Prof.Dr. Çağrı ERHAN

Prof.Dr. Çağrı ERHAN

Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Birim: Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
Ünvan: Kurul Üyesi

BİYOGRAFİ

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede, 1996’da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu” başlıklı tezi savunarak tamamladı. 2000 yılında da, “Osmanlı-Amerikan Siyasi İlişkileri” başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor unvanını aldı. 2003’te siyasi tarih doçenti oldu. 2009 yılnda profesör oldu.

Nisan 2000’den bu yana, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapan Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile TOBB ETÜ’de, “Osmanlı Diplomasi Tarihi”, “Türk-Amerikan İlişkileri”, “Siyasi Tarih”, “Uygarlık Tarihi”, “NATO” ve “Amerikan Diplomasi Tarihi” derslerini vermektedir.

2002’den itibaren, Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi (SAREM) Yürütme Kurulu, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Yayın Kurulu, Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu, Tarih Yazıcılığı’nın Avrupa Boyutu Projesi Ulusal Komitesi, Avrupa Konseyi Tarih Eğitimi Projesi Yönetim Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Merkezi Merkez Kurulu üyeliklerinde bulunan Çağrı Erhan, Uluslararası İlişkiler Dergisi ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir.

Çağrı Erhan, Ekim 2000-Kasım 2003 arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. Aralık 2005’te aynı merkeze müdür olarak atanmıştır.

Öğretim hayatı sırasında, “Sasakawa- Tokyo Vakfı Genç Liderler Yurtdışı Bursu”, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli İsrail Hükümeti Araştırma Bursu” ve “Türkiye Bilimler Akademisi Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu”nu kazanan Çağrı Erhan, ABD’de Georgetown Üniversitesi, Ulusal Arşivler ve Kongre Kütüphanesi, İngiltere’de Public Rerord Office, İsrail’de ise Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nde çalışmalarda bulunmuştur.

Şubat-Kasım 2008’de Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ocak 2009’da profesör olmuştur.

Halen Mülkiye’de Ortadoğu, Osmanlı Diplomasi Tarihi, ABD Dış Politikası, NATO ve TOBB ETÜ’de Siyasi Tarih dersleri vermektedir.

Parlamento Muhabiri Melek Erhan’la 1995 yılında evlendi. Zeynep isminde bir kızı vardır (2003 yılında doğdu).

Mayıs 2005’te yapılan Doğru Yol Partisi Büyük Kongresi’nde 752 oyla Genel İdare Kurulu’na birinci sıradan girmiştir.

DP’nin 6 Ocak 2008 Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayında genel başkanlık için aday olan DP Genel İdare Kurulu Üyesi Çağrı Erhan seçimi kaybetti.

Demokrat Parti’nin (DP) 16 Mayıs 2009 Cumartesi günü yapılan 5. olağanüstü büyük kongresinde yeniden birinci sıradan Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi seçildi. Seçimin ardından Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

28 Kasım 2010 günü yapılan HAS Parti Kongresinde GİK üyesi seçildi.

USAK Transatlantik Araştırmalar Merkezi başkanı ve USAK Koordinatörü’dür.

Çağrı Erhan’ın, “Greek Occupation of Anatolia and Adjoining Territories, Report of the Interallied Commission of Inquiry”, SAM, 2000; “American Documents of Greek Occupation of Anatolia”, SAM, 2000; “Beyaz Savaş: Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu”, Bilgi, 1996; “Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri”, İmge, 2001; “Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı”,SAEMK, 2002; “Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective”, Frank Cass, 2003; “Yaşayan Lozan” (der.), Ankara, Kültür Bakanlığı, 2003; “Turkish-American Relations: Past, Present, Future”,London, Routledge, 2003, (ed. Mustafa Aydın’la birlikte); “Beş Deniz Havzasında Türkiye”, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006 (der. Mustafa Aydın’la birlikte) ve “Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı”, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006 başlıklı kitapları ve siyasi tarih, Türk-Amerikan ilişkileri, Ortadoğu ve AB konularında makaleleri bulunmaktadır.

Akademik Görevleri:

           Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, SBF (1994-2000)

           Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, SBF (2000-2001)

           Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF (2001-2003)

           Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF (2003-2008)

           Prof. Dr, Ankara Üniversitesi, SBF (2009- )

Seçme Yayınlar

     “The Crescent and the Eagle: Turkey’s Relations with the United States (1919-2005)”, Kenji Takita (der.), Emerging Geopolitical Situations in the Asia-Pacific Region(Tokyo: Tokyo Chuo University Press, 2008), s. 165-190.

     “Perceptions of China, Korea, and Japan in Turkish Textbooks,” Asian Values in the Globalizing World of the 21st Century (Kobe: Kobe Gakuin University, Mart 2007), s. 147-157.

     “Türkiye ve Bölgesel Örgütler”, Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan (der.), Beş Deniz Havzasında Türkiye (Ankara: Siyasal, 2006), 389-421.

     “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül Sonrası Açılımları,” Mustafa Aydın (der.), Küresel Politikada Orta Asya (Ankara: Nobel, 2005), s. 13-42.

     “Main Trends in Ottoman-American Relations,” Turkish-American Relations: Past, Present, Future (Londra: Routledge, 2004), s. 4-25.

     “Turkey and the Regional Community Building,” Asian Values in the Globalizing World of the 21st Century (Kobe: Kobe Gakuin University, Kasım 2005), s. 323-355.

     “Broader Middle East and North Africa Initiative and Beyond,” Perceptions, Cilt 10, No 3 (Güz 2005), s. 153-169.

     Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı (Ankara: Siyasal, 2006).

     Yaşayan Lozan (der.) (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2003).

     “Ottoman Official Attitudes towards American Missionaries,” Abbas Amanat ve Magnus T. Bernhardsson (der.), The United States and the Middle East: Cultural Encounters ( New Haven: YCIAS, 2002), s. 315-341.

     “The Turkish Approach to American Civil War, 1861-1865,” Coming to Americas (Norfolk: ACTA, 2002), s. 285-297.

     Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri (Ankara: İmge, 2001).

     Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı (Ankara: SAEMK, 2001).

     Greek Occupation of Izmir and Adjoining Territories (Ankara: SAM, 1999).

     Beyaz Savaş: Türk Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1996).


Bu sayfada yer alan bilgiler bu adresten ve bu adresten 12/10/2018 tarihinde alınmıştır. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde lütfen Öneriler ve İletişim bölümünden bildiriniz.
Bu sayfa, Kamu Kurumları Teşkilat Haritası eserinde referans gösterilen özgeçmişler için hazırlanmıştır.