KVKK Kurul Kararı: “Köy Tüzel Kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması”