Siber Güvenlik – Akademik Çalışmalar-2

Siber Güvenlikte Çalışmalar

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2021 (88 Tez)

 1. "Akıllı yöntemler ile siber saldırı tespit sistemi geliştirilmesi", Abdülkadir BİLEN, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 114 syf.
 2. "Siber güvenliğin stratejik bakış çerçevesinde konumlandırılması", Ahmet Emre KÖKER, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 379 syf.
 3. "Makine öğrenmesi yöntemleri ile siber güvenlik değerlendirmesi: Ağ trafik analizi ve zararlı yazılım algılama", Ali Haydar ESER, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 148 syf.
 4. "Ulusal ve uluslararası güvenliğin bileşeni olarak siber güvenlik: Irak örneği", Ali Mohammed IDAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 268 syf.
 5. "Siber sahanlıkta çocuk koruma", Alp ASLAN, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kriminalistik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 65 syf.
 6. "Kuantum sonrası 5G/6G ile etkinleştirilmiş endüstriyel IoT ve ilgili siber güvenlik ve sağlık uygulamaları için blok zincir güdümlü güvenli ve mahremiyet koruyucu makine öğrenimi algoritmaları", Artrım KJAMILJI, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 181 syf.
 7. "Okul danışmanlarının okullardaki siber zorbalık olgularına ilişkin görüşlerinin incelenmesi", Arzu GÜLŞEN, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Bilim Dalı, 2021, 68 syf.
 8. "Sanal ortamda finansal işlem yapan farklı kuşaklardaki tüketicilerin teknolojik risk farkındalığı ile satın alma kararı arasındaki ilişkinin incelenmesi", Didem KAYALIDEREDEN, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 187 syf.
 9. "Sağlığı geliştirme modeline temellendirilmiş web tabanlı siber zorbalık eğitimi ile siber zorba adölesan ve ebeveynlerinde farkındalık oluşturma", Dilek ULUDAŞDEMİR, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Hemşirelik Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 248 syf.
 10. "Siber güvenlik ve Türkiye: Örgütsel yapı, uygulamalar ve gelecek", İbrahim AKDAĞ, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 269 syf.
 11. "Akıllı doğal gaz şebekelerinde siber güvenlik açıklarının araştırılması ve olgunluk modeli geliştirilmesi", İsa AVCI, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 234 syf.
 12. "Büyük veri log yönetiminde siber ataklara karşın saldırı tespit sistem tasarımı", Murat KOCA, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 142 syf.
 13. "Siber tehdit istihbaratında kullanıcı davranışının belirlenmesi için mobil ve web analitiği", Murat ÖDEMİŞ, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 107 syf.
 14. "İç denetimde bilgi teknolojileri ve siber güvenlik: Borsa İstanbul şirketlerinde bir inceleme", Nevzat GÜNGÖR, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 340 syf.
 15. "Lise öğrencilerinin sahip olduğu kişilik türleri ve internet becerilerinin siber zorbalık açısından incelenmesi", Önder YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 170 syf.
 16. "Siber fiziksel insan sistemlerinin uyarlamali kontrolü", Seyed Shahabaldin TOHIDI, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 179 syf.
 17. "Küreselleşme sürecinde değişen güvenlik algısı: Siber güvenlik örneği", Soner ÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Avrupa Birliği Çalışmaları Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2021, 223 syf.
 18. "Veri kazıma yöntemleri ile siber tehdit istihbaratı aracının geliştirilmesi", Ahmet Yaşar BOZKUŞ, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilişim Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 62 syf.
 19. "Siber tehdit istihbarat paylaşım teknolojileri ve blokzincir kullanılarak oluşturulan tehdit paylaşım modeli", Ahmet ÖZDEMİR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2021, 124 syf.
 20. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin siber güvenlik stratejilerinin karşılaştırılması, Alexander Sezai GÜVEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 21. "MQTT protokolüne uygulanan siber saldırıların analizleri", Ali Cihat KELLE, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Bilgi Güvenliği Mühendisliği Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 22. "Windows işletim sistemi kalıntılarının analizini gerçekleştiren siber olay müdahale aracının geliştirilmesi ve olay zaman çizelgesinin çıkarılması", Ali Hüsamiddin UÇAR, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilişim Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 56 syf.
 23. "Organizasyonlar arası siber tehdit bilgi paylaşımı değerlendirmeler ve öneriler", Ali Melih KANCA, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 117 syf.
 24. "Richard Kingsley Morgan'ın Altered Carbon eserinde yansıtılan bir siberpunk toplumdaki posthüman ruhların parçalanmış kimlikleri", Arzu YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, 93 syf.
 25. "Ergen siber zorbalık duyarlılığı ile algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluşu artırma stratejileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Ayşegül KALAFAT, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2021, 123 syf.
 26. "Ergenlerde duygu düzenleme becerisi, algılanan ebeveyn kontrolü ve siber (Sanal) zorbalık statülerinin okula bağlanma düzeylerini yordayıcılığı", Ayşıl AĞAYA, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 2021, 207 syf.
 27. "Bilimkurgunun bir alt türü olarak siberpunk filmlerinin çözümlenmesi", Bahadır ALPTEKİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı, 2021, 159 syf.
 28. "Gemi Elektronik Seyir Yardımcı Sistemlerine Yönelik Siber Saldırı Riskinin Bayes Ağı Metodu İle Değerlendirilmesi", Barış AYDIN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bilim Dalı, 2021, 146 syf.
 29. "Büyük ölçekli ağlarda gerçek zamanlı hibrit honeypot sistemi: Türk siber güvenlik sektöründe", Berkcan KARABULUT, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Mühendislik Bilimleri Bilim Dalı, 2021, 70 syf.
 30. "Siber güvenlikte sosyal mühendisliğe karşı bir model geliştirilerek test edilmesi", Berna TOZLU, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı, 2021, 164 syf.
 31. "Üniversite öğrencilerinin psikolojik katılıklarının yordanmasında internet bağımlılığı ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın rolü", Büşra KABAKCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 32. "Ortaöğrenim öğrencilerinde siber zorba davranışların anne baba tutumları ile ilişkisi", Büşra Nur TEMEL, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 99 syf.
 33. "Ergenlerin sosyal öz yeterlik algıları ile siber zorba ve mağdur olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Cansu ÜNAL, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı, 2021, 128 syf.
 34. "İki farklı türdeki çok oyunculu video oyununda siber zorbalığın kurban üzerindeki etkisi", Cem ALTINIŞIK, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 75 syf.
 35. "Sibermetinsel aşkınlık: Fallout üzerine Gérard Genette'in aşkın metinsellik kuramı bağlamında bir çalışma", Deniz DENİZEL, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Oyun Tasarımı Bilim Dalı, 2021, 133 syf.
 36. "Siber güvenlik açısından siber saldırı senaryolarının incelenmesi", Dilek DOĞAN, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2021, 1091 syf.
 37. "Siber alan yönetişiminin güvenlikleştirilmesi ve gizlilik hakkı: ABD, Çin ve İzlanda örneği", Durukan GÜVEN, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2021, 92 syf.
 38. "Havasal siber-fiziksel insan sistemlerinde paylaşımlı kontrol", Emre ERASLAN, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 87 syf.
 39. "Kritik altyapılarda siber risk analizi ve yönetimine yönelik çerçeve önerisi", Emre KIRAN, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 77 syf.
 40. "Derin öğrenme ile içerik tabanlı siber tehdit tespiti", Emre KOÇYİĞİT, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2021, 98 syf.
 41. "Makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak siber zorbalık tespiti", Enver YAZĞILI, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 74 syf.
 42. "Siber suç farkındalık ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Ersin ATEŞ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, 72 syf.
 43. "Türkiye ve Amerikadaki siber güvenlik önlemlerinin karşılaştırmalı çalışması", Eylül AYDIN, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021, 84 syf.
 44. "Neoliberal perspektifte çok uluslu servis sağlayıcıları ile uluslararası ortaklaşa çalışmanın değerlendirilmesi, Avrupa Konseyi Siber Suç Konvansiyonu'nun sınır aşan suçlarla mücadelede rolü ve etkisi", Fatma AKIN AKILLI, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021, 222 syf.
 45. "Gelişmeleri kaçırma korkusunun sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık mağduriyeti üzerindeki rolü", Fatma Başak TOKER, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 46. "Belediye çalışanlarının siber zorbalık ve öfke düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", Firdes USTA, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 93 syf.
 47. "Sosyal medya analitiği ile siber zorbalık tespiti", Furkan Zahit ATAY, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Bilim Dalı, 2021, 114 syf.
 48. "Siberaylaklığın, üst bilişin, bilişsel stillerin, kişiliğin ve akıllı telefon kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarısına etkisi", Gökberk İlker MUŞABAK, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı, 2021, 105 syf.
 49. "Derin öğrenme teknikleri kullanılarak sosyal ağlar üzerinde siber zorbalık tespiti", Gözde NERGİZ, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 55 syf.
 50. ""Yetişkinlerin siber zorbalık davranımları ile dijital vatandaşlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Gürcan Sıla KARAKUŞ AKÇİN, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2021, 96 syf.
 51. "Sigortacılık sektöründe siber güvenlik yönetimi ve riskin azaltılmasında siber güvenlik sigortalarının rolü", Hasan KARADAĞ, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Ana Bilim Dalı Sigortacılık Bilim Dalı, 2021, 106 syf.
 52. "IoT ekosistemindeki siber tehditler, önlemler ve sızma testi metodolojisi", Hamide Özlem DALGIÇ, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2021, 62 syf.
 53. "Lise öğrencilerindeki psikolojik belirtilerin sosyal medya kullanım bozukluğu ve siber zorbalık ile ilişkisi", Hilal ÇOBANOĞLU, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik, 2021, 83 syf.
 54. "İç denetimin gelişen ve değişen dünyasında: Siber güvenlik ve denetim", Hüseyin Sinan OCAK, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Denetimi Bilim Dalı, 2021, 112 syf.
 55. "Öğretmenlerin kişisel siber güvenlik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi", İmren ALTINER, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2021, 115 syf.
 56. "Üniversite öğrencilerinin siber zorbalıkla ilgili farkındalık düzeylerinin ve başa çıkma stratejilerinin incelenmesi: Buca Eğitim Fakültesi örneği", İnan AYDIN, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilim Dalı, 2021, 103 syf.
 57. "Siber güvenlik ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Kadir SEVİNÇ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, 67 syf.
 58. "Siber güvenlik,bilgisayar ağları,kimlik avı,kötü amaçlı yazılım,fidye yazılımı, sosyal mühendislik biçiminde korsanlıktan korunmaya yönelik incelemeler ve bir uygulama", Mehmet Özer BAŞESKİOĞLU, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adli Bilişim Ana Bilim Dalı Adli Bilişim Bilim Dalı, 2021, 161 syf.
 59. "Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet durumlarının sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisi", Merve AKGÜN, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 121 syf.
 60. "Üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık, siber insani değerler ve çevrimiçi oyun oynama bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi", Merve BIYIKOĞLU, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 179 syf.
 61. "Ortaöğretim öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı, bilişsel kapılma ve siber aylaklık etkinlik düzeyleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesi", Meryem SEVİNÇ, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, 96 syf.
 62. "Siber güvenlik ihlalleri ve organizasyonun çevrimiçi sisteminin güvenliğinde etik hacker'in rolü", Mohammed Hasan HADI AL MAAWI, Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2021, 92 syf.
 63. "Stratejiden Yasaya: Avrupa Birliği Siber Güvenlik Politikası", Muhammet OĞUZ, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalı, 2021, 108 syf.
 64. "Sosyal medya paylaşımları kullanılarak akıllı siber saldırı tespiti", Mustafa AYDIN, Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 63 syf.
 65. "Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve siber zorbalık düzeylerine etkisi", Mustafa Bahadır KOYUNCU, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2021, 116 syf.
 66. "Hemşirelik öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama davranışları ve etkileyen faktörler", Münüre SOYBAŞ, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Öğretim Ana Bilim Dalı, 2021, 76 syf.
 67. "Kadına yönelik siber şiddet ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkide olayın ve sosyal medya kimliğinin merkeziliğinin etkisi", Nilay ABINIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 94 syf.
 68. "Siber dünyada hacker kültürü, hacktivizm ve bilişim suçları", Nurullah SANDİLAÇ, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2021, 132 syf.
 69. "Siber güvenlik bağlamında yeni tehdit algılamalarının Türkiye'nin güvenlik politikalarına etkileri", Ozan Zeki KİRAZ, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021, 117 syf.
 70. "Etkin siber güvenlik stratejilerinde yönetim bilişim sistemlerinin yaklaşımları", Ömer BARIŞ, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Dalı, 2021, 176 syf.
 71. "Üniversite öğrencilerinde Covid-19 dönemindeki sosyal izolasyon ve sosyal destek algısı ile siber mağduriyetle başa çıkma düzeyi ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiler", Ömer Aykutalp BÖRKLÜ, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 106 syf.
 72. "Etkin siber güvenlik stratejilerinde yönetim bilişim sistemlerinin yaklaşımları", Ömer BARIŞ, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Dalı, 2021, 176 syf.
 73. "Siber güvenlik önlemlerinin analizi ve modellenmesi", Ömer DURMUŞ, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 78 syf.
 74. "Türkiye'nin siber güvenlik politikaları ve siber saldırıların uluslararası etkileri", Özge ARSLAN, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, 94 syf.
 75. "Uluslararası ilişkilerde siber güvenlik kavramı ve uygulamaları", Özge GÜLEÇ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, 96 syf.
 76. "Hemşirelik öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet deneyimlerinin yalnızlık ve aleksitimi ile ilişkisinin incelenmesi", Pınar Sevda GÜL, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2021, 106 syf.
 77. "Üniversite öğrencilerinin öz şefkat düzeyleri ile siber zorba ve siber mağdur olmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi", Rüveyda BULGAN, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2021, 69 syf.
 78. "Gömülü sistemlerde siber güvenlik", Seda ŞANOĞLU, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 75 syf.
 79. "Adölesanların sosyal medya bağımlılığının ebeveynlerin sosyal medyabağımlılığından etkilenme, siber zorbalık ve yalnızlıklarını etkileme durumununincelenmesi", Seher ARI ÜNAL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2021, 112 syf.
 80. "Üniversite öğrencilerinin nesne ilişkileri, narsisiszm, siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Sevgi MESTCİ, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 152 syf.
 81. "Türkiye'de siber mobbing: Analitik değerlendirme", Sümeyye AYTEKİN, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı, 2021, 178 syf.
 82. "Beliren yetişkinlik döneminde siber zorbalık ve siber mağduriyetin internet bağımlılığı ve sosyal anksiyete ile ilişkisi", Şeyma BALCI, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 83. "Stratejik bir belirsizlik alanı olan siber uzayda norm oluşturma çabalarının incelenmesi", Tuba FIRAT, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2021, 121 syf.
 84. "Açık kaynaklardan siber tehdit istihbaratı verisi elde edilmesi", Uğur TEKİN, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, 80 syf.
 85. "Üniversite öğrencilerinin eğitim ortamlarında siber aylaklık ve dijital oyun bağımlılık düzeyleriyle ilgili yordayıcı ilişkilerin incelenmesi", Uğurcan SERT, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2021, 90 syf.
 86. "9-14 yaş grubu çocuklarda narsistik kişilik özelliğinin siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkisi", Yavuz Can MADENCİOĞLU, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2021, 92 syf.
 87. "Ergenlerde siber zorbalığa maruz kalma düzeyleri açısından benlik saygısı, narsisizm ve empatik öfkenin siber zorbalığa maruz bırakma üzerindeki etkisi", Zeynep Aliye VATANSEVER, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2021, 137 syf.
 88. "Sosyal medyadaki siber zorbalık ve siber zorbalığa karşı tutumlar üzerine bir araştırma: İstanbul ili örneği", Zeynep GÖGER, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı, 2021, 128 syf.

