Türkiye’deki E-Devlet Hizmetleri

Türkiye'deki Hizmetleri

Toplam Listelenmiş Hizmet Sayısı: 289

E-Devlet Kapısına Yönlendirilen Listelenmiş Hizmet Adedi: 401
(EDYS e-belge doğrulama servisleri hariçtir)

KAYITLI KULLANICI
64.188.668

TOPLAM KURUM
1.020

MOBİL HİZMET
4.442

TOPLAM HİZMET
7.633

20231215-eDevlet-stat

BAŞBAKANLIK

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BAŞBAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 11.50

E2.1.2-Elektronik Veri ve Belge Paylaşım Altyapılarının Oluşturulması

E2.3.1-Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E4.1.3-Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kullanıcıların Katılımın Artırılması

E4.2.1-Açık Veri Paylaşım Portalinin Oluşturulması

E4.2.2-Kamu Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve Paylaşılması

E4.3.1-Mevzuat Katılımcılık Portalinin Oluşturulması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BAŞBAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 67. Kamu Verisinin Paylaşılması

Eylem 68. Kamu Politikalarının Oluşturulmasında BİT Destekli Katılımcılık Programı Geliştirilmesi

Eylem 69. e-Devlet Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

logo_Adalet

ADALET BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres :  Vekaletler Cad. 06659 Kızılay /ANKARA
Telefon: +90 (312) 417 77 70
Web Sayfası: http://www.adalet.gov.tr
Bakan: Yılmaz TUNÇ     TCCB
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü: Oğuz AKALIN
Strateji: Adalet Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @adalet_bakanlik 
Facebook: @adaletbakanlik
Kuruluş Mevzuatı: 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Adalet Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 39.50

Eylem E.3.3.4: Veraset İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

Eylem e.3.3.6: Düşük Miktarlı Alacak Dava İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 37: Siber Güvenlik Kanunu'nun Çıkarılması

Eylem 38: Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Çıkarılması (Tamamlandı, Kanun No: 6698)

Eylem 41: Bilişim Suçları İhtisas Mahkemelerinin Kurulması

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

SAYILARLA UYAP

İstatistikler - Kaynak: 15.07.2017

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (9)

 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmetleri

  • Adli Sicil Kaydı Sorgulama: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki adli sicil ve arşiv kayıtlarınızı sorgulayabilirsiniz.
  • Adli Sicil Kaydı Doğrulama: e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan tüm barkodlu belgeleri burada doğrulayabilirsiniz.
 • Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları

  • Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu: Bu sayfada, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatı için yaptığınız başvurular görüntülenir. Son başvuru tarihine kadar; yarım kalan başvurularınızı tamamlayabilir, tamamlanmış başvurularınızı da güncelleyebilir ve iptal edebilirsiniz.
 • Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E1.1.5-2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E3.3.2-İşletmelerin Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 37. Siber Güvenlik Kanununun Çıkarılması

Eylem 38. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Çıkarılması

Eylem 51. e- Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

BAKANLIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

logo-aile

AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 (312) 705 40 00
Web Sayfası:http://www.aile.gov.tr/
Bakan: Mahinur GÖKTAŞ    TCCB
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü: Mustafa ÖZAŞIK (Yardım Masası: +90 312 705 53 53)
Strateji: 2018-2022 Stratejik Planı
Twitter: @ailevecalisma
Facebook: @ailevecalisma
Kuruluş Mevzuatı: 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik Yapılmasına dair kanun
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 6.25

Eylem E.3.2.5: Sosyal Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

Eylem e.3.4.2: e-Devlet Hizmetlerinin Tüm Dezavantajlı Grupları Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 31: Engellilere Özel BİT Yazılım ve Donanımlarının Yaygınlaştırılması

