E-Devlet – Raporlar, Rehberler ve Standartlar

Raporlar, ve Standartlar

Rehberler: 30

Raporlar: 39

Standartlar: 13

REHBERLER

2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nin “Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” eksenindeki 27 nolu eylemi “Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti” olup bu eylem ile:
- “Kamu kurumları İnternet siteleri için görsel, hizmet kalitesi, içerik, güvenlik, kimlik yönetimi ve kullanılabilirlik standardizasyonu sağlanacaktır.
- Kamu İnternet sitelerinin özürlüler tarafından da kullanılabilmesine yönelik geliştirmeler yapılacaktır.”
denilmekle TÜRKSAT tarafından bu rehber hazırlanmış,  27 Ocak 2007 tarih, 26416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/4 nolu başbakanlık genelgesinde "Kılavuz, gelişen ve değişen koşullara paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurum  ve kuruluşların da katkısı ile güncellenecektir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülecek güncelleme çalışmalarına, bilgi ve desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken destek sağlanacaktır." denilerek bu çerçevede hazırlanan KAMİS Projesi ile rehber TÜBİTAK tarafından güncellenmiştir.

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ REHBERLER

BTK

Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM)

Kaynak: Kamu Sertifikasyon Merkezi - Dokümanlar  (Uyarı: En güncel versiyon için KamuSM sayfası kullanılmalıdır)

RAPORLAR

KALKINMA BAKANLIĞI ÇALIŞMA RAPORLARI

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

STANDARTLAR

Kaynak: TSE Bilişim Standartları (Erişim: 11.07.2017)

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI STANDARTLAR

ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) İşleyişi Hakkındaki Standartlar

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Oluşturulması Hakkında Standartlar

İmza Oluşturma ve Doğrulama Verilerinin Oluşturulması Hakkında Standartlar

Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları Hakkında Standartlar

Kaynak: ODTU Açık Anahtar Altyapısı Araştırma Grubu: E-İmza Standartlar Sayfası