2020 (70 Tez)

 1. "Siber uzayin formalizasyonu ve modellenmesi", Anas Maazu KADEMI, Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020, 153 syf.
 2. "Troller ve siber zorbalar arasındaki farklar ve trollemenin Öz-Yönetim kKuramı çerçevesinden incelenmesi", Elif MANUOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020, 181 syf.
 3. "Geleneksel ve siber zorbalığa maruz kalmanın sınıf iklimi ve okula yabancılaşmayla ilişkisinin incelenmesi", Ferhat HAN, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Doktora Tezi,  2020, 193 syf.
 4. "Siber-fiziksel sistemler için makine sağlığı gözleme", Gürkan AYDEMİR, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi,  2020, 130 syf.
 5. "Türkiye'nin ulusal siber güvenlik strateji ve politikalarının oluşturulması çerçevesinde caydırıcılık", Mustafa ŞENOL, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Bilim Dalı, Doktora Tezi,  2020, 218 syf.
 6. "Yazılım tanımlı ağlar için siber tehdit istihbaratı destekli savunma sistemi geliştirme", Özgür YÜREKTEN, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020, 205 syf.
 7. "Siber aylaklık davranışlarının bir kamu kurumu özelinde incelenmesi: Log analizine dayalı bir çalışma", Seda İŞGÜZAR, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi,  2020, 350 syf.
 8. "21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde yeni güç rekabet sahası: Siber uzay", Tolga ERDEM, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020, 404 syf.
 9. "Siber zorbalık farkındalık programının ergenlerin siber zorbalığa ilişkin farkındalıklarına ve siber zorbalıkla baş etme becerilerine etkisinin incelenmesi", Yeşim YURDAKUL, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020, 210 syf.
 10. "Ergenlerde siber mağduriyet ve siber zorbalıkla başa çıkma becerilerinin duygusal zekâ ile ilişkisinin incelenmesi", Rabia ELİÇORA, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, 95 syf.
 11. "Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkisi", Melis ERİŞLİ, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2020, 121 syf.
 12. "Kurumlarda siber güvenlik ve siber riskler", Ahmet KORKUSUZ, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Bilim Dalı, 2020, 113 syf.
 13. "Sigara bağımlısı Ankara Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı, alkol bağımlılığı, siber mağduriyet ve siber zorbalık", Ebru ÇETİN, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Bilimler Ana Bilim Dalı, 2020, 149 syf.
 14. "Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygı, öfke, internet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi", Ayça ÖNDER, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2020, 106 syf.
 15. "Ulusal siber güvenlik stratejisi oluşturma süreç analizi ve Türkiye ile Afganistan'ın ulusal siber güvenlik stratejisinin değerlendirilmesi", Sayed Osman SAYEDI, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, 142 syf.
 16. "Siber teknolojilere dayalı yeni uluslararası güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi", İdris YIKICI, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, 146 syf.
 17. "Ergenlerde, bağlanma stilleri, karanlık üçlü kişilik özellikleri, reddedilme duyarlılığı ve arkadaşlık kalitesinin sosyal medya bağımlılığına ve siber zorbalığa etkileri", Zeynep Işıl DEMİRCİOĞLU, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Bilim Dalı, 2020, 118 syf.
 18. "Tankerler için siber güvenlik risk değerlendirmesi ve savunma metotları", Aybars ORUÇ, Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, 146 syf.
 19. "İstisna haline yeni bir alan olarak siber uzay", Süleyman Alper KARAHAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Medya ve İletişim Ana Bilim Dalı Medya ve İletişim Sistemleri Bilim Dalı, 2020, 64 syf.
 20. "İleri siber istihbarat yeteneği ile donatılmış güvenlik operasyonları merkezi kurma", Kaan ÖZYAZICI, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, 61 syf.
 21. "Kritik altyapı siber güvenlik politikalarının karşılaştırılmalı analizi: ABD, AB ve Türkiye'den en iyi uygulamalar", Efe DÜVEROĞLU, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Ekonomisi, Politikası ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2020, 144 syf.
 22. "Siberpunk kültürün mimarideki etkileri: Batı Ataşehir örneği", Selim Yakup KEFELİ, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2020, 83 syf.
 23. "Siberpunk'da teknolojinin kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak, yeniden tasarlanan insan-sonrası", Aslı SEKENDİZ, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, 73 syf.
 24. "Siberfiziksel sistemler için alan bağımsız derin öğrenme tabanlı güvenlik modelleri", Dilara GÜMÜŞBAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Elektronik Bilim Dalı, 2020, 83 syf.
 25. "Siber uzay ve yalan haberler: Gana seçimlerinde ortaya çıkan yeni bir olgu", Mariam MOHAMMED, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2020, 109 syf.
 26. "Makina öğrenmesi ile kurumsal bir ağda anomali tabanlı siber ihlal tespit sistemi: keşif saldırıları üzerinde bir vaka çalışması", Emrah TUFAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2020, 94 syf.
 27. "Siber fiziksel sistem yazılımlarının model-güdümlü mühendisliği: Bir sistematik literatür incelemesi", Mustafa Abshir MOHAMED, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Ana Bilim Dalı Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı, 2020, 130 syf.
 28. "Türkiye'de siber terörizme karşı bilişim teknolojilerinin kullanımı", Furkan ABACI, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı, 2020, 147 syf.
 29. "Yeni medyada toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve siberfeminizmin yıkılışı", Duygu ODABAŞI, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı, 2020, 129 syf.
 30. "Uluslararası ilişkilerin kuramsal çerçevesi ve siber güvenlik kavramının analizi", Buğrahan EMİR, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 137 syf.
 31. "Kritik altyapıların siber güvenliğinde iç tehdit etkisi", Uğur ARAS, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, 140 syf.
 32. "Nükleer tedarik zincirinde en iyi siber güvenlik sistemine sahip ülkenin seçilmesi", Merve ÇETİN, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, 85 syf.
 33. "Cinsel istismara uğrayan çocuklarda internet bağımlılığı, siber mağduriyet ve psikososyal değerlendirme", Emre YULUĞ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, 2020, 97 syf.
 34. "Üniversite öğrencileri arasındaki partner siber şiddetinin değerlendirilmesi", Hatice Sezin YILMAZER, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, 2020, 117 syf.
 35. "Elektronik spor oyunlarında siber zorbalık", Bilal ÇAVDAR, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2020, 135 syf.
