Kritik Altyapılar ve Mevzuat

Kritik Altyapılar ve

Mevzuat

KRİTİK ALTYAPILAR ile ilgili DÜZENLEMELER

Avrupa Birliği

Koord.Kur.

Koord.Kur.

AB Kritik Altyapılar Koruma Direktifi

EU EPCIP

CIP Action Doc Annex-3

*

Ülkeler

Kanada Kritik Altyapı Politika Belgesi

ABD –PD 7

ABD –PPD 8

*

ABD –PPD 21

Koord.Kur.

Koord.Kur.

Avrupa Birliği

Ülkeler

KANADA

ABD