Prof. Dr. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY

Prof. Dr. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY

Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Birim: Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
Ünvan: Kurul Üyesi

BİYOGRAFİ

Siyaset bilimci, akademisyen, profesör. 27 Şubat 1960 doğumlu. State University College İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü (1979) mezunu.

Yüksek lisansını (1985) ve doktorasını (1992) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkilerde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde (1983-92) araştırma görevliliği, aynı yerde öğretim görevliliği (1992-95), yardımcı doçentlik (1995-2001) ve doçentlik (2001) ve profesörlük yaptı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi başkan yardımcılığı (1999-2000), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkan yardımcılığı (1999-2001) görevlerini yürüttü. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, International Institute for Strategic Studies (IISS) üyesidir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, aynı zamanda Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde güvenlik ve nükleer enerji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Orta Doğu, ABD dış politikası, güvenlik çalışmaları, silahların kontrolü ve silahsızlanma, NATO ve AB üzerine pek çok kitap, bilimsel makale ve analizin yazarıdır. Makaleleri, uluslararası hakemli dergilerde, Dünü ve Bugünü ile Toplum ve Ekonomi, Sosyal Demokrat Değişim, Foreign Policy (Türkiye Baskısı), Turkish Review of the Balkan Studies, Turkish Review of the Middle East dergilerinde yayımlandı. Türk Dış Politikasının Analizi, Uluslararası Politikada Yeni Alanlar ve Bakışlar, Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar: En Uzun On Yıl, Doksanlı Yıllarda Türkiye’nin Komşuları adlı bir kitapları vardır.

İdari Görevler

YTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk  (2013-)

YTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ABD Bşk (2010-)