 36. "Denizcilikte siber güvenlik: Türk gemi işletmecileri üzerine bir inceleme", Onur TOPAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetim Bilim Dalı, 2020, 65 syf.
 37. "Küreselleşen dünyada terörizm: Siber terörizm örneği", Bilge TURTSEVER, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020, 144 syf.
 38. "Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bir çözüm olarak siberfeminizm", Ayça Nur DURSUN, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020, 94 syf.
 39. "Ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyet durumlarının, başa çıkma ve aleksitimi açısından incelenmesi", Alican KAYA, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı, 2020, 131 syf.
 40. "Siber saldırılara karşı meşru müdafaa hakkının uluslararası hukuk açısından incelenmesi", Can BOLAT, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 201 syf.
 41. "Siber güvenliği yeniden düşünmek: Stuxnet örnek olayı", Mesut KESİK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, 86 syf.
 42. "Milli güvenlik açısından siber güvenlik", Semih POLAT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Amme İdaresi Ana Bilim Dalı Güvenlik Yönetimi Bilim Dalı, 2020, 105 syf.
 43. "Lise öğrencilerinin siberaylaklık düzeyleri ile sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Hüseyin Seyhan DUYGU, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2020, 122 syf.
 44. "Siber zorbalık eğitiminde durumlu öğrenme yönteminin uygulanması", Hilal Şengü TAN, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, 97 syf.
 45. "Siber istihbarat faaliyetlerinde insan istihbaratı yaklaşım ve teknikleri", Umut Barış ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı İstihbarat Bilim Dalı, 2020, 93 syf.
 46. "Uluslararası marka bilinirliği açısından uluslararası pazarlama stratejileri: Bilişim sektörü (siber güvenlik) firmaları üzerine bir araştırma", Gülüzar Cansu ERGÜR, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bilim Dalı, 2020, 132 syf.
 47. "Akıllı araçlar için bulanık mantık temelli siber güvenlik risk modeli", Orhan MURATOĞLU, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, 2020, 129 syf.
 48. "Siber zorbalık rollerinin kişisel sosyal sorumluluk atıfları bağlamında incelenmesi: Ünlüler üzerine bir araştırma", Melike SARAÇAYDIN DUYAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı, 2020, 98 syf.
 49. "Siber uzay ortamında saldırı tehditlerinin farkındalığı, tespiti ve önlenmesi üzerine bir gerçek-zaman sistem önerisi", Emrecan ARDA, Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2020, 123 syf.
 50. "Üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve yalnızlaşmanın siber zorbalık üzerindeki etkisi ve akademik başarı düzeyi ile ilişkisi", Ömer YILMAZ, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2020, 83 syf.
 51. "Lise öğrencilerinin siber zorbalık ve internet bağımlılığı düzeyinin, ebeveynlerle iletişim ve akranlarla ilişkiler açısından incelenmesi: İzmir örneği", Özegnur AYTAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Bilim Dalı, 2020, 212 syf.
 52. "Kitlesel açık çevrimiçi ders platformlarında yayınlanan siber güvenlik içeriklerinin çoklu ortam tasarım ilkeleri açısından incelenmesi", Fikri GÜNEŞ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2020, 166 syf.
 53. "ISO/IEC JTC 1/SC 27 BT güvenlik teknikleri standardlarının siber güvenliğe katkısı", İsmail Sinan TATLIGİL, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2020, 69 syf.
 54. "Devletlerin siber güvenlik politikalarının şekillendirilmesi sürecinde kamu-özel sektör işbirliğinin artan önemi: İsrail ve Yeni Zelanda örnekleri", Engin SAVÇIN, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 115 syf.
 55. "21'inci yüzyılın yükselen güç unsuru siber güç ve Türkiye", Osman GİRGİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 124 syf.
 56. "Güvenlik paradigmasının değişimi; ABD ve Rusya rekabetinin siber alanda tezahürü", Onur YILMAZ , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 114 syf.
 57. "Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencilerinde siber zorbalık mağduriyeti ve depresyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi", Onur YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2020, 86 syf.
 58. "Güvenlik paradigmasının değişimi; ABD ve Rusya rekabetinin siber alanda tezahürü", Onur YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020, 114 syf.
 59. "Kapalı yönetim biçimlerinde siber gözetim: Çin örneği", Tuğçe İYİGÜNGÖR, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Bilişim Bilim Dalı, 2020, 163 syf.
 60. "Hibrit savaşın bir boyutu olarak siber saldırılar ve Türkiye'nin durumu", Ersin ÇAHMUTOĞLU, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Güvenlik Araştırmaları Bilim Dalı, 2020, 130 syf.
 61. "Endüstri 4.0 sistemlerinde yapay zekâ tabanlı siber güvenlik yaklaşımlarının geliştirilmesi", Firdevs Sümeyye CEBELOĞLU, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Yazılımı Bilim Dalı, 2020, 75 syf.
 62. "Teknik ve hukuki boyutlarıyla elektronik ödeme sistemlerinde siber güvenlik", Cemal ARAALAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Hukuk Ana Bilim Dalı Bilişim Teknolojileri Bilim Dalı, 2020, 345 syf.
 63. "Siber güvenlik alanında düzenlenen uygulamalı öğretici CTF yarışmalarında kullanılan programlara genel bir bakış", Gökhan ALGAÇ, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı, 2020, 59 syf.
 64. "Siber operasyonlar ve Jus Ad Bellum", Kaan ERDOĞAN, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, 170 syf.
 65. "Uluslararası hukukta siber suçla mücadele", Abdullah ALDOORI, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, 189 syf.
 66. "Siber göç: Dijital yerlilerin Facebook'u terk etme nedenleri üzerine bir araştırma", Sena ÖZŞİRİN, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yeni Medya ve Gazetecilik Bilim Dalı, 2020, 192 syf.
 67. "Üniversite öğrencilerinin siber zorbalık ve mağduriyet yaşantılarında karanlık üçlü kişilik özellikleri ve dürtüselliğin etkisi", Mehtap ÖZTÜRK, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2020, 132 syf.
 68. "Silahlı çatışma hukuku orantılılık ilkesinin siber saldırılara uygulanması", Yunus Emre GÜL, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, 156 syf.
 69. "8. sınıf öğrencilerinin siber zorba/kurban davranışları ile hoşgörü ve öz güven değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Yasemin KAPLAN , Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, 2020, 160 syf.
 70. "Öğretmen adaylarının siber bilgi güvenliği farkındalığı ve dijital vatandaşlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Murat SOLMAZ, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2020, 173 syf.

