KVKK: “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu”