Tag Archives: Mevzuat

  • 0

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hk KHK

Tags : 

Yayın Tarihi: 09.07.2018
Yayınlayan: Resmi GAzete
İlgili sayfaya erişmek için lütfen buraya tıklayınız.
KVKK ile İlgili Madde: 163


  • 0

KVKK 2018/63 sayılı Kurul Kararı

Tags : 

Yayın Tarihi: 04.07.2018
Yayınlayan: KVKK
İlgili sayfaya erişmek için lütfen buraya tıklayınız.
BaşlıkVeri Sorumlusu nezdindeki Kişisel Verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi


  • 0

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Tags : 

Yayın Tarihi: 31.05.2018
Yayınlayan: Resmi Gazete (Ekonomi Bakanlığı)
İlgili sayfaya erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • 0

KVKK Kararı: Veri Sorumluları Sicili Kayıt Yükümlülüğü İstisnaları

Tags : 

Yayın Tarihi: 15.05.2018
Yayınlayan: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
İlgili sayfaya erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • 0

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tags : 

Yayın Tarihi: 05.05.2018
Yayınlayan: Resmi Gazete
İlgili mevzuata erişmek için lütfen buraya tıklayınız.