E-Devlet ve Siber Güvenlik Projeleri

  • Avrupa Birliği Bakanlığı: 3. Fasıl Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Tek Temas Noktası Strateji ve Eylem Planı, Yatırım Planı ve Kuruluş Mevzuatı’nın Hazırlanması – 2016
  • Avrupa Birliği Bakanlığı: 3. Fasıl Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Ulusal Destek Merkezi Strateji ve Eylem Planı ve  Yatırım Planı’nın Hazırlanması – 2016
  • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı’nın Hazırlanması – 2016
  • İçişleri Bakanlığı – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: e-Oluşum Projesi – 2014
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü: Kurumsal e-Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı’nın HAzırlanması 2013
  • İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: Belediyelerde e-Vergi Projesi – 2012
  • Sağlık Bakanlığı – Çocuk İzlem Merkezi – 2011
  • Türkiye Noterler Birliği – Çevrim içi Araç Satış Pojesi – 2010