Eylem 33: İnternet Erişiminin Yaygınlaştırılması

Eylem 36: İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (23)

logo_ÇSGB

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 296 60 00
Web Sayfası:https://www.csgb.gov.tr/
Bakan: Vedat IŞIKHAN    TCCB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı: Nejat FIRAT
(Yardım Masası: +90 312 297 79 00)
Strateji: 2017-2021 Stratejik Planı
Twitter: @csgbakanligi
Facebook: @CSGBakanlik
Kuruluş Mevzuatı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 3.30

E1.2.1-e-Devlet Çalışmalarında Görev Alan İnsan Kaynağı İçin Politikaların Oluşturulması

E3.2.1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E3.3.3-Çalışma Hayatı Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 24. Meslek İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Eylem 28. BİT Destekli Uzaktan Çalışma Koşullarının Oluşturulması

Eylem 29. Yurtdışından Nitelikli İşgücü Çekme Programı Geliştirilmesi

logo-cevre

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 410 10 00
KEP Adresi: cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr
Web Sayfası:https://www.csb.gov.tr
Bakan: Mehmet ÖZHASEKİ   TCCB
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü: İsmail TÜZGEN
Strateji: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @csbgovtr
Facebook: @CevreveSehircilikBakanligi
Kuruluş Mevzuatı: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E1.3.12-Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

E2.1.2-Elektronik Veri ve Belge Paylaşım Altyapılarının Oluşturulması

E2.3.2-Yerel Yönetimlerin Sundukları Benzer Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi

E3.2.7-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 19. Bina İçi İnternet Altyapısı Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi

Eylem 42. Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi

Eylem 65. Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (17)

logo-dışişleri

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 06100 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 (312) 292 10 00
Web Sayfası:http://www.mfa.gov.tr
Bakan: Hakan FİDAN   TCCB
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @TC_Disisleri
Facebook: @Disisleri
Kuruluş Mevzuatı: 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E2.1.2-Elektronik Veri ve Belge Paylaşım Altyapılarının Oluşturulması

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E3.2.3-Eğitim Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E3.3.1-Vatandaşın Statüsünün Değişimine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 6. BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması

Eylem 29. Yurtdışından Nitelikli İşgücü Çekme Programı Geliştirilmesi

Eylem 39. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının Oluşturulması

Eylem 53. e-İhracat Stratejisi Oluşturulması

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (0)

EKONOMİ BAKANLIĞI

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E3.2.1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E3.2.4-Kamu Mali Yönetimine Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E4.2.3-Kamu Yatırımları ve Gerçekleşmeleri İzleme Portalinin Oluşturulması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 6. BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması

Eylem 53. e-İhracat Stratejisi Oluşturulması

logo-enerji

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres :  Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 212 64 20
Web Sayfası:http://www.enerji.gov.tr/
Bakan: Alparslan BAYRAKTAR   TCCB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı: Hakkı TOK
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @TCEnerji
Facebook: @TCEnerji
Kuruluş Mevzuatı: 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
İlgili Mevzuat: Buraya Tıklayınız

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E1.3.2-Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 48: Yeşil Bilişim Programı Geliştirilmesi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (9)

logo-gençlik

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ ANKARA
Telefon: +90 (312) 596 60 00
Web Sayfası:http://www.gsb.gov.tr/
Bakan: Osman Aşkın BAK    TCCB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı:İbrahim SEMİZOĞLU
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @gencliksporbak
Facebook: @gencliksporbak
Kuruluş Mevzuatı: 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E3.2.3-Eğitim Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E3.2.5-Sosyal Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E4.1.1-e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları Güçlendirilerek Farkındalığın Artırılması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 7: Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması  (Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu)

Eylem 40. Güvenli İnternet Kullanımında Farkındalığın Artırılması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (18)

logo-hazine

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres :Devlet Mahallesi, Dikmen Caddesi, No: 12  06420 Yenişehir - Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 415 29 00
Web Sayfası:https://www.hmb.gov.tr/
Bakan: Mehmet ŞİMŞEK    TCCB
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü: Cebrail TAŞKIN
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @MaliyeBakanligi
Facebook: @maliyegovtr
Kuruluş Mevzuatı178 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Maliye Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 21.86

