektronik Ortamdan Güvenli ve Hızlı Bir Şekilde Erişimini Sağlamak Amacıyla e-Devlet Kapısı Teknik Altyapısının Kurulmasına İlişkin Karar 2005/8409 29.01.2005 25711
2  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.)   02.02.2015 29255
BG "KOBİ Bilgi Sitesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2005/2 03.02.2005  (BG)
K 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 5302 04.03.2005 25745
K 5391 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5391 13.07.2005 25874
K 5594 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   10.03.2007 26458
K 5675 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5675 07.06.2007 26545
AYM 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin İPTALİNE Dair Karar (E.No:2005/32) 2007/3 29.12.2007 26741
YPK  e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planına İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı. No: 2005/5 2005/5 01.04.2005 25773
K 5228 SAYILI BAZI KANUNLARDA ve 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (vergi beyannamelerinin ve tahakkuk fişinin elektronik ortamda gönderilmesi) 5228 16.07.2004 25539
K 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 5362 07.06.2005 25852
2  Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği   16.09.2005 25938
2   Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ   09.12.2013 28846
K 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 5393 13.07.2005 25874
BG "Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi" konulu Başbakanlık Genelgesi [2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu genelge eki yürürlükten kalkmıştır] 2005/20 05.08.2005 25897
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 2005/9207 10.08.2005 25902
2 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği    09.12.2005 26018
2 MilliEğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği    14.12.2005 26023
K 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI KANUNU 5464 01.03.2006  26095
BKK   e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar 2006/10316 20.04.2006 26145
BKK  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2006/10423 26.05.2006 26179
K 5488 SAYILI TARIM KANUNU 5488 25.04.2006 26149
2 Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   20.06.2006 26204
D  Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.10.2010 27742
BG "  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/22 10.08.2006 26255
2 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2006/9972 18.02.2006 26084
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliği    21.09.2006 26296
2 Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik   20.10.2006 26325
BG "Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/3 20.11.2006 26055
2 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri no:1)   07.12.2006 26369
2 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği     08.12.2006 26370
K 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 31.05.2006 26200
2 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik (UAVT) - 31.07.2006 26245
MA Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2007/11685 11.03.2007 26459
BG "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2007/7 03.04.2007 26482
2  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ   14.04.2012 28264
K 5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERI KANUNU 5624 02.05.2007 26510
SB Sağlık-NET Hakkında 2008/18 sayılı Genelge  2008/18 11.03.2008  (SB)
BG "Elektronik Belge Standartları" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/16 16.07.2008 26938
BG "Lisanslı Yazılım Kullanılması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2008/17 16.07.2008 26938
2 Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik    15.08.2008 26968
2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    22.01.2009 27118
BG "Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları" konulu Başbakanlık Genelgesi 2009/4 28.02.2009 27155
K 5911 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN 5911 07.07.2009 27281
MA Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2009/15425 19.07-9.2009 27354
2 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 2009/15169 31.07.2009 27305
2 Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1)   04.11.2011 28105
2 Gümrük Yönetmeliği   07.10.2009
-1Mükerrer
27369
SB Merkezi Hastane Randevu Sistemi Entegrasyonu Hakkında 2009/65 sayılı Genelge    19.10.2009  (SB)
 K 5941 SAYILI ÇEK KANUNU 5941 14.12.2009 27438
K 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6273 03.02.2012 -Mükerrer 28193
2 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1)   16.04.2010 27554
2 Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği   21.05.2010 27587
SB Sağlık Bilgi Sistemleri Hakkında 2010/61 Sayılı Genelge   19.08.2010  (SB)
K 6009 SAYILI GELIR VERGISI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN 6009 01.08.2010 27659
BG "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2010/25 08.12.2010 27779
K 6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 6083 10.12.2010 27781
2 Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik   12.01.2011 27813
BG "Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2011/1 10.02.2011 27842
KHK Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  641 09.06.2011
-Mükerrer
27958
SGK İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Hakkında 2011/53 sayılı Genelge   21.06.2011  (SGK)
SB Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında 2011/45 sayılı Genelge   22.06.2011  (SB)
KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  644 04.07.2011
-Mükerrer
27984
SB Ölüm Bildirim Sistemi Hakkında 2012/05 sayılı Genelge  2012/05 04.07.2011
-Mükerrer
 (SB)
KHK Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 652 14.09.2011 28054
K 6352 SAYILI YARGI HIZMETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLIŞKIN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESI HAKKINDA KANUN 6352 05.07.2012 28344
2 Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik    11.07.2012 28350
2 Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği    12.09.2012 28409
K 6356 SAYILI SENDIKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNU 6356 07.11.2012 28460
2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    04.01.2013 28518
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” Hakkında 2013/102 sayılı Kararı  102 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” Hakkında 2013/103 sayılı Kararı  103 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması ” Hakkında 2013/104 sayılı Kararı  104 13.01.2013  (BTYK)
BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” Hakkında 2013/105 sayılı Kararı  105 13.01.2013  (BTYK)
2 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği    25.01.2013 28539
2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 2012/4093 27.01.2013 28541
2 Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik    16.04.2013 28620
2 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği    29.05.2013 28661
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar    06.06.2013  (SGK)
2 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği    07.09.2013 28758
BG "F Klavye" konulu Başbakanlık Genelgesi   10.12.2013 28847
2 Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)    27.12.2013 28864
2 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği   18.04.2014 28976
SGK MOSİP e-İmza Kullanımı 2014/13 29.04.2014  (SGK)
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ   16.05.2014 29002
2 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği   27.05.2014 29012
2 Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik   30.05.2014 29015
2 Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik    14.08.2014 29088
K 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 6563 05.11.2014 29166
2 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği   27.11.2014 29188
K 6572 SAYILI HAKIMLER VE SAVCILAR KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN 6572 12.12.2014
-Mükerrer
29203
K 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 6585 29.01.2015 29251
2 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik - 20.03.2015 29301
2 Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik - 11.07.2015 29413
2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik   26.08.2015 29457
2 Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik - 13.7.2016 29769
2 E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   03.09.2016 29820
BG "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dahil Edilmesi" konulu Başbakanlık Genelgesi  2016/28 03.12.2016 29907
KB Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları - 19.12.2016 (KB)
BG "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi 2017/7 16.5.2017 30068
2 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ   06.06.2017 30088
MA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 2017/10316 07.06.2017 -Mükerrer 30089
2 KamuNET Ağına Bağlanma ve KamuNET Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
- 21.06.2017 -Mükerrer 30103
2 Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
- 21.07.2017 30130
2 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği - 05.08.2017 30145
2 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ - 11.08.2017 30151
D Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik Başvuru)   11.08.2017 30151
 • Bu bölümün kodifikasyon bağlantı güncellemeleri devam etmektedir. Lütfen en sağ kolondaki RESMİ GAZETE bağlantılarını kullanınız

