2022/02 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı