AÖF-Mevzuat/Ceza Muhakemesi Hukuku

AÖF ADALET PROGRAMI
Ceza Muhakemesi Hukuku - Mevzuat Listesi

Temel Kanunlar  ve Yönetmelikler

İlgili Kanunlar

Uluslararası Sözleşmeler

  • 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  • 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme
  • 1975 tarihli İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
  • 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
  • 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi
  • 1950 tarihli İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
  • Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi
  • Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi

Kolluk Mevzuatı

Diğer Mevzuat