Prof.Dr. Yavuz ATAR

Prof.Dr. Yavuz ATAR

Kurum: Cumhurbaşkanlığı
Birim: Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
Ünvan: Kurul Üyesi

BİYOGRAFİ

Doğum yeri ve tarihi: Kars, 1965

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; 1985

Akademik Unvanlar

 • Doktora; Selçuk Üniversitesi; 1990
 • Doçentlik Unvanı; 1995
 • Profesörlük Unvanı; 2004

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi (1985),
 • Anayasa hukuku alanında lisans ve lisansüstü dersler verdi ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.
 • YÖK Üyeliği (2010-Devam).

Başlıca 5 eseri (kitap)

 • Türk Anayasa Yargısında Soyut Norm Denetimi (1987)
 • Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri (1990)
 • Hukuk Bilimine Giriş (ortak eser) (1994)
 • Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa yapımı (2000)
 • Sivil Toplum, Devlet ve Siyasal Partiler Tipolojisinin Evrimi (2003)
 • Türk Anayasa Hukuku (2011)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler İngiltere’de “Anayasal Değişme ve Anayasa Yapımı” konusunda araştırmalarda bulundu. (1992-1993)

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi” (2008-2009)

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 04.07.2014 tarihinde YÖK üyeliğine atanmıştır


Bu sayfada yer alan bilgiler bu adresten 11/10/2018 tarihinde alınmıştır. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde lütfen Öneriler ve İletişim bölümünden bildiriniz.
Bu sayfa, Kamu Kurumları Teşkilat Haritası eserinde referans gösterilen özgeçmişler için hazırlanmıştır.