Archives

  • -

Yapay Zeka Stratejileri ve Çalışmalar: Güncel istatistikler eklendi

Tags : 

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2023
Yayınlayan: –
İlgili strateji belgeleri ve çalışmalara erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

“Ulusal Yapay Zeka Stratejileri” sayfası güncellendi (63 Ülke)

Tags : 

Yayın Tarihi: 5 Aralık 2022
Yayınlayan: –
Güncellenen sayfadaki tüm strateji belgelerine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

CBG: Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi

Tags : 

Yayın Tarihi:27 Ekim 2022
Yayınlayan: Resmi Gazete
Bu gün yayımlanan CB Genelgesine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

“Uluslararası Kuruluşlar ve Yapay Zeka” sayfası güncellendi (118 Belge)

Tags : 

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2022
Yayınlayan: Uluslararası Kuruluşlar
Güncellenen sayfadaki tüm raporlara erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

CBG: Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)

Tags : 

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2022
Yayınlayan: Resmi Gazete
Bu gün yayımlanan CB Genelgesine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

CBG 2022/16: Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)


  • -

Milli Uzay Programı Strateji Belgesi (CBG-2022/04)

Tags : 

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2022
Yayınlayan: Resmi Gazete
İlgili genelgeye erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

“Politika, Plan, Program ve Stratejiler” sayfası güncellendi (463 Belge)

Tags : 

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2021
Yayınlayan: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
İlgili belgelere erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

“NATO Üyesi Ülkelerin Siber Güvenlik Organizasyonel Yapıları” sayfası güncellendi

Tags : 

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2021
Yayınlayan: CCDCOE
İlgili strateji belgelerine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.


  • -

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Tags : 

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2019
Yayınlayan: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili strateji belgesine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.