Siber Güvenlik – Raporlar, Rehberler ve Standartlar

Rapor, ve Standartlar

Raporlar: 22

Rehberler: 5

Standartlar: 49

Standartlar

STANDARTLAR

27000 STANDARTLAR AİLESİ:

Standart No Başlık (TR) Başlık (EN) TSE Kabul Tarihi  Tercüme  Tarihi ICS Kodu Sayfa Sayısı
 TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
ST
Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler (İngilizce Metin) Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements 22.05.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
41
TS ISO/IEC 27002 Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri-Bilgi güvenliği için uygulama kodu Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
ST
 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama prensipleri (İngilizce Metin) Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls 22.05.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
101
TS ISO/IEC 27003 Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulama kılavuzu  Information technology -- Security techniques -- Information security management system implementation guidance 18.02.2015 20.03.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 75
Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulama kılavuzu  (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Information security management system implementation guidance 18.02.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 78
TS ISO/IEC 27005 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi (İngilizce Metin) Information technology — Security techniques — Information security risk management 18.06.2014 78
TS ISO/IEC 27006 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması ST
Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (İngilizce Metin) Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems 21.12.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 44
TS ISO/IEC 27007:2011 Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi için kılavuz  Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing 18.12.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 31
TSE ISO/IEC TR 27008 Bilgi Teknolojisi -- Güvenlik teknikleri -- Denetçiler için bilgi güvenliği kontrolleri kılavuzu Information technology -- Security techniques -- Guidelines for auditors on information security controls  02.04.2015 30.04.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 46
TSE ISO/IEC 27008 Bilgi Teknolojisi -- Güvenlik teknikleri -- Denetçiler için bilgi güvenliği kontrolleri kılavuzu (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidelines for auditors on information security controls  02.04.2015 46
TS ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations 20.03.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
43
TS ISO/IEC 27013:2012 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1 standartlarının tümleşik uygulaması hakkında kılavuz Information technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 02.04.2015 02.04.2015 03.080.99 Diğer Hizmetler;
35.020 Enformasyon Teknolojisi (Genel)
35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
49
Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1 standartlarının tümleşik uygulaması hakkında kılavuz (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 02.04.2015 48
TS ISO/IEC 27014 Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri -- Bilgi güvenliği yönetişimi (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Governance of information security 18.02.2015 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
20
TS ISO/IEC 27015 Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri -Finansal hizmetler için bilgi güvenliği kılavuzu nformation technology - Security techniques - Information security management guidelines for financial services 02.04.2014 35.140 Bilgisayar Grafikleri 17
TS ISO/IEC 27017 Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri - Bulut hizmetlerinde ISO/IEC 27002 standardına dayalı bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama kuralları (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services 18.02.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 46
TS ISO/IEC 27018 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri – PII (Kişi tanımlama bilgisi) işleyen açık bulut ağlarda kişi tanımlama bilgisinin korunması için uygulama prensipleri (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors 18.02.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 34
TSE ISO/IEC TR 27019 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Enerji hizmet endüstrisine özgü proses kontrol sistemleri için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği yönetim kuralları  Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry  31.07.2017  35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği;
03.100.70 Yönetim Sistemleri
49
ISO/IEC 27023  Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 standardının revize sürümlerinin eşleştirilmesi  (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 29.4.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 28
TS ISO/IEC 27031 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknolojileri – Bilgi ve iletişim teknolojileri için iş sürekliliği yönergeleri Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity 25.06.2014  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması İP
Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknolojileri – Bilgi ve iletişim teknolojileri için iş sürekliliği yönergeleri (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity 25.06.2014  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 48
 TS ISO/IEC 27033 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Ağ güvenliği Information technology -- Security techniques -- Network security 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
TS ISO/IEC 27033-1 Bölüm 1: Genel bakış ve kavramlar (İngilizce Metin) Part 1: Overview and concepts 60
TS ISO/IEC 27033-2 Bölüm 2: Ağ güvenliğinin tasarımı ve uygulanması için tavsiyeler (İngilizce Metin) Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security 38
TS ISO/IEC 27033-3 Bölüm 3: Referans ağ oluşturma senaryoları - Tehditler, tasarım teknikleri ve kontrol konuları (İngilizce Metin) Part 3: Reference networking scenarios -- Threats, design techniques and control issues 38
TS ISO/IEC 27033-4 Bölüm 4: Güvenlik ağ geçitleri kullanılarak ağlar arasında güvenli iletişim (İngilizce Metin) Part 4: Securing communications between networks using security gateways 32
TS ISO/IEC 27033-5 Bölüm 5: Sanal Özel Ağlar (VPN) kullanılarak ağlar arasında çapraz güvenli iletişim  (İngilizce Metin) Part 5: Securing communications across networks using Virtual Private Networks (VPNs) 22
TS ISO/IEC 27035: 2011(EN) Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Information security incident management 10.04.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 86
Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği Information technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
TS ISO/IEC 27036-1 Bölüm 1: Genel bakış ve kavramlar (İngilizce Metin) Part 1: Overview and concepts 22
TS ISO/IEC 27036-2 Bölüm 2: Gereksinimler (İngilizce Metin) Part 2: Requirements 48
TS ISO/IEC 27036-3 Bölüm 3: Bilgi ve iletişim teknolojisi tedarik zinciri güvenliği için tavsiyeler (İngilizce Metin) Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security 46
TS ISO/IEC 27037 Bilgi teknolojileri – Güvenlik teknikleri – Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz  Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence 10.4.2013 19.01.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 39
TS ISO/IEC 27037:2012 Bilgi teknolojileri – Güvenlik teknikleri – Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence 10.4.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 47
TS EN ISO/IEC 27038 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal indirgeme için özellikler (İngilizce Metin)  Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction 09.12.2016 35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği 21
TS ISO/IEC 27039 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Saldırı tespit sistemlerinin seçimi, kurulumu ve işletimi (IDPS) (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS) 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 58
TS ISO/IEC 27040 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Depolama güvenliği  (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Storage security 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 120
TS ISO/IEC 27041 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme yönteminin uygunluğu ve yeterliliğini sağlamak için kılavuz (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 30
TS ISO/IEC 27042 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal kanıtların analizi ve yorumlanması için tavsiyeler (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 26
TS ISO/IEC 27043 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal Olayı inceleme ilkeleri ve süreçleri (İngilizce Metin)  Information technology -- Security techniques -- Incident investigation principles and processes 29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 44
TS EN ISO 27799 Sağlık bilişimi - ISO/IEC 27002 standardını kullanarak sağlıkta bilgi güvenliği yönetimi (İngilizce Metin) Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 09.12.2016  35.240.80 Sağlık Teknolojisinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları 117

Kısaltmalar:

ST: Standart Tasarısı
İP: İş Programında

Kaynak:TSE.NET Standart Sorgulama

Taramalar:

  1. Tarama: 17.06.017
  2. Tarama: 09.10.2017 (Değişiklikler: 27019 Standardı Taslak'tan yürürlüğe geçmiştir)
Raporlar