Prof.Dr. Servet BAYINDIR

Prof.Dr. Servet BAYINDIR

Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Birim: Ekonomi Politikaları Kurulu
Ünvan: Kurul Üyesi

BİYOGRAFİ

Servet Bayındır, 1965 yılında doğmuştur; aslen Erzurumludur.

Prof. Dr. Servet Bayındır, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İlahiyat/İslam Hukuku alanında yapmıştır. Yüksek lisans tezinin konusu “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”dir.

Doktorasını yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında 2004 yılında tamamlamıştır. Doktora tezinin konusunu “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” oluşturmuştur.

2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

2008-2010 yılları arasında Malezya’da, INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamladı.

İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014).

T.K.B.B.’nin düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışmasında Birinci Derecede Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi (Mart 2009).

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Servet Bayındır, 09 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ekonomi Politikaları Kuruluna atanmıştır.


Bu sayfada yer alan bilgiler bu adresten 11/10/2018 tarihinde alınmıştır. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde lütfen Öneriler ve İletişim bölümünden bildiriniz.
Bu sayfa, Kamu Kurumları Teşkilat Haritası eserinde referans gösterilen özgeçmişler için hazırlanmıştır.