2019 (93 Tez)

 1. "Siber kültürün yeni medya kullanıcılarının tercih ve eğilimleri üzerine etkisi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir uygulama", Durmuş KOÇAK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2019, 297 syf.
 2. "Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık ve akran zorbalığı eğilimlerinin örgütsel yabancılaşma ve örgütsel güven algılarına etkilerinin incelenmesi: Ankara ili örneği", Esra SİPAHİ , İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, Doktora Tezi,, 264 syf.
 3. "Drama, çatışma ve siber zorbalık: Ergenlerin siber zorbalığı ve çatışma çözme biçimlerini anlamaya yönelik bir çalışma", Gökhan KARAOSMANOĞLU, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı, Doktora Tezi,2019, 233 syf.
 4. "Teknoloji öngörüsü ve modellemesi: Türkiye'nin siber güvenlik öngörüsü 2040", Hasan ÇİFCİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2019, 345 syf.
 5. "Siber zorbalık ve mağduriyet, problemli internet kullanımı ve dindarlık ilişkisi", Sezai KORKMAZ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2019, 303 syf.
 6. "Siber dolandırıcılığın engellenmesi ve risk analizi için bir aksiyon yönetim sistemi geliştirilmesi", Abdulkadir BATTAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2019, 93 syf.
 7. "Ortaokul öğrencilerinde siber zorbalık/ siber mağduriyet davranışları ve internet saldırganlığı düzeyleri- Zonguldak örneği", Afide AKYÜZ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2019, 95 syf.
 8. "Lise öğrencilerinde siber zorbalığa maruz kalma ve okula bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bolu İli örneği)", Ahmet YALDIRAN, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2019, 121 syf.
 9. "Sigortacılık sektöründe siber güvenliği, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin incelenmesi", Alperen ÇOTAK, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Ana Bilim Dalı, 2019, 254 syf.
 10. "Siber terörizm: Radikal-dini örgütler", Anıl Cumali ÇOKBİLDİK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2019, 101 syf.
 11. "Kurumlar için siber güvenlik laboratuvarı altyapısının oluşturulması", Arif Emre ADIR, KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilişim Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 100 syf.
 12. "Kalp hastası kadınlarda siberkondri düzeyi ve etkileyen faktörler", Asiye GÜLEŞEN, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2019, 50 syf.
 13. "Siber güvenlik yönetim modelleri ve etkilerinin araştırılması", Aycan Ramazan GÜNDÜZHEV, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Bilim Dalı, 2019, 202 syf.
 14. "Seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak teknoloji yoğun işyerlerinde uygulanan siber gözetimin hukuksal boyutu", Ayça DENİZ, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2019, 159 syf.
 15. "Empati yönelimli siber zorbalık psiko-eğitim programının lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık düzeylerine etkisi", Ayşe AKYÜZ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 2019, 145 syf.
 16. "Romantik ilişkilerde siber flört istismarının beden imgesi ve benlik saygısıyla ilişkisi", Ayşegül BAKIR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019, 145 syf.
 17. "Sosyal medya kullanıcılarının siber zorbalık davranışlarının incelenmesi: Bir alan araştırması", Betül AKYÜZ, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı, 2019, 91 syf.
 18. "Siber savunma alanında yapay zekâ tabanlı saldırı tespiti ve analizi", Burcu  AYTAN, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 74 syf.
 19. "Ülke düzeyinde kritik siber güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi", Burak AYDIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı Savunma Teknolojileri Bilim Dalı, 2019, 59 syf.
 20. "Siber fiziksel sistemler üzerinde bütünleşik siber güvenlik risk değerlendirmesi: Bir konteyner limanı uygulaması", Bünyamin GÜNEŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı, 2019, 99 syf.
 21. "Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık/mağduriyet ve Monoamin Oksidaz A enziminin gen polimorfizmi ile ilişkisinin incelenmesi", Cansu ERDAL, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Adli Genetik Bilim Dalı, 2019, 95 syf.
 22. "Siber silahlarin siber güvenlikteki yeri: Stuxnet ve Duqu üstüne vaka incelemesi", Cem DEMİRCAN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019, 94 syf.
 23. "Lise öğrencilerinde öznel mutluluk suçluluk ve utancın yordayıcısı olarak siber zorbalık", Ceylan ÖZKAN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı, 2019, 85 syf.
 24. "Ulusal siber güvenlik stratejisi oluşturma sürecine bir bakış", Cihan ATAÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akıllı Sistemler Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 90 syf.
 25. "8. sınıf öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişki", Cüneyt ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 136 syf.
 26. "Bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT)'in diplomasi üzerindeki etkisi: Irak-Türkiye arasındaki siber diplomasi", Doaa Ali Mohammed ALBUISSA, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2019, 97 syf.
 27. "Siberfeminizmde grotesk, abjectıon ve ınformel kavramları üzerine bir inceleme", Duygu GERÇEK KUTLU, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, 2019, 109 syf.
 28. "Ortaöğretim öğrencilerinin siber zorbalık ve mağduriyet düzeyleri ile internet bağımlılığı ve sosyal medya tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi", Elif Nur ERGÜDER, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2019, 320 syf.
 29. "Adli muhasebe kapsamında siber suçlar ve adli bilişim", Elif ŞEN, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Denetimi Bilim Dalı, 2019, 132 syf.
 30. "Velilere yönelik geliştirilen siber zorbalık farkındalık eğitiminin etkisinin incelenmesi", Emel DUMAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, 118 syf.
 31. "Log yönetimi ile siber güvenlik araçlarının geliştirilmesi", Emre GÜL, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 56 syf.
 32. "Akira örnekleminde post apokaliptik toplum ve çevre tasvirlerinin siberpunk kültüründeki yeri", Emre ÖZDEMİR, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Bilim Dalı, 2019, 77 syf.
 33. "Boşanmış ve evli ebeveynlere sahip ergenlerin siber zorbalık sosyal dışlanma ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Ercan GÜR, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2019, 120 syf.
 34. "Siber danışmanların bakış açısıyla siber danışmanlık:Fırsatlar ve zorluklar", Fatih YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı, 2019, 119 syf.
 35. "Siber suçlar üzerine bir araştırma", Ferhat BİRCEVİZ, Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, 128 syf.
 36. "Siber zorbalık tutumu ile sosyal medya tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi iletişim bilimleri fakültesi örneği", Funda KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı, 2019, 138 syf.
 37. "Ergenlerde siber zorbalığın insani değerler açısından incelenmesi (Kocaeli örneklemi)", Gaye KURT KABAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019, 96 syf.
 38. "Siber mağduriyet, cinsiyet, intikam ve empati değişkenlerinin siber zorbalığı yordayıcı rollerinin incelenmesi", Gizem ÇOKLUK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı, 2019,  104 syf.
 39. "Siber güvenlik farkındalığının öncülleri ve sonuçları: Denizcilik sektörü için bir vaka çalışması", Gizem YÜKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı, 2019, 78 syf.
 40. "Ergenlerde siber zorbalığa maruz kalma durumuna göre psikolojik sağlamlığın incelenmesi ", Gökhan GÜÇLÜ, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, 89 syf.
 41. "Genç tüketicilerin sosyal mühendislik ile siber güvenlik farkındalıklarının online alışveriş niyetleri üzerindeki etkisinin ölçülmesi", Gülcihan AYDANER , Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı, 2019, 172 syf.
 42. "Ortaöğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet: Ankara ili örneği", Gülnihal TUNCA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, 2019, 159 syf.
 43. "Öğretmenlerin siber kaytarma davranışları ile işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki", Hakan SARICA, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, 2019, 121 syf.
 44. "Ergenler için zorbalık ve siber zorbalık ölçeği (BCS-A): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması", Harun ÖZBEY, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2019, 82 syf.
 45. "Okullarda siber aylaklık davranışının okul iklimine yansımalarının yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi", Hatice KATIER, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, 2019, 101 syf.
 46. "Siber fiziksel üretim sistemleri ve inovasyon tabanlı bir tasarım uygulaması: Teka vtc üretim hattı örneği", Hüseyin TUNA, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Bilgi ve İnovasyon Yönetimi Bilim Dalı, 2019, 109 syf.
