Politika, Plan, Program ve Stratejiler

Bu Bölümde Yer Alan Doküman Sayısı: 217

ÜST POLİTİKA BELGELERİ

PLAN VE PROGRAMLAR

STRATEJİ ve  EYLEM PLANLARI

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS)
2005 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)
2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)

2016-2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
SEPSİS Eylem Planı İzleme Sistemi

Eylem Planı İlerleme Durumu

İLGİLİ DİĞER RAPORLAR

KAMU BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  YATIRIMLARI

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi  (Temmuz 2017)

Alt Rehberler, Kontrol Listeleri ve Şablonlar

Alt Rehber 1: Proje Teklif Formu Şablonu Rehberi

 • Projenin Künyesi
 • Proje Organizasyon Yapısı
 • Proje Planı
 • Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi
 • Çözüm Planlama
 • Proje Maliyet Bileşenleri Detayları
 • Risk Analizi
 • Ekonomik ve Sosyal Analiz
 • Performans Değerlendirme Ölçütleri
 • Fizibilite Etüdü
 • Ek-1: Sektör / Alt Sektör Tablosu

Alt Rehber 2: Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu Rehberi

 • Kurum/Kuruluş Bilgileri
 • Kurumsal Bilgi Teknolojisi Politikaları
 • Kurumsal Düzenlemeler / Rehberler
 • Kurumdaki Süreçlerin Olgunluk Seviyesi
 • İnsan Kaynağı Profili
 • Bilgi İşlem Birimi Personelinin Görev Dağılımı ve Yetkinlikleri
 • Kurum / Kuruluş BİT Altyapısı
 • Kapasite Kullanım Raporları

Alt Rehber 3: Proje İzleme ve Değerlendirme Raporları Şablonu Rehberi

 • Proje İzleme ve Performans Değerlendirme Raporları
 • Devam Eden Projelerin Değerlendirilmesi
 • Tamamlanan Projelerin Değerlendirilmesi

Alt Rehber 4: BİT Projelerinde Karşılaşılabilen Olası Riskler

 • İnsan Kaynakları ile İlgili Riskler
 • Proje Yönetimine İlişkin Riskler
 • Mevzuatlara İlişkin Riskler
 • Altyapıya İlişkin Riskler
 • Projeye İlişkin Hedeflenen Kazanımlara İlişkin Riskler
 • Teknolojiye İlişkin Riskler
 • İşletme ve Bakım Huuslarına İlişkin Riskler
 • Proje Kabulüne İlişkin Riskler
 • Eğitimlere İlişkin Riskler
 • Veri Aktarımına İlişkin Riskler
 • Finansal Riskler
 • Takvimsel Riskler
 • Yükleniciye İlişkin Riskler
 • Güvenlik ile İlgili Riskler

Alt Rehber 5: Teknik Çözümleri Hazırlama Rehberi

 • Teknik Çözümlerin Hazırlanması
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Belirlenmesi
  • Alternatif Teknik Çözümlere İlişkin Edinim Stratejilerinin Belirlenmesi
  • Örnek Alternatif Teknik Çözümler
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Dokümante Edilmesi

Alt Rehber 6: Teknik Çözümlere İlişkin Maliyet Belirleme Rehberi

 • Teknik Çözümlere İlişkin Maliyetlerin Belirlenmesi
  • Yazılım Geliştirme/İyileştirme Bileşenleri için Maliyet Hesabı

Kontrol Listeleri

 1. Proje Başvuru Süreçleri Kontrol Listesi
 2. Proje Başvuru Formu Kontrol Listesi

Şablonlar

 1. Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu Şablonu
 2. Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu Şablonu
 3. Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu
 4. Önceliklendirilmiş BİT Proje Listesi Şablonu
 5. Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Şablonu
 6. Proje Tamamlanma Değerlendirme Formu Şablonu
 7. Proje Maliyet Harcama Tablosu (Excel)
 8. Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Şablonu (Excel)


Yes No