Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR

Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR

Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Birim: Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
Ünvan: Kurul Üyesi

BİYOGRAFİ

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, 1960’da Taşköprü-Kastamonu’da doğdu. AÜ İşletme Fakültesi’ni bitirdi (1980). Yüksek lisans eğitimini İÜ İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”; doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. 1982’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İÜ İşletme Fakültesi’nde, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında “yardımcı doçent”, 1998’de Doçent, 2007’de profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi ile diğer bazı üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Beşeri İlişkiler/Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Plânlaması ve İşgören Seçimi, İş Değerlemesi, Ücret ve Ödül Yönetimi, Eğitim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular/Eğilimler, Performans ve Kariyer Yönetimi konularında dersler verdi. 

İnsan Kaynakları Plânlaması ve İşgören Seçimi, Ücret Yönetimi, Örgütsel İletişim, İşletmelerde Ücret Yapısının Oluşturulması, İşlerin Ücretlendirilmesi, Piyasa Ücret Araştırması konularında yayımlanmış kitap çalışmaları; İşletme ve İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Kamu kesimi ve özel sektör kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, iş analizi ve iş değerlemesi, norm kadro, işgören seçimi, organizasyon-reorganizasyon, ücret yönetimi, performans değerleme, eğitim, kariyer plânlama ve geliştirme, iletişim, motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi, temel yönetim becerileri, işgören ve müşteri memnuniyeti, stratejik yönetim vb. konularda eğitim ve proje çalışmaları gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, akademik çalışmaları yanında Fakülte mezuniyet-kayıt silme-af, yatay geçiş-soruşturma-yayın-norm kadro vb. komisyon üyelikleri ile İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu (2005-2007 ve 2009-….) ve Fakülte Yönetim Kurulu (1999-2002) üyelikleri; İşletme İktisadı Enstitüsü (İİE)’nde giriş test komisyon üyeliği, Eğitim koordinatörlüğü (1992-2003), Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2002-2003); İÜ Stratejik Planlama Kurulu üyeliği (1999-….); İÜ İktisadî İşletmesi Yürüme Kurulu (2009), İÜ Kariyer Geliştirme Merkezi (İstanbul-KAGEM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-…), ÇASGEM (2009-….) ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Danışma Kurulu (2010-….) üyelikleri gibi idarî görevlerde bulundu.

İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR, halen Rektör Yardımcılığı yanında İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu, İÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu, İstanbul Teknokent A.Ş. Denetim Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Danışma Kurulu, ÇASGEM Danışma Kurulu ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Kurulu üyesi olarak  ta görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Bu sayfada yer alan bilgiler bu adresten 11/10/2018 tarihinde alınmıştır. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde lütfen Öneriler ve İletişim bölümünden bildiriniz.
Bu sayfa, Kamu Kurumları Teşkilat Haritası eserinde referans gösterilen özgeçmişler için hazırlanmıştır.