Siber Güvenlik ve Milli Kapasite Oluşturma üzerine Politika Önerileri

  • 0

Siber Güvenlik ve Milli Kapasite Oluşturma üzerine Politika Önerileri

SİBER GÜVENLİK ve MİLLİ KAPASİTE OLUŞTURMA
Mustafa AFYONLUOĞLU

20.11.2017

Giriş
Siber güvenlik alanında artık telaffuzu dahi güç hacimlerin bir çığ gibi dünya gündeminde ilerlediğini ve bu alanda nitelikli insan kaynağı kapasitesi yetiştirme konusunda ciddi problemler olduğunu yakınen izlemekteyiz. Türkiye olarak, bu alanda farkındalığın her kesimde arttırılması, uzman yetiştirilmesi, özel sektör ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan kapasitenin yaratılması için ne gibi adımlar atılabileceğini ele almadan önce, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bizleri ve tüm dünyayı bu alanda bekleyen ihtiyaçlara kısaca bir göz atalım:

Dünyada Siber Güvenlik’teki Hacimler ve Kapasite İhtiyaçları
Gartner Raporlarına göre siber güvenlik alanında 2015’de 75.4 Milyar $ olan marketin 2020 yılında 170 milyar dolara çıkacağı düşünülmektedir. Markets & Markets’e göre bu hacim 2022 yılında 232 milyar $’a çıkacaktır . Stanford Üniversitesi’nce yapılan bir proje çerçevesinde yayınlanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2015 yılında sadece ABD’de, siber güvenlik uzmanı arayan 209.000 iş ilanı, ihtiyaç duyulan uzmanı bulamamıştır ve son 5 yılda bu ilanlar %74 artmıştır. Cisco tarafından yayınlanan siber güvenlik raporuna göre, 2016 yılında yaklaşık bir milyon olan siber güvenlik uzman talebi yayınlamıştır. Symantec CEO’sunun açıklamalarına göre 2019 yılında siber güvenlik uzmanı talebinin 6 milyona ulaşması ve 1.5 milyon uzman açığının karşılanamayacağı beklenmektedir .

Yazının birinci bölümünün tamamını okumak için buraya tıklayınız.


Yorum Yaz