 47. "Ortaöğretim kurumlarında uygulanan uygulanan siber güvenlik farkındalık eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkisi", Hüsnü TAVLAŞ, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 87 syf.
 48. "Soğuk savaş sonrası NATO ve Türkiye'de siber güvenlik", İbrahim YALÇIN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019, 133 syf.
 49. "Siber saldırıların ekonomik boyutu", İbrahim ÖZKAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2019, 185 syf.
 50. "Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin empati ve psikolojik yardım arama tutumuyla ilişkisi", İzel Beril ÇOLAKOĞLU, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2019, 89 syf.
 51. "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin internet bağımlılığı ve siber mağduriyet yaygınlığının araştırılması", Kerem CUŞKUN, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 2019, 94 syf.
 52. "9. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi", Kısmet AKKURT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, 2019, 105 syf.
 53. "İstihbaratın geleceği: Siber uzayda istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetlerinde yapay zekâ ve veri bilimi kullanımı", Mehmet Akif ORUÇ, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı İstihbarat Bilim Dalı, 2019, 125 syf.
 54. "Siber zorbalıkla karşılaşan gençlerin benlik saygısı ve stresle baş etme yöntemlerinin incelenmesi", Merve AYDIN, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Gelişim Psikolojisi Bilim Dalı, 2019, 110 syf.
 55. "Üniversite öğrencilerinin siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeylerinin problemli internet kullanım düzeyleri ve demografik değişkenlere göre incelenmesi", Mesut GÖNÜLTAŞ, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019, 108 syf.
 56. "Lise öğrencilerinde siber zorbalık duyarlılığının sosyodemografik özellikler, algılanan sosyal destek ve ebeveyn ve akran ilişkileri açısından değerlendirilmesi: Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi örneği", Mihriban KIRCALLIOĞLU, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2019, 128 syf.
 57. "Depresif ergenlerde sosyal medya tutumu ve siber zorbalık ilişkisi", Muhsine GÖKSU, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2019, 116 syf.
 58. "Siber gerçekliğin mekan ve ilişkilerde cisimleşmesi: League of legends" örneği ", Murat DİLEK, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2019, 90 syf.
 59. "Sibernetik mekân oluşumu", Mustafa DEMİR, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, 102 syf.
 60. "İnternet oyunu oynama bozukluğu olan ergenler ile problemli internet kullanımı olan ergenlerin siber zorbalık, saldırganlık ve yalnızlık parametreleri açısından karşılaştırılması", Mustafa TUNÇTÜRK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, 2019, 126 syf.
 61. "Siber bedenlerin siber ortamlarla etkileşimi:Sanal gerçeklikte avatar becerilerinin sağlarlık algısı üzerindeki etkisi", Naciye Tuğçe AKKOÇ, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, 68 syf.
 62. "Süreç iyileştirmenin siber olay yönetimine etkisinin incelenmesi", Necmettin TAPAN, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilim Dalı, 2019, 85 syf.
 63. "Ergenlerde siber zorbalık ile ilgili demografik değişkenlerin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması", Nurşin AKMAN, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2019, 83 syf.
 64. "Automatic detection of cyber security events from turkish twitter stream and turkish newspaper data", Özgür URAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2019, 103 syf.
 65. "Ortaöğretim öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin siber mağdur olma durumlarına etkisinin incelenmesi (Üsküdar örneği)", Rahime HACIMUSTAFAOĞLU, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 80 syf.
 66. "Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin internet için eleştirel okuryazarlık düzeyleri ile ilişkisi: (Afyonkarahisar ili örneklemi", Rıdvan DUMANLIDAĞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, 121 syf.
 67. "Siberpunk'ta ötekileştirme biçimlerinin izlerini aramak", Seçil IŞIK, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilim Dalı Sinema Bilim Dalı, 2019, 93 syf.
 68. "Bilişim teknolojileri alanındaki meslek lisesi öğrencilerinin siber güvenliğe yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi", Selim ASLAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 117 syf.
 69. "Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet sıklığı ve bunların anksiyete ve depresyon ile ilişkisinin incelenmesi: Konya örneği", Sema DURNA, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2019, 59 syf.
 70. "Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının ve siber zorbalık davranışlarının denetim odağı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Sena ÇİÇEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 172 syf.
 71. "Askerlik hizmetinde terörist dronelara karşı uygulanan siber karşı koyma tedbirleri", Serkan GÖZKAYDIRAN, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı, 2019, 61 syf.
 72. "Lise öğrencilerinin siber saldırganlık eğilimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", Sevilay SERYOL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 123 syf.
 73. "Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları ile siber zorbalık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Seval ZENGİN, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, 150 syf.
 74. "Edirne merkezinde lise öğrencilerinde siber zorbalık ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi", Seyide TETİK, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2019, 91 syf.
 75. "Yerel alan ağlarının siber güvenlik yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi ", Sezer YILDIZ, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, 84 syf.
 76. "Ergenlerde siber zorbalığın yordanmasında değerlerin rolü", Sitem GÖK, Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı, 2019, 64 syf.
 77. "Siber saldırılar ve ülkelerin siber güvenlik politikaları", Su Dilara ALİOĞLU, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı, 2019, 251 syf.
 78. "Veri madenciliği temelli siber tehdit istihbaratı", Süleyman Muhammed ARIKAN, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim Ana Bilim Dalı, 2019, 148 syf.
 79. "Ergenlerde siber zorbalıkla ilişkili kişisel ve çevresel faktörlerin incelenmesi", Sümeyye BİLGİZ, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, 110 syf.
 80. "Ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyet ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Sümeyye YALÇIN, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2019, 107 syf.
 81. "Siber uzayın NATO'nun güvenlik anlayışına etkisi", Şerife KARADAĞ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019, 103 syf.
 82. "Konya ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin siber zorba ve siber mağdur olma durumları", Şerife Nur ÖZKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019, 118 syf.
 83. "İktidar ve internet: Dijital denetim ve gözetim mekanizmalarına siberetik yaklaşım", Taner BAYRAM, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, 125 syf.
 84. "Eğitim örgütlerinde siber zorbalık ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişki ", Tuğrul ÖZ, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, 2019, 121 syf.
 85. "Simulasyon hastalığı anketi ve varyasyonlarının tüketici ortamlarında, siber hastalık ölçütü olarak psikometrik değerlendirilmesi", Volkan SEVİNÇ, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Oyun Tasarımı Bilim Dalı, 2019, 54 syf.
 86. "Uluslararası siber güvenlik ve siber ortamdaki tehditlerin fiziksel bir savaşa dönüşme olasılığı", Yasemin GÜRYUVA, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2019, 248 syf.
 87. "İşyerlerindeki siber aylaklık davranışı ve yönetim uygulamaları", Yasemin KASAP, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) Bilim Dalı, 2019, 100 syf.
 88. "Öğretmen adaylarının siber güvenlik farkındalıklarının incelenmesi", Yasemin ÖZBEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2019, 84 syf.
 89. "Lise öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri ile siber zorbalık siber mağduriyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Yasin YARAR, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2019, 148 syf.
 90. "Öğretmen adaylarının siber aylaklık davranışları ve nedenlerinin incelenmesi", Yusuf Tarık TATLI, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, 100 syf.
 91. "Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi", Zeynep Ebru IŞIK, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim Ana Bilim Dalı , 2019, 200 syf.
 92. "Ergenlerde siber zorbalığa duyarlılığın anne-baba ile ilişkiler ve değer yönelimleri açısından incelenmesi (Maltepe ilçesi örneği)", Zeynep Nur NALBANT, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı, 2019, 139 syf.
 93. "Geleneksel savaş kavramı ve siber savaş: Siyasal ve hukuksal değerlendirmeler", Zülhice GÖZCAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019, 106 syf.