BÖLÜM 4.1 ELEKTRONİK İMZA  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU 5070 15.01.2004 25355
2 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   06.01.2005 25692
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.02.2006 26070
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.2006 26322
 D Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.03.2007 26478
2 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ   06.01.2005 25692
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   18.06.2005 25849
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   21.01.2006 26056
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   20.06.2006 26204
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   26.06.2008 26918
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.12.2009 27448
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   18.12.2010 27789
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   22.12.2011 28150
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   30.01.2013 28544
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   19.09.2013 28770
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   03.10.2014 29138
 D Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   13.07.2017 30123
2 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği   26.08.2004 25565
BG "Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması" konulu Başbakanlık Genelgesi 2004/21 06.09.2004 25575
2 Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları   27.01.2005 25709
2 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı   27.01.2005 25709
BTK Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar - Kurul Kararı 2006/DK-77/353 01.06.2006  (BTK)
BG "Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/13 19.04.2006 26144
BG "Kamu Sertifikasyon Merkezi" konulu Başbakanlık Genelgesi 2006/20 25.07.2006 26239
BTK Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı 2006/DK-77/760 20.12.2006  (BTK)
BTK Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi'ne İlişkin Kurul Kararı         Ek: Rehber 2007/DK-77/207 18.04.2007  (BTK)
KHK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 655 01.11.2011
-Mükerrer
28102
BTK Güvenli  Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli  Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik  2012/DK-15/299 02.07.2012  (BTK)
BTK İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar  2012/DK-15/249 06.06.2012  (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.2 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’nun: kayıtlı elektronik postaya ilişkin hükümleri: 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
 6102 14.02.2011 27846
2 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   25.08.2011 28036
2 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ   25.08.2011 28036
2 Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ   16.05.2012 28294
 D Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ   06.03.2013 28579
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar 2012DK-15259 06.06.2012  (BTK)
2 Elektronik Tebligat Yönetmeliği   19.01.2013 28533
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı 2014/DK-BTD/447 09.09.2014  (BTK)
BTK Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar 2014/DK-BTD/447 09.09.2014  (BTK)
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

BÖLÜM 4.3 ULUSAL YARGI AĞI SİSTEMİ ve SEGBİS'E İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Madde 38/A, 180, 196 5271 17.12.2004 25673
K 5941 SAYILI ÇEK KANUNU Madde 5 5941 20.12.2009 27438
K 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Madde 445 6100 04.02.2011 27836
K 6352 SAYILI YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN Madde 95  6352 05.07.2012 28344
2 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 48    10.07.2003  25164
2  Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik  Madde 5,6    01.06.2004  25479
2  Suç Eşyası Yönetmeliği Madde 18    23.03.2016  29662
2  Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 12      (Huk.Reh)
2  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği Madde 14    13.07.2010  27640
K 6087 SAYILI HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU Madde 10 6087 18.12.2010 27789
2  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği Madde 15    09.04.2011  27900
2  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği    03.04.2012  28253
2  Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik    08.04.2012  28258
2  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 12,13,14    04.07.2012  28343
HSK  Genel Sekreterlik Ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14,15,16,18,20, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 49    04.07.2012  (HSK)
2  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik    20.09.2011  28060
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 5 SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
BKK Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar 2012/3842 20.10.2012 28447
BKK Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar 2013/4890 20.06.2013 28683
2  Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 11.11.2013 28818
2  Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği 13.07.2017 30123
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 6 İLGİLİ ULUSAL STRATEJİLERE İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
YPK  Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı (No:2006/38)   28.07.2006 26242
YPK Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   19.12.2012 28502
YPK Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı   25.10.2014 29156
YPK 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24/2/2015 Tarihli ve 2015/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   16.03.2015
-Mükerer
29287
YPK  Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   27.06.2015 29399
YPK Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   01.07.2015 29403
YPK Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı , 04.07.2015 29406
YPK  Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   04.07.2015 29406
YPK  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı   05.09.2015 29466
YPK  2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   19.07.2016
-Mükerrer
29775
YPK Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)   21.12.2017 30277

