e-Devlet ve ITU

ITU

İstatistik Tabloları

Ülkeler tarafından periyodik olarak gönderilen  ve başta Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi" oömak üzere farklı uluslararası ölçümleme raporlarında kullanılmak üzere kullanılan, ülkelerin iletişim altyapısına ilişkin istatistiksel verileri içeren tablolara aşağıdaki Microsoft Excel dosyalarından erişilebilir.

2000-2015

Core Household Indicator

2000-2015

Fixed Broadband

2000-2015

Fixed Tel Subscriptions

2000-2015

Mobile Cellular Devices

2000-2015

Key ICT
Indicatos

2012-2015

Gender
Statistics