    2018 (49 Tez)

 1. "Siber riskler karşısında KOBİ'lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçen bir ölçek geliştirme: Gaziantep örneklemi ",Cüneyt ÇATUK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Doktora Tezi, 2018, 154 s.
 2. "Gaziantep'te faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin siber güvenlik yönetim yaklaşımlarının analizi ",Ahmet BOZGEYİK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Doktora Tezi, 2018, 192 s.
 3. "Türkiye'nin Siber Güvenlik Politikalarının Kamu Politikası Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Volkan GÖÇOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Doktora Tezi, 2018, 355 s.
 4. "Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin duygusal zeka ve psikolojik iyi oluş açısından incelenmesi", Nursel GÖNENÇ, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2018, 111 s.
 5. "Nesnelerin internetinin siber güvenliği için derin öğrenme", Furkan Yusuf YAVUZ, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018, 97 s.
 6. "Afganistan iletişim altyapısının siber güvenlik açısından araştırılması", Sayed Zakariya HABIB, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018, 161 s.
 7. "Üniversite öğrencilerinde siber zorbalığın yaygınlığı (Filipinler ve Türkiye arasında bir karşılaştırma)", Charisse VITTO, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2018, 81 s.
 8. "Uyarılmaya dayalı ertelemeyi arama: Aktif erteleme ve heyecan arayışı, düşünme ihtiyacı ve siber aylaklık ile ilişkisi", Deniz ŞİMŞEK, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2018, 98 s.
 9. "Topluluk öğrenmesiyle anomali tabanlı siber ihlal tespit sistemi", Alper SARIKAYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2018, 77 s.
 10. "Blok zinciri'nin dijital kimlik uygulaması olarak bankacılıkta müşterilerin tanımlanması sürecinde kullanımı ve sibergüvenlik açısından değerlendirmesi", Emel ÖZGÜMÜŞ, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Fen Bilimleri ve Teknolojileri Bilim Dalı, 2018, 62 s.
 11. "Kritik altyapılarda sensör tabanlı veri kontrolü ile derin ögrenme algoritmaları kullanılarak siber saldırı tespiti", Murat YILMAZ, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Bilim Dalı, 2018, 87 s.
 12. "Siber zorbalık ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki", Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2018, 126 s.
 13. "Siber güvenlik ve terörizmin evrilişi: Türkiye üzerine etkileri", Dilaver GEDİK, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, 2018, 111 s.
 14. "Ortaokul öğrencilerinde siber zorbalık ile saldırganlık ilişkisinin incelenmesi", Hacer YELCİ, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018, 237 s.
 15. "6. ve 7. sınıf öğrencilerinde akademik motivasyon ve siber zorbalığın incelenmesi", Abdulnasır TÜRK, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Bilim Dalı, 2018, 110 s.
 16. "Kenar bilişim için siber saldırıları tespit ve önleme yöntemleri", Ebu Yusuf GÜVEN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018, 76 s.
 17. "NATO'nun güvenlik alanında yeni bir boyut: Siber güvenlik", Gizem SOMUNCU, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018, 91 s.
 18. "Sibernetik mekan deneyimleri", Merve TAŞLIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim Bilim Dalı, 2018, 110 s.
 19. "Güncel siber saldırı yöntemleri, sızma testi araçları ve temsili bir kurumsal ağ üzerinde uygulanması", Mustafa Yasir ŞENTÜRK, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018, 157 s.
 20. "Değişen paradigmalar doğrultusunda siber tehditlerin savunma planlamalarındaki dönüşüme etkilerinin incelenmesi", Görkem KILINÇÇEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2018, 155 s.
 21. "Siber uzayda gözetim: İstanbul'daki katılım bankası çalışanları ile yapılan niteliksel bir araştırma", Murat TAŞ, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2018, 123 s.
 22. "Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin siber zorbalık algılarının incelenmesi", Yunus TOPRAK, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018, 86 s.
 23. "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi", Mehmet KOZAN, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı, 2018, 110 s.
 24. "Lise öğrencilerinin siber suç algı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Kırşehir ili örneği)", Erdal LAFVERMEZ, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2018, 95 s.
 25. "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin başka bir biçimi: siber şiddet", Nurcihan TEMUR ŞİMŞEKCAN, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2018, 111 s.
 26. "Üniversite öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve siber zorbalık duyarlılıklarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi", Fatma İĞDELİ, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2018, 112 s.
 27. "Ergenlerde gelişimsel değişkenlerin siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkisinin incelenmesi", Gülendam AKGÜL, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi Bilim Dalı, 2018, 200 s.
 28. "Ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyetin yordayıcıları olarak akılcı olmayan inançlar psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaçlar", Yunus SABANCI, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,2018, 129 s.
 29. " Ebeveynlerin ve öğretmenlerin siber zorbalığa karşı farkındalığı: Derinlemesine inceleme", Begüm SUYOLCUBAŞI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Sistemleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı,2018, 118 s.
 30. "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için siber güvenlik modeli", Mevlüt BÜYÜKKILIÇ, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, 96 s.
 31. "Bilişsel davranışçı temelli siber zorbalık önleme programının etkisi", Kevser YÜKSEL, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2018, 163 s.
 32. "Siber suç korkusu ve önlem alma stratejileri: Ankara'daki Teknokentler örneği", Yunus YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2018, 185 s.
 33. "Siber kamusal alanda metalaşan kimlikler ve otosansür: Twitter örneği", İsmail Burak MALKOÇ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı, 2018, 271 s.
 34. "Akıllı şehirlerde siber güvenlik", Özgür ALP, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı, 2018, 109 s.
 35. "Uluslararası hukuk bağlamında nükleer santrallerin siber güvenliği", Cihad Furkan ELİAÇIK, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018, 300 s.
 36. "Uluslararası güvenliğin bir bileşeni olarak siber güvenlik", Kamil TARHAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2018, 88 s.
 37. "Sosyal ağlardaki siber zorbalığın yapay zeka algoritmaları ile tespiti ve sınıflandırılması", Eren ÇÜRÜK, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018, 99 s.
 38. "Siber uzayda uluslararası ilişkilerin değişen parametreleri", Sevda KORHAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2018, 84 s.
 39. "Yeni iletişim teknolojilerinin Suriye'den Avrupa'ya siber ağlarla ördüğü yasa dışı göç yolları", Nadide GÜNDÜZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2018, 137 s.
 40. "Üniversite öğrencilerinde çeşitli akademik değişkenlerin siber aylaklık davranışlarını yordama durumlarının incelenmesi", Ramazan ÇOK, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, 2018, 228 s.
 41. "Siber istihbaratın kamu güvenliği için rolü ve önemi", Saim Atalay KELEŞTEMUR, Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 160 s.
 42. " Yarık damak-dudak tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbidite, psikolojik profilin belirlenmesi ile problemli internet kullanımı ve geleneksel-siber zorbalık-mağduriyet ilişkisinin incelenmesi", Emel ÖZEN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, 2018, 118 s.
 43. "Nesnelerin internetinin siber güvenliği için derin öğrenme", Furkan Yusuf YAVUZ, İstanbul Şehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 97 s.
 44. "Modbus temelli SCADA sistemlerinin siber güvenliği için yeni bir yaklaşım", İsmail ERKEK, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 133 s.
 45. "Ortaokul öğrencilerinde siber zorbalık ile saldırganlık ilişkisinin incelenmesi", Hacer YELCİ, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 237 s.
 46. "NATO üyesi ülkelerin siber güvenlik stratejileri açısından incelenmesi", Mehmet ADA, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 148 s.
 47. "Afganistan iletişim altyapısının siber güvenlik açısından araştırılması", Sayed Zakariya HABIB, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 161 s.
 48. "Siber güvenlik ve uluslararası ilişkiler", Abdullah TOKDAŞ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018 ,122 s.
 49. "Siber olaylara müdahale konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Türkiye'nin idari yapılarının incelenmesi–nükleer santral örneği", Abdullah GENÇAY, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018, 174 s.