E3.2.4-Kamu Mali Yönetimine Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E4.2.4-Kamu Harcamaları İzleme Portalinin Oluşturulması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 4. Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması

Eylem 8. azılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması

Eylem 9. Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması

Eylem 11. Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması

Eylem 26. Yükseköğretimde BİT Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Eylem 31. Engellilere Özel BİT Yazılım ve Donanımlarının Yaygınlaştırılması

Eylem 33. İnternet Erişiminin Yaygınlaştırılması

Eylem 42. Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi

Eylem 51. e- Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

Eylem 55. e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulması

Eylem 60. Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması

Eylem 61. Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi

Eylem 65. Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması

Eylem 66. Kamu Bilişim Tedarikinin Etkinleştirilmesi

Eylem 67.  Kamu Verisinin Paylaşılması

Eylem 69. e-Devlet Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (9)

logo-içişleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : İnönü Bulvarı Bakanlıklar/ ANKARA
Telefon: +90 (312) 422 40 00
Web Sayfası:https://www.icisleri.gov.tr/
Bakan: Ali YERLİKAYA    TCCB
Bilgi Tekn. Genel MüdürlüğüVolkan Barış GÖÇMEZ (Gn.Md.V.)
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @TC_icisleri
Facebook: @TC.icisleri
Kuruluş Mevzuatı: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 12.71

E2.3.2-Yerel Yönetimlerin Sundukları Benzer Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi

E3.3.1-Vatandaşın Statüsünün Değişimine İlişkin Hizmetlerin Kullan Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 59. Kent Yönetimi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 59. Kent Yönetimi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (19)

KALKINMA BAKANLIĞI

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 17.00

E4.2.3-Kamu Yatırımları ve Gerçekleşmeleri İzleme Portalinin Oluşturulması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 43. Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi

Eylem 71. Bilgi Toplumu Araştırmaları Programı Geliştirilmesi

Eylem 72. Bilgi Toplumu İzleme Sistemi Geliştirilmesi

logo-kültür

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek / ANKARA
Telefon: +90 (312) 212 83 00
Web Sayfası:http://www.kultur.gov.tr/
Bakan: Mehmet Nuri ERSOY    TCCB
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü: Türkay DALAN (Gn. Md. V.) 
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @TCKulturTurizm
Facebook: @TCKulturTurizm
Kuruluş Mevzuatı:4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar Yapılandırılması

E3.3.4-Veraset İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 50. Kültürel ve Bilimsel Nitelikte Sayısal Bilgiye Açık Erişimin Sağlanması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (22)

logo-MEB

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar / ANKARA
Telefon: +90 (312) 413 26 81
Web Sayfası:http://www.meb.gov.tr/
Bakan: Yusuf TEKİN    TCCB
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü: Özgür TÜRK
Strateji: 2015-2019 Stratejik Planı
Twitter: @tcmeb
Facebook: @tcmeb
Kuruluş Mevzuatı6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 70.00

E3.2.3-Eğitim Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 5. FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi

Eylem 22. Meslek Liselerindeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi

Eylem 32. BİT Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın Güncellenmesi

Eylem 34. Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (32)

logo-MSB

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi, Bakanlıklar / ANKARA
Telefon: +90 (312) 402 61 00
Web Sayfası:http://www.msb.gov.tr/
Bakan: Yaşar GÜLER    TCCB
Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanı: Tucay ALTUĞ
Strateji: 2017-2021 Stratejik Planı
Twitter: @tcsavunma
Facebook: @tcsavunma
Kuruluş Mevzuatı1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E3.2.5-Sosyal Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 62. Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

"E-Devlet Kapısı Üzerinden Verdiği Hizmetler" Bölümüne bakınız

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (27)

