Siber Güvenlik – Raporlar, Rehberler ve Standartlar

Rapor, ve Standartlar

Rehberler: 16

Raporlar: 22

Standartlar: 51

Rehberler
Raporlar
Standartlar
Rehberler

REHBERLER

Kaynaklar:

  1. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu
  2. Sayıştay Portali
  3. TÜBİTAK BİLGEM SGE (Siber Güvenlik Enstitüsü)
  4. TÜBİTAK BİLGEM SGEP (Siber Güvenlik Eğitim Portali)
  5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  6. USOM Faydalı Dokümanlar Sayfası
Raporlar

RAPORLAR

Standartlar

STANDARTLAR

27000 STANDARTLAR AİLESİ:

Standart NoBaşlık (TR)Başlık (EN)TSE Kabul Tarihi Tercüme  TarihiICS KoduSayfa Sayısı
 TS EN ISO/IEC 27001Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – GereksinimlerInformation technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements  03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
ST
 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler (İngilizce Metin)Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements22.05.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
41
TS ISO/IEC 27002Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri-Bilgi güvenliği için uygulama koduInformation technology - Security techniques - Code of practice for information security controls  03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
ST
  Bilgi Teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama prensipleri (İngilizce Metin)Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls22.05.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
101
TS ISO/IEC 27003Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulama kılavuzu Information technology -- Security techniques -- Information security management system implementation guidance18.02.201520.03.2015 35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması75
 Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulama kılavuzu  (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Information security management system implementation guidance18.02.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması78
TS ISO/IEC 27005Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi (İngilizce Metin)Information technology — Security techniques — Information security risk management18.06.2014  78
TS ISO/IEC 27006Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlarInformation technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems   35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon KodlamasıST
 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (İngilizce Metin)Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems21.12.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması44
TS ISO/IEC 27007:2011Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi için kılavuz Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing18.12.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması31
TSE ISO/IEC TR 27008Bilgi Teknolojisi -- Güvenlik teknikleri -- Denetçiler için bilgi güvenliği kontrolleri kılavuzuInformation technology -- Security techniques -- Guidelines for auditors on information security controls 02.04.201530.04.2015 35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması46
TSE ISO/IEC 27008Bilgi Teknolojisi -- Güvenlik teknikleri -- Denetçiler için bilgi güvenliği kontrolleri kılavuzu (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Guidelines for auditors on information security controls 02.04.2015  46
TS ISO/IEC 27011Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations20.03.2017 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
43
TS ISO/IEC 27013:2012Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1 standartlarının tümleşik uygulaması hakkında kılavuzInformation technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-102.04.201502.04.201503.080.99 Diğer Hizmetler;
35.020 Enformasyon Teknolojisi (Genel)
35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
49
 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1 standartlarının tümleşik uygulaması hakkında kılavuz (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-102.04.2015  48
TS ISO/IEC 27014Bilgi Teknolojileri -- Güvenlik teknikleri -- Bilgi güvenliği yönetişimi (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Governance of information security18.02.2015 03.100.70 Yönetim Sistemleri;
35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
20
TS ISO/IEC 27015Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri -Finansal hizmetler için bilgi güvenliği kılavuzunformation technology - Security techniques - Information security management guidelines for financial services02.04.2014 35.140 Bilgisayar Grafikleri17
TS ISO/IEC 27017Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri - Bulut hizmetlerinde ISO/IEC 27002 standardına dayalı bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama kuralları (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services18.02.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması46
TS ISO/IEC 27018Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri – PII (Kişi tanımlama bilgisi) işleyen açık bulut ağlarda kişi tanımlama bilgisinin korunması için uygulama prensipleri (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors18.02.2015  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması34