    2017 (2 Tez)

 1. "Ortaokul Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Davranışları ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi", Handan GENCER, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2017
 2. "Öğretmen Adaylarının Siber Zorba Davranışlara Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Esra MUTLU, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2017

    2016 (17 Tez)

 1. "Bilişim Okuryazarlığı Bağlamında Siber Şiddetin Meşrulaştırılması", Seda Gökçe TURAN, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016
 2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların ve Ergenlerin Siber Zorbalık ve Mağduriyeti ile İlişkili Etmenlerin Araştırılması”, Rezzan AYDIN GÖRÜCÜ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, 2016
 3. "Siber Alanın Dayanılmaz Hafifliği: Siber Alan ve Devlet Egemenliği", Murat CAN, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016
 4. Meslek Yüksekokulu Öğrencileri arasında Siber Mağduriyet, Kişisel Özellikler ve İletişim Becerileri İlişkisi”, Yasin BIYIK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016
 5. "Siber Savaş Benzetimlerinde Kullanım için Siber Harekat Senaryolarının Oluşturulması", Kemal YILDIRIM, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, 2016
 6. "Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması", Selda KÜÇÜK, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 7. "Siber Güvenlik Farkındalığı için Yetenek Tabanlı Dinamik Model", Salih Erdem EROL, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 8. "Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Algı Düzeylerinin İncelenmesi", Burhanettin ELMAS, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Yaşama Düzeyleri ile Siber Zorbalığın Öğrenciler üzerindeki Etkileri ve Öğrencilerin Siber Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri”, Gamze ÖZER, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016
 10. "Siber Terörizmin Yeniden Kavramsallaştırılması: Yeni tanımsal Çerçeveye Doğru", Nazlı Zeynep BOZDEMİR, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 2016
 11. "Türkiye'de internet'in yönetişimi: Bir güç stratejisi olarak siber güvenlik",  Deniz ZERİN, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016
 12. "Siber güvenlik kavramının gelişimi ve Türkiye özelinde bir değerlendirme",  Barış ÇELİKTAŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 13. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Tutum ve Davranışlarının Drama Metoduyla İncelenmesi”, Hasibe ÖZER, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 14. Sınıf Öğretmeni adaylarının Siber Aylaklık Sorununa İlişkin Durum Analizi”, Esat YILDIRIM, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı  Yüksek Lisans Tezi, 2016
 15. Ergenlerin Arkadaşlık İlişkileri ve Benlik Saygısı ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Arasındaki İlişkiler”, Ezgi TAŞTEKİN, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitim Programı Yüksek Lisans Tezi, 2016
 16. Siber Suçlarda Rejim Oluşturma: Siber Suçlar ve Kara Para Aklama Politikaları arasında Karşılaştırma”, Birkan UZUN, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi, 2016
 17. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve İnternet Saldırganlık Düzeyleri ile Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Aslı ÜMMETLER İLHAN, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016

    2015 (5 Tez)

 1. "Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi ve eylem planının değerlendirilmesi",  Akın AYTEKİN,  Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015
 2. "Siber güvenlik kapsamında kritik altyapıların korunmasının önemi", Mustafa MERAL, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015
 3. "Kritik altyapıların korunmasına ilişkin belirlenen siber güvenlik stratejileri", Mehmet ERCAN, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2015
 4. "İnsan zafiyetlerini istismar ederek yapılan sosyal mühendislik saldırılarının siber güvenlik ile ilişkilendirilmesi Türkiye örneği", Adem TOSUN, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2015
 5. "Siber Saldırılar İçin Dinamik Bir Çözüm Modeli": Abdullah KÖR, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2015

    2014 (2 Tez)

 1. "Milli Siber Güvenlik Stratejisi: Nijerya için Bir Model ", Anas Mu'azu KADEMİ, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2014
 2. "Ulusal Güvenliğin Sağlanmasında Siber İstihbaratın Rolü", Cuma ÖZÇOBAN, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014

    2013 (7 Tez)

 1. "Siber Zorbalıkla ilgili Değişkenlerin İncelenmesi ve Gerçeklik Terapisi Yönelimli bir Müdahale Programının Siber Zorbaca Davranışlar Üzerine Etkisi", Taşkın TANRIKULU, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Doktora Tezi, 2013
 2. "Ergenlerde Siber Zorbalık Siber Mağduriyet Aleksitimi ve Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişki", Ahmet ÖZBAY, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Tezi, 2013
 3. Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Depresyon ve Benlik Saygıı İlişkisi”, Sedat ÖZEL, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Tezi, 2013
 4. "Siber Saldırılar Siber Savaşlar ve Etkileri", Mahruze KARA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013
 5. "Uluslararası Hukuk ve Türk Ceza Hukuku bağlamında siber güvenlik ve bilişim sistemine yönelik suçlar", Onur SARI, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013
 6. "Siber güvenlikte biyometrik sistemler ve yüz tanıma", Süleyman FİLİZ, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, 2013
 7. "Siber güvenlik açısından sızma testlerinin uygulamalar ile değerlendirilmesi", Muhammed Alparslan AKYILDIZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, 2013

    2012 (2 Tez)

 1. "Ergenlerde Siber Zorbalık Siber Mağduriyet Yaşantıları ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri", Hüseyin SERİN, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Tezi,, 2012
 2. "Türkiye'nin Ulusal Korunmasında Siber Güvenlik", Faruk AYDIN, Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2012

    2011 ve Önceki Yıllar (4 Tez)

 1. "Siber Kültür, Bilgisayarın Sosyolojik Etkileri ve Siber uzayda Sosyal İlişkiler", 2004"Fuzzy Mantık ve Sibernetikin Siber Toplum ve Yapay Zeka üzerine Etkileri", Göknur BOSTANCI EGE, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi,, 2004, 338 s.
 2. "Siber Suçlar ve Türkiye'nin Ulusal Politikası", Polatkan AKDAĞ, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009, 222 s.
 3. "Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Türkiye'nin Güvenliği", Serdar HAVUZ, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007, 256 s.
 4. "Yüksek Teknoloji Karanlık Gelecek: Siberpunk", N. Şule ATILGAN, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Sanat Eseri Çalışması Raporu, 2003, 163 s.