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İlgili Kurum" olarak tanımlanmıştır:

E1.3.2-SKamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 34. Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi

Eylem 42. Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi

Eylem 43. Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi

Eylem 65. Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması

logo-sağlık

SAĞLIK BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 (312) 585 10 00
Web Sayfası:https://www.saglik.gov.tr/
Bakan: Fahrettin KOCA    TCCB
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü: Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @saglikbakanligi
Facebook: @saglikbakanligi
Kuruluş Mevzuatı663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 89.25

E3.2.2-Sağlık Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 45. e-Sağlık Kayıtlarının Entegrasyonunun Sağlanması

Eylem 46. e-Sağlık Standardizasyonu ve Akreditasyonunun Gerçekleştirilmesi

Eylem 47. Entegre Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (23)

logo-sanayi

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 (312) 201 50 00
Web Sayfası:https://www.sanayi.gov.tr/
BakanMehmet Fatih KACIR    TCCB
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanıDeniz Apaydın Erdem
Strateji: 2018-2022 Stratejik Planı
Twitter: @TCSanayi
Facebook@TCsanayi
Kuruluş Mevzuatı: 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 9.50

E1.3.2-Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

E2.2.2-Ulusal e-Devlet Yazılım Geliştirme Kütüphanelerinin ve Platformlarının Oluşturulması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 2. BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması

Eylem 4. Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması

Eylem 8. Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması

Eylem 9. Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması

Eylem 44. Yaşayan Laboratuvarlar Programı Geliştirilmesi

Eylem 54. İnternet Girişimciliği Kültürü Programının Geliştirilmesi

Eylem 56. İnternet Girişimleri için Üniversitelerde Hızlandırıcı Merkezleri Kurulması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (0)

logo-tarım

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 (312)  287 33 60
Web Sayfası:http://www.tarimorman.gov.tr/
Bakan: İbrahim YUMAKLI    TCCB
Bilgi Tekn. Genel Müdürlüğü: Bülent SEZGİN
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @TCTarim
Facebook: @tarimgovtr
Kuruluş Mevzuatı: 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 0.00

E3.2.7-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Bakanlığın doğrudan sorumlu olduğu eylem bulunmamakla birlikte aşağıdaki eylemler için "İşbirliği Yapılacak Kuruluş" olarak tanımlanmıştır:

Eylem 34. Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi

Eylem 65. Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

 • Tarım Bilgi Sistemi
  • Arıcılık Kayıt Sistemi
  • BEGVET Bitki Ekolojik Gereksinimleri
  • Bitki Pasaportu Kayıt ve Takip Sistemi
  • Bitki Koruma Sağlığı Kayıt Takip Sistemi
  • Bitki Karantinası Kayıt Takip Sistemi
  • BKS Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi
  • Büyükbaş Hayvan Kayıt Sistemi
  • Doğal Çiçek Soğanları Kayıt Takip Sistemi
  • GGBS Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi
  • GTS Gübre Takip Sistemi
  • İTU İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi
  • KHKS Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemi
  • KKKS Kooperatif Kredileri Takip Sistemi
  • ORG Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi
  • ÖÜU Özel Ürünler Uygulamaları
  • ÖKS Örtü Altı Kayıt Sistemi
  • PBS Pazarlama Bilgi Sistemi
  • ST Sertifikalı Tohum Kayıt ve Takip Sistemi
  • SU Sulama Tesisleri Bilgi Sistemi
  • Su Ürünleri Kayıt Sistemi
  • TA Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Kayıt Sistemi
  • TÜKAS Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi
  • VET Veteriner Tıbbi Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi
  • Yem Takibi Sistemi
 • TARBİL Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARSEY Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi)
 • HAYBİS Hayvan Bilgi Sistemi
  • Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi
  • İpek Böcekciliği Kayıt Sistemi
  • Et Veritabanı
  • Süt Veritabanı
  • Su Ürünleri Bilgi Sistemi
  • Büyükbaş Hayvan Kayıt Sistemi
  • Koyun Keçi Bilgi Sistemi
 • Veteriner Bilgi Sistemi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (75)

