“2021 Siber Güvenlik – Akademik Tezler” – 79 tez ile güncellendi