e-Devlet ve Avrupa Birliği

Avrupa Birliği E-Devlet Raporları

EU European Union

Avrupa Birliği - Türkiye e-Devlet Ölçümleme Raporları

AB Politika Belgeleri ve Diğer Periyodik AB Raporları

AB ile uyum süreci çerçevesi dikkate alınarak tasarlanan bir çok e-Devlet projesi ve ayrıca AB LSP (Large Scale Project - Büyük Ölçekli Proje) çalışmalarındaki Türkiye-AB işbirliği bakımından önemi sebebiyle, aşağıdaki AB belgeleri (ilerleme raporları v.d.) sunulmuştur.

Avrupa Birliği - E-Devlet "Birlikte Çalışabilirlik" Çalışmaları

Özellikle e-Devlet projelerinin sınır ötesi uygulamalarına yönelik olarak, üye devletler arasında birlikte çalışabilirliğin standartlarını, modelini ve araçlarını oluşturmak üzere başlayan EIF (European Interoperability Framework) ve ISA / ISA2 / ISABC (Interoperability solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens) Programları çerçevesindeki raporlar, sözlükler ve ilgili dokümanlar ile bağlantılar burada yer almaktadır.

EIF / ISA / ISA2 / EIRA

Temel Sözlükler (Core Vocabularies)

Avrupa Birliği - Büyük Ölçekli E-Devlet Projeleri (Large Scale Projects - LSP)

e-CODEX

e-Justice Communicaton via Online Data Exchange

epSOS

European Patients Smart Open Services

Stork 2.0

Secure Identity Accross Borders Linked

SPOCS

Simple Procedures Online
for
Cross-border Services

PEPPOL

Pan-European
Public Procurement
Online

e-SENS

Electronic Simple European Networked Services