logo-ticaret

TİCARET BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 (312)  449 10 00
Web Sayfası:https://www.ticaret.gov.tr
Bakan: Ömer BOLAT    TCCB
Bilgi Tekn. Genel Müdürlüğü:Atila BERBER
Strateji: 2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @ticaret
Facebook: TC.GumrukveTicaret
Kuruluş Mevzuatı: 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 18.20

E2.2.1-Gerçek ve Tüzel Kişiler için Merkezi Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması

E3.3.2-İşletmelerin Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 51. e- Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

Eylem 55. e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulması

Eylem 57. e-Ticaret Siteleri için Güven Damgası Sisteminin Oluşturulması

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ELEKTRONİK HİZMETLER

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (12)

logo-ulaştırma

ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI

genel-bilgiler

Adres : Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 (312) 203 10 00
Web Sayfası:https://www.uab.gov.tr/
Bakan: Abdulkadir URALOĞLU    TCCB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı: .................
Strateji:2019-2023 Stratejik Planı
Twitter: @UDHB
Facebook: @UDHB
Kuruluş Mevzuatı655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Mevzuat: Buraya tıklayınız

Ulaştırma, D.H. Bakanlığı Teşkilat Şeması

2016-2019 E-DEVLET STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Toplam İlerleme Seviyesi: % 21.32

E1.1.1- e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması

E1.1.2- e-Devlet Projelerinin Planlanması, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi

E1.1.4- e-Devlet Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi

E1.1.5- 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

E1.1.6- Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme Mekanizmasının Oluşturulması

E1.3.1- e-Devlet Araştırmaları Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi

E3.1.1- Kamu İnternet Siteleri ile Sosyal Medya Sayfalarının Tanımlanan Rehberlere Uygun Olarak Güncellenmesi ve Yaygınlaştırılması

E3.2.6- Ulaşım ve İletişim Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre Edilmesi

E3.4.1- Kullanımı Artıracak Yeni Hizmet Sunum Modellerinin Tasarlanması

E4.1.1- e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları Güçlendirilerek Farkındalığın Artırılması

E4.1.2- Öncelikli Olarak e-Devlet Uygulamalarının Tercih Edilmesinin Sağlanması

%

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI'NDA BU BAKANLIĞIN SORUMLU OLDUĞU EYLEMLER

Eylem 11. Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması

Eylem 14. Ulusal Genişbant Stratejisinin Hazırlanması

Eylem 15. Spektrum Kaynaklarının Tahsis Edilmesi

Eylem 16. 4N Mobil Genişbant İnternete Geçilmesi

Eylem 17. Yerli 4N Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi

Eylem 18. 5N Ar-Ge ve Standart Çalışmalarına Başlanması

Eylem 20. İnternet Değişim Noktası Kurulumunun Desteklenmesi

Eylem 35. Yerel Yönetimlerde Kamu Bilişim Merkezlerinin Kurulması

Eylem 58. Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması

Eylem 60. Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması

Eylem 62. Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi

Eylem 63. Kamu Bilişim Yetkinlik Merkezi Kurulması

Eylem 64. Kamu Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması

Eylem 66. Kamu Bilişim Tedarikinin Etkinleştirilmesi

Eylem 70. e-Devlet Hizmetlerinde Mobil Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER (107)

Oluşturma Tarihi: 30.08.2017

Son Güncelleme:

E-Devlet Kapısı İstatistik Güncelleme: 15.12.2023

Sayfada yer alan bilgilerde eksik ya da hata olduğunun bildirilmesi halinde mücbir sebepler dışında 5 (beş) iş günü içerisinde gerekli güncelleme yapılarak bildirim yapana bilgi verilecektir.