BÖLÜM 6 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
K 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumun Kuruluşuna İlişkin Kanun  2813 07.04.1983

18011

KHK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Kurulmasına İlişkin KHK  77 04.10.1983

18181

K 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  3056 18.10.1984

18550

K 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  3056 18.10.1984

18550

 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 7 KAMU KURUMLARI İNSAN KAYNAĞI KAPASİTE GELİŞTİRME  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31.12.2008 27097
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.05.2012 28243
 D  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.11.2015 29538
BKK Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.07.2013 28717
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLER  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
A  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 2709 09.11.1982 17863
K Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (20. Madde'ye ilişkin Madde-2 ) 5982 13.05.2010 27580
2  Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik   06.02.2004 25365
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik   24.07.2012 28363
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.02.2013 28560
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.07.2013 28704
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği   13.07.2014 29059
K 6669 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 6669 18.02.2016 29628
MS Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması (ETS-108) Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 2016/8576 17.03.2016 29656
K 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
(English Version: Law on the Protection of Personal Data)
6698 07.04.2016 29677
K  6705 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 6705 05.05.2016 29703
MA Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün (ETS-181) Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar 2016/8840 24.05.2016 29721
2  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik   20.10.2016 29863
D Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.11.2017 30250
2 Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı   15.05.2017 TASLAK
2 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.10.2017 30224
2 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   16.11.2017 30242
2 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde No:39, 119 ve 120)  7061 05.12.2017 30261
BÖLÜM 8.1 Kişisel Verilerle İlgili Diğer Düzenlemeler   Kanun/Karar No  Tarih   Resmi Gazete No
K 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 2559 14.07.1934 2751
K 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 4721 08.12.2001 24607
K 4857 Sayılı İş Kanunu 4857 10.06.2003 25134
K 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 24.10.2003 25269
K 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 5070 15.1.2004 25355
K 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  (Madde 135, 136, 138 ve 140) 5237 12.10.2004 25611
K 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 5271 17.12.2004 25673
K 5429 Türkiye İstatistik Kanunu 5429 18.11.2005 25997
K 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502 20.05.2006 26173
K 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 5549 18.10.2006 26323
K 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 5651 23.5.2007 26530
K 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 10.11.2008
-Mükerrer
27050
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği    28.07.2010 27655
K 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6098 04.02.2011 27836
K 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6563 05.11.2014 29166
2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik   26.08.2015 29457
2 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği   11.10.2016 29854
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

EK-1 DİĞER KURUL KARARLARI ve İLGİLİ MEVZUAT  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği 16.09.2005 25938
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı  Karar No:1 13.06.2007 26551
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı  Karar No:2 21.05.2016 29718
 • Mevzuatın son haline erişmek için mevzuatın ismine tıklayın. Resmi Gazete'de yayınlanan şekline erişmek için son sütuna (Resmi Gazete No) tıklayın

Sayfa Başna Git

DİĞER KAYNAKLAR

2010 Haziran, Türkiye Bankalar Birliği, "Bilişim Hukuku", Prof. Dr. B. Zakir AVŞAR, Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

KISALTMALAR
K: Kanun
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı
AYM: Anayasa Mahkemesi Kararı
BKK: Bakanlar Kurulu Kararı
YPK: Yüksek Planlama Kurulu Kararı
BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı
HSK: Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
2: İkincil Düzenleme (Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ v.d.)
D: Değişiklik Düzenlemesi
BG: Başbakanlık Genelgesi
AB: Adalet Bakanlığı Genelgesi
SB: Sağlık Bakanlığı Genelgesi
KB: Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu  Genelgesi
MS: Milletlerarası Sözleşme
MA: Milletlerarası Andlaşma

Bölüm 4.3, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "UYAP ve SEGBİS'e İLİŞKİN MEVZUAT" dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma Resmi Gazete taraması yapılarak oluşturulmuştur.  Taramadan kaynaklı eksik/hatalı içerikten site sahibi sorumlu değildir. Verilen bilgilerin doğruluğu Resmi Gazete bağlantılarından kontrol edilmelidir. Bu kütüphane, yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin herhangi bir çalışmayı kapsamadığından bu kapsamdaki bilgi notlarını içermemektedir.

© 2017 Bu sayfada yayınlanmış olan Mevzuat Listesi'nden kısmen ya da tamamen alıntı yapılması halinde, bu web adresinin referans gösterilmesi gerekir.