TSE ISO/IEC TR 27019Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Enerji hizmet endüstrisine özgü proses kontrol sistemleri için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği yönetim kuralları Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry 31.07.2017  35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği;
03.100.70 Yönetim Sistemleri
49
ISO/IEC 27023 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 standardının revize sürümlerinin eşleştirilmesi  (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 2700229.4.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması28
TS ISO/IEC 27031Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknolojileri – Bilgi ve iletişim teknolojileri için iş sürekliliği yönergeleriInformation technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity25.06.2014  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon KodlamasıİP
 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknolojileri – Bilgi ve iletişim teknolojileri için iş sürekliliği yönergeleri (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity25.06.2014  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması48
 TS ISO/IEC 27033Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Ağ güvenliğiInformation technology -- Security techniques -- Network security29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 
TS ISO/IEC 27033-1Bölüm 1: Genel bakış ve kavramlar (İngilizce Metin)Part 1: Overview and concepts60
TS ISO/IEC 27033-2Bölüm 2: Ağ güvenliğinin tasarımı ve uygulanması için tavsiyeler (İngilizce Metin)Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security38
TS ISO/IEC 27033-3Bölüm 3: Referans ağ oluşturma senaryoları - Tehditler, tasarım teknikleri ve kontrol konuları (İngilizce Metin)Part 3: Reference networking scenarios -- Threats, design techniques and control issues38
TS ISO/IEC 27033-4Bölüm 4: Güvenlik ağ geçitleri kullanılarak ağlar arasında güvenli iletişim (İngilizce Metin)Part 4: Securing communications between networks using security gateways32
TS ISO/IEC 27033-5Bölüm 5: Sanal Özel Ağlar (VPN) kullanılarak ağlar arasında çapraz güvenli iletişim  (İngilizce Metin)Part 5: Securing communications across networks using Virtual Private Networks (VPNs)22
TS ISO/IEC 27035: 2011(EN)Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Information security incident management10.04.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması86
 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliğiInformation technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması 
TS ISO/IEC 27036-1Bölüm 1: Genel bakış ve kavramlar (İngilizce Metin)Part 1: Overview and concepts22
TS ISO/IEC 27036-2Bölüm 2: Gereksinimler (İngilizce Metin)Part 2: Requirements48
TS ISO/IEC 27036-3Bölüm 3: Bilgi ve iletişim teknolojisi tedarik zinciri güvenliği için tavsiyeler (İngilizce Metin)Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security46
TS ISO/IEC 27037Bilgi teknolojileri – Güvenlik teknikleri – Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence10.4.201319.01.2016 35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması39
TS ISO/IEC 27037:2012Bilgi teknolojileri – Güvenlik teknikleri – Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence10.4.2013  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması47
TS EN ISO/IEC 27038Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal indirgeme için özellikler (İngilizce Metin) Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction09.12.2016 35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği21
TS ISO/IEC 27039Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Saldırı tespit sistemlerinin seçimi, kurulumu ve işletimi (IDPS) (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması58
TS ISO/IEC 27040Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Depolama güvenliği  (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Storage security29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması120
TS ISO/IEC 27041Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme yönteminin uygunluğu ve yeterliliğini sağlamak için kılavuz (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması30
TS ISO/IEC 27042Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal kanıtların analizi ve yorumlanması için tavsiyeler (İngilizce Metin)Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması26
TS ISO/IEC 27043Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal Olayı inceleme ilkeleri ve süreçleri (İngilizce Metin) Information technology -- Security techniques -- Incident investigation principles and processes29.04.2016  35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması44
TS EN ISO 27799Sağlık bilişimi - ISO/IEC 27002 standardını kullanarak sağlıkta bilgi güvenliği yönetimi (İngilizce Metin)Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 2700209.12.2016  35.240.80 Sağlık Teknolojisinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları117

Kısaltmalar:

ST: Standart Tasarısı
İP: İş Programında

Kaynak:TSE.NET Standart Sorgulama

Taramalar:

  1. Tarama: 17.06.017
  2. Tarama: 09.10.2017 (Değişiklikler: 27019 Standardı Taslak'tan yürürlüğe geçmiştir)
  3. Tarama: 04.05.2018 (Değişiklikler: Herhangi bir güncelleme, ekleme veya iptal olmamıştır)