Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu Kurumları Teşkilat Haritası

KAMU KURUMLARI TEŞKİLAT HARİTASI 2023

KKTH-01-orta

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu Kurumları Teşkilat Haritası", 10.07.2018 tarihinden bu güne kadar yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Atama Kararları ve 703 numaralı KHK ile kurumların kuruluş ve teşkilat mevzuatları esas alınarak hazırlanmış bir interaktif dokümandır.

Bu doküman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları, ilgili tüm mevzuat ile ilişkilendirilmiş şekilde şematik ve interaktif olarak sunmaktadır.

Son Güncelleme: 07.06.2024
ISBN: 978-605-68394-6-7

SORUMLULUK REDDİ: Bu doküman referans kaynak olmayıp, içeriği, yukarıda belirtilen mevzuatta tanımlanan teşkilat yapısının kolay şekilde takip edilebilmesi amacıyla, kolaylaştırıcı belge olarak hazırlanmış olup, içerikteki eksik / hatalı kısımlarda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu konudaki güncel, kesin ve ana kaynak, ilgili mevzuatın yayımlandığı Resmi Gazete ve bu kaynağa dayanılarak kodifikasyonların yayımlandığı Mevzuat Bilgi Sistemi'dir.

Doküman 8 MB boyutunda ve basılabilir versiyonu 248 sayfa büyüklüğündedir.

07.06.2024: Yeni atamalar (Cumhurbaşkanlığı - DDK)
01.06.2024:
Yeni atamalar (Ulaştırma ve Altyapı Bk.)
28.05.2024:
Yeni atamalar (Adalet Bk.)
25.05.2024:
Yeni atamalar (Çevre Şehircilik ve İ.D. Bk., Kültür ve Turizm Bk.)
18.05.2024:
Yeni atamalar (Aile ve Sos. Hiz. Bk., Çalışma ve Sos. Güvenlik Bk.)
17.05.2024:
Yeni atamalar (Dışişleri Bk.)
11.05.2024:
Yeni atamalar (Hazine ve Maliye Bk.)
06.04.2024:
Yeni İdari yapılanma ve yeni atamalar (Dışişleri Bk.)
19.03.2024:
Yeni atamalar (Sağlık Bk.)
09.03.2024:
Yeni atamalar (Milli Savunma Bk.)
05.03.2024:
Yeni atamalar (Enerji ve T.K. Bk. - EPDK)
02.03.2024:
Yeni atamalar (Dışişleri Bk.)
23.02.2024:
Yeni atamalar (Strateji ve Bütçe Bşk., Hazine ve Maliye Bk., Kültür ve Turizm Bk., Sağlık Bk., Ulaştırma Bk., Adalet Bk., Enerji ve T.K. Bk.)
13.02.2024:
Yeni atamalar (Enerji ve T.K. Bk.)
03.02.2024:
Yeni atamalar (TCMB)
27.01.2024:
Yeni atamalar (Enerji ve T.K. Bk., İçişleri Bk.)
06.01.2024:
Yeni atamalar (Aile ve Sos. Hiz. Bk, Tarım ve Orman Bk)

29.11.2023: CBK-1 Değişiklikleri (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk.)
25.11.2023:
Yeni atamalar (Çevre Şehircilik Bk., Milli Eğitim Bk.)
14.11.2023:
Yeni atamalar (Hazine ve Maliye Bk. - SEDDK)
02.11.2023:
Yeni atamalar (Ticaret Bk. Rekabet Kurulu)
18.10.2023:
Yeni atamalar (İçişleri Bk. Üst Kademe Kamu Yöneticileri)
16.10.2023:
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Kuruluşu
07.10.2023:
Yeni atamalar (Üst Düzey Kamu Yöneticileri)
15.09.2023: Yeni atamalar (Üst Düzey Kamu Yöneticileri)
11.08.2023:
Yeni atamalar (Bakanlıklar : Genel Müdürler)
04.08.2023:
Yeni atamalar (Milli Savunma Bk. , Kültür ve Turizm Bk.)
15.07.2023:
Yeni atamalar (İçişleri Bk. Göç İdaresi Bşk.)
26.06.2023:
Yeni atamalar (İçişleri Bk. EGM)
22.06.2023:
Yeni atamalar (Tüm Bakanlıklar: Bakan Yardımcıları)
09.06.2023:
Yeni atamalar (CB, Hazine ve Maliye Bk. TCMB - BDDK) ve CV'ler
06.06.2023: Yeni atamalar (CB SSB)
03.06.2023:
Yeni atamalar (Yeni Kabine)
13.05.2023:
Yeni atamalar (Tarım ve Orman Bk - DSİ)
03.05.2023:
Yeni atamalar (Dışişleri Bk.)
20.04.2023:
Yeni atamalar (Milli Eğitim Bk., Sağlık Bk., Tarım ve Orman Bk.)
10.04.2023:
Yeni atamalar (Kültür ve Turizm Bk, Milli Eğitim Bk.)
01.04.2023:
Yeni atamalar (Dışişleri Bk, Hazine ve Maliye Bk, Diyanet İşl. Bşk.)
23.03.2023:
Yeni atamalar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bk.)
07.03.2023:
Atamalar bölümü eklenmiştir
07.03.2023: Anayasa'da İlgili Maddeler ve İlgili Mevzuat bölümü eklenmiştir
24.02.2023: Yeni atamalar (Aile ve S.H. Bk.)
23.02.2023
: Yeni atamalar (Dışişleri Bk, Nükleer Düzenleme Kurulu)

KAYNAK MEVZUAT

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer
>> 703 Sayılı KHK: "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete
>> Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)

15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete
>> Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)
>> Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)
>>  Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)
>> Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)
>> Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

16 Temmuz 2018 Tarihli ve 30480 Sayılı Resmî Gazete
>> Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 11)
>> Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)

24 Temmuz 2018 Tarihli ve 30488 Sayılı Resmî Gazete
>> Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2 Ağustos 2018 Tarihli ve 30497 Sayılı Resmî Gazete
>> 2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

4 Ağustos 2018 Tarihli ve 30499 Sayılı Resmî Gazete
>> Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 15)

DİĞER KAYNAKLAR

  • 10 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile yayımlanan
    • Cumhurbaşkanı Kararları
    • Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
    • Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri
    • Atama Kararları
  • Kurumların Kuruluş ve Teşkilat Mevzuatları

Yorum Yaz