Akademik Tezler

Türkiye ve Dünyada

academic

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6698 sayılı KVKK KVKK Rehberleri Dünyada ve AB’de KVK AB KVK Mevzuatı EDPB ve DPWP Raporları ICO Raporları Uluslararası Raporlar Standartlar Akademik Tezler Mevzuat ve Kurul Kararları Yargıtay Kararları Yayınlanan Diğer Raporlar Videolar Eğitimler Diğer Kaynaklar KVK – Ana Sayfa

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

TÜRKİYE

2019

2018

2017

 • Privacy management in online social networks“, Nadin KÖKCİYAN, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017, Doktora Tezi, (123 s.)
 • Veri bulutlarında mahremiyet korumalı arama ve veri getirme yontemi“, Mohanad DAWOUD, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017, Doktora Tezi, (134 s.)
 • Hiyerarşik Verilerde Mahremiyetin Korunması“, İsmet ÖZALP, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2017 (103 s.)
 • Sosyal medyada mahremiyet algısının çöküşü: Instagram örneği“, Nurten SEPETCİ, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (134 s.)
 • Çevrimiçi sosyal ağlarda gönderi paylaşımına dair mahremiyet ve fayda temelli karar alma“, Tarık Berkant KEPEZ, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (104 s.)
 • Üniversite öğrencisi sosyal medya kullanıcılarının mahremiyet algısı“, İsmail KAPLAN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017 (158 s.)
 • Çevrimiçi sosyal ağlarda mahremiyet korunumu için müzakere yöntemleri“, Dilara KEKÜLLÜOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2017 (79 s.)
 • Pratik kullanıma yönelik mahremiyet korumalı açık anahtar deposu“, Ramin ARMANFAR, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (86 s.)
 • Bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve biyometrik verilerin işlenmesine ilişkin öneriler“, Göksu Hazar ERDİNÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı, 2017 (164 s.)
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Kaba Güç Saldırılarına Karşı Güvenli Saklanması ve İşlenmesi“, Saharnaz Esmaeilzadeh DILMAGHANI, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (75 s.)
 • Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı“, İsmail KAPLAN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017 (158 s.)
 • Gen Analizlerinde Kişilik Haklarının Korunması“, Ramazan BOZAT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2017 (218 s.)
 • Biyometrik Sistemlerin Bilgi Güvenliği“, Abubakr RAKHIMOV, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 [05.06.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Medya psikolojisi bağlamında internet kullanıcılığı ile oluşan endişeler: Mahremiyet endişesi“, Fehime Elem YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2017 (323 s.) [03.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması“, İbrahim KORKMAZ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı Doktora Tezi, 2017 [04.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • p-Kazanım: Mahremiyet Korumalı Fayda Temelli Veri Yayınlama Modeli“, Yılmaz VURAL, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2017 [12.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması“, Furkan Güven TAŞTAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, 2017 [12.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Sosyal ağlarda bilginin yayılımı ve mahremiyet konularının analizi“, Burcu SAYİN , İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (71 s.) [04.01.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Elektronik Ticaret Mevzuatı Uygulamaları“, Yaren ERDEM, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Bilim Dalı, 2017 [07.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • İnsan Hakları Hukukunda Unutulma Hakkı“, Eren SÖZÜER, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017 [30.01.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Bilgi Kuramsal Mahremiyet ve Haberleşme Kanalının Bilgi Kuramsal Mahremiyete Etkisi“, Mehmet Özgün DEMİR,  İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2017 [Bu tezin yayın izni bulunmamaktadır.]
 • Bilgi kuramsal mahremiyet ve haberleşme kanalının bilgi kuramsal mahremiyete etkisi“, Mehmet Özgün DEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2017 (131 s.)  [Bu tezin yayın izni bulunmamaktadır.]
 • ♦♦♦♦♦♦♦  “Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen İstihbaratın Güvenlik Maksatlı Kullanılması“, Selami BALTACI, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017 (191 s.)
 • ♦♦♦♦♦♦♦  “Kişisel Medikal Görüntüleme Raporlarının Sayısal Ortamda Güvenli İletimi ve Saklanması“, Çağla AKSOY, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017 (73 s.)

2016

 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması“, Ayşe Çiğdem AYÖZGER,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi 2016 (297 s.)
 • Kişisel Sağlık Kaydı Sistemlerinin Kullanılabilirliği,, Yaser Abdulhaleem ALMADANI, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2016 (94 s.)
 • İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı“, İlke GÜRSEL, Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi 2016 (495 s.)
 • İşçinin Kişiliğinin ve Verilerinin Korunması“, Erbil BEYTAR, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016 [13.06.2019 tarihine kadar kullanım yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Kişisel Verilerin Korunması ve 6698 Sayılı Kanun“, Kerim KILIÇ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2016 [05.09.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • Unutulma Hakkı“, Can YAVUZ, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, 2016 [16.05.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır]
 • ♦♦♦♦♦♦♦  “Türk Askeri İstihbarat Yapısı ve Hukuksal Düzenlemeleri Hakkında Bir Öneri: ABD Örneği “, Fatih GÜDÜK, Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, 2016 (169 s.)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Kişisel Verilerin Korunması“, Hüseyin Can AKSOY,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı, 2008

2006

2005

 • Veri Koruma ve Türk İlaç Sanayiindeki Etkileri Üzerinde Bir Çalışma“, Oğuzhan GÜRSON, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005 [Bu tezin yayın izni bulunmamaktadır.]

2003

 • Kişilik Hakkının Korunması Sorunu Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması“, Nilgün BAŞALP, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 [Bu tezin yayın izni bulunmamaktadır.]

 

NOT: Başlığında “♦♦♦♦♦♦♦” işareti bulunan çalışmalar, içeriği bakımından kişisel veriler ile ilgili tezlerdir.

YURTDIŞI

DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

UZMANLIK TEZLERİ


Yorum Yaz