Sitedeki Yenilikler

Neler Eklendi
Son Bir Ayda Neler Eklendi ?
Image is not available
KİŞİSEL VERİLER MEVZUAT bankası

"Kişisel Veriler" Bölümü, başta bu konudaki AB müktesebatı olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin tamamının veri koruma mevzuatını ve ilgili uluslararası raporları içerecek şekilde genişletilmiştir.

Image is not available
TÜRKİYE E-DEVLET HİZMETLERİ ENVANTERİ

Türkiye'de e-Devlet alanında verilen bütün temel elektronik hizmetler, Bakanlık'lara göre kategorilendirilerek bu bölümde erişime açılmıştır.

Image is not available
E-İMZA: ULUSLARARASI MEVZUAT VE RAPORLAR

Başta AB müktesebatı olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerdeki elektronik imzaya ilişkin mevzuatın yer aldığı bu yeni bölümde ayrıca Türkiye'deki çalışmalar ve ESHS'ler hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bilişim Mevzuatı
Bilişim Mevzuatı
97 Kanun
6 KHK
11 Bak.Kur.Kararı
12 YPK Kararı
134 Yönetmelik
167 Değişiklik
25 Genelge
4 AYM Kararı
34 Başbakanlık G.
7 Mil.Andlaşma
499
Mevzuat
Siber Güvenlik
Siber Güvenlik
Siber Güvenlikte toplam 580 Dokümana Ulaştık
49 Standart
37 Rapor
5 Rehber
63 Tez
23 Makale
103 Strateji
124 Uluslararası Rapor
13 NATO Rap.
90 ENISA Rap.
68 Ulusal Belge
Image is not available
E-Devlet
E-Devlet
1096 Doküman
171 Uluslararası Kuruluş Raporu
183 Uluslararası Ölçümleme Raporu
38 Rapor 28 Rehber 13 Standart
55 Uzmanlık Tezi
173 Ulusal Plan, Program ve Strateji Belgesi
94 Kurumsal Yapı Belgesi
107 E-İmza Belgesi
234 E-Devlet Servisi
Kaynaklar
Kaynak Dokümanlar
18 Makale ve Yazı
13 Sunum
26 Bilgilendirme Videosu
42 Yüksek Lisans Materyali
10 Rapor
Shadow

SONRAKİ GÜNCELLEME

Day
Hour
Minute
Second