YTÜ Lisansüstü Programları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Bşk (2013-)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Nursin Guney- V. Korkmaz, Is Nuclear Dominoes in the Gulf Region is a Real or Myth?, Journal of Arabian Studies, http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjab20 (Kabul edildi, yayınlanacak)
 • N. A. Guney, Where Does Turkey Stand in the Quest for Civilian Nuclear Energy in the Middle East?, Perceptions Özel Sayısı içinde Mert Bilgin (ed), 2017.
 • N. A. Güney, “Syrian Crisis and the Refugee Issue: A Turkish Perspective”, Migration Over Seas, The Geostrategic Maritime Review, Spring-Summer 2016, No 6, pp, 59-89.
 • N. A. Güney, 15 July Failed Coup in Turkey, Trending Events, United Arab Emirates, September 2016 (in Arabic)
 • Nurşin Ateşoğlu Guney, ‘‘The EU’s Energy Supply Security Dilemma: Can a Southern Gas Corridor Help?’, Diplomatiya Alemi: World of Diplomacy, 2015, No. 38, pp. 77-85.
 • Nurşin Ateşoğlu Guney, ‘‘The Future of EU’s Energy Supply Security’’, BRE Review: Baltic Rim Economies, December 2015, No: 5, pp. 22-23, https://www.utu.fi/en/units/tse/units/PEI/BRE/Documents/BRE_5_2015%20.pdf
 • Nurşin Ateşoğlu Güney and Vişne Korkmaz, ‘‘The Energy Interdependence Model between Russia and Europe: An Evaluation of Expectations for Change’’, Perceptions, Autumn 2014, Vol: xıx, No:3, pp.35-59.
 • Nursin Ateşoğlu Güney, ‘‘Where Does EU Stand in Energy Dependence on Russia After the Ukranian Crises: Are there any Alternatives?’’, Perceptions, Autumn 2014, Vol: xıx, No:3, pp.1-25.
 • Nurşin A. Güney, Turkish Nuclear Security after Iranian Nuclearization, Contemporary Security Policy, 33/3, 2012, pp, 512-529
 • Nurşin A. Guney, Is the Nuclear Cascade Story in the Middle East Real? Perceptions, Summer 2011, Strategic Research Center, Ministry of Foreign Affairs, Turkish Republic, http://sam.gov.tr/is-the-nuclear-cascade-story-in-the-middle-east-real/
 • Nurşin Ateşoğlu Güney , Where Do We Stand in the Field of Nuclear Disarmament : What is Next After the New START, (June 2011), Nato Report http://natolibguides.info/content.php?pid=164386&sid=1387002.
 • Nurşin A. Güney, What the Old Couples look forward: Divorce, Marriage or Re-engagement in the Security Relations of EU and Turkey?, Romanian Journal of Security Studies, Winter 2010.
 • Nurşin A. Güney, The New Version of the Old History Global Change, the Iranian Crisis and the USA, The Global Studies Journal, Vol. 2,No. 4,2009.
 • Nurşin A. Güney, ‘Introduction’, A Critical Evaluation for European Security: Discourses, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, European Security, N0 1, March 2009.
 • Nurşin A. Güney, ‘The Region-Building Practices of the EU in the Mediterranean: The EMP and ENP, What is Next?’, (AB’nin Akdeniz’de Bölge-inşa Uygulaması: EMP ve ENP, Gelecek Adım Ne Olabilir?) A Critical Evaluation for European Security: Discourses, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, European Security, N0 1, March 2009.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Conditions of Security in the Post Cold War Period: Turkey, NATO and EU”, Analysis 2003, EU- Turkish Relations Dossier, Obs (Observatori de Politicica Exterior Europea), Barcelona-Spain, December 2004.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New American Military Strategy and Its Likely Impact on Iraq” , Arab Historical Review for Ottoman Studies, Publication de la: Foundation Temini pour la Recherche Scientifique el L’information, Zaghouan-Tunisia, No:27, August-Aoút, 2003, ISSN:0330-808.
 • Turkey Nurşin Ateşoğlu Güney, “NATO’s Enlargement and Turkey” , Defence Studies, Institute for Strategic and Defence Studies, Budapest-Hungary, No:24, 1998, ISSN: 1216-47-04.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • N. A. Guney “The Montreux Convention as a Factor of Stability in the Black Sea” French Yearbook içinde, JP Pancracio (ed), University of Paris, 2 Pantheon Assas, June 2017 (Fransızca)
 • Contentious Issues of Security and The Future of Turkey, (Güvenliğin Tartışmalı Konuları ve Türkiye’nin Geleceği), Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Turkey as an Energy Hub for Europe’’, in European Energy and Climate Security: Public Policies, Energy Sources and Eastern Partners, Maria Grazia, Rossella Pazienza, Alberto Tonini (eds), Springer publishers, 2015.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Arab-Turkish Cooperation: A Turkish Viewpoint’’, Turkey and Arab Strategic Options: A Reading in the Arab-Turkish Dialogue between Past and Present, (içinde) Center for Arab Unity Studies, Doha, Kasim 2010.
 • Nurşin A. Güney, ‘‘Nuclear Crisis in the Realm f Eurasian security: The Iranian Crisis and future of NPT”, Globalisation and Eurasia, Patnaik, A.- Tulsiram (eds.), KW Publishers, New Delhi, 2010.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “Introduction”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Security Environment and Turkey’s ISAF Experience”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “Conclusion”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 • Nurşin Ateşoğlu Güney, Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri AB-NATO-ABD, Bağlam Yayınları, Kasım 2006, İstanbul, ISBN: 975-8803-61-1.
 • Esra Çayhan-Nurşin Ateşoğlu Güney, Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları NATO-AB-Türkiye TÜSES Vakfı, AFA Yayıncılık, 1996, İstanbul, ISBN: 975-414-324-7.
 • N.A. Guney “DAİŞ ve Kadın”, DAİŞ, 3. Dünya avaşının Deşifresi, B. S. Bozdoğan (ed), Hayy Kitap, 2016.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Türkiye’nin Suriye’den Kaynaklanan Güvenlik Sorunları’’, içinde Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, Hasan Basri Yalçın ve Burhanettin Duran (derleyenler), Stratejik Araştırmalar Serisi 1, SETA, 2016, İstanbul, ISBN: 978-605-4023-82-0.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “Nükleer Tehdit Algılamaları ve Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” içinde  Tek Kutuplu Dünya’da Yaşamak, Gerçekler, Yanılgılar ve Beklentiler, Yona Özer (der.), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)- 3D Hareketi, Agora Kitaplığı, Mayıs 2006, İstanbul, ISBN: 9944-916-22-6.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “ Rusya Federasyonu’nun Yeni Güvenlik Politikası Çerçevesinde Türkiye’ye Bakışı” içinde  Türkiye’nin Komşuları  Mustafa Türkeş-İlhan Uzgel (der.), İmge Yayınları, Şubat 2002, Ankara,  ISBN: 975-533-343-6.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “AKKA’nın Yeni Koşullara Uyarlanması ve Türkiye’nin Güvenliği” içinde  En Uzun On Yıl, Gencer Özcan- Şule Kut (der.), Boyut Matbaacılık A.Ş. Kasım 1998, İstanbul, ISBN: 975-521-163-2.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Konvansiyonel Olmayan Silahların ve Balistik Füzelerin Yayılması Sorunu ile İlgili Yeni Yaklaşımlar” içinde  Uluslararası Politikada Yeni Alanlar- Yeni Bakışlar  Faruk Sönmezoğlu (der.), Der Yayınları, 1998, İstanbul, ISBN: 975-353-171-0.
 • Nurşin Ateşoğlu Güney “Bosna-Hersek Sorunu ve Barış Görüşmeleri Süreci”, içinde   Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Kemali Saybaşılı ve Gencer Özcan (derleyenler), İstanbul, Bağlam Yayınları, 1997.
 • Gülden Ayman ve Nurşin Ateşoğlu Güney, “Değişen Uluslararası Koşullarda Strateji, Türkiye ve Komşuları”, Faruk  Sönmezoğlu (der), Türk Dış Politikasının Analizi içinde, İstanbul, Der Yayınları, 1994.

 


Bu sayfada yer alan bilgiler bu adresten ve bu adresten 12/10/2018 tarihinde alınmıştır. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde lütfen Öneriler ve İletişim bölümünden bildiriniz.
Bu sayfa, Kamu Kurumları Teşkilat Haritası eserinde referans gösterilen özgeçmişler için